Yngre Læger og OUH´s direktion går i dialog om arbejdsforhold

Fællestillidsrepræsentanterne for Yngre Læger og OUH’s direktion holdt i fredags et møde om den aktuelle debat om arbejdsforholdene på Svendborg Sygehus. Mødet betegnes som ’konstruktivt’.

Begge parter er enige om, at debatten tegner et upræcist billede af OUH/Svendborg, skriver Odense Universitetshospital på sin hjemmeside.

Det skyldes både en sammenblanding af forhold på Medicinsk Afdeling M/FAM og Kirurgisk Afdeling A på Svendborg Sygehus, men også en sammenblanding af forhold nu og for flere år siden. Der er enighed om at problemerne omhandler kirurgisk afdeling A og ikke Medicinsk Afdeling M i Svendborg.

Yngre Læger tager nu initiativ til en intern drøftelse blandt de yngre læger med henblik på at tegne et aktuelt billede af arbejds- og uddannelsesforholdene i Kirurgisk Afdeling A på både Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus.

Samtidig har direktionen påtaget sig sammen med afdelingsledelsen på Kirurgisk Afdeling A at iværksætte en proces, sammen med de yngre læger og de tillidsvalgte, for at identificere udfordringer og forbedrings potentialer og derigennem videreudvikle arbejds- og uddannelsesmiljøet.

Parterne er enige om, at den aktuelle debat om forholdene på Svendborg Sygehus ikke giver anledning til, at de fynske patienter bør være bekymrede for patientsikkerheden og kvaliteten i behandlingen.
 

Tags: ARBEJDSMILJØ, OUH, Svendborg Sygehus, Yngre Læger

Like eller del denne artikel