Sundhedspolitisk Tidsskrift

Efter utilfredshed: Medicinrådet skal behandle afvist kræftmiddel igen

Medicinrådet har besluttet, at Revlimid (lenalidomid) som vedligeholdelsesbehandling mod knoglemarvskræft (myelomatose) skal vurderes igen. Det sker for at inddrage de nyeste data og for at skabe større klarhed om beslutningsprocessen, fortæller medlem af Medicinrådet fhv. direktør i Kræftens Bekæmpelse, Leif Vestergaard Pedersen.

”Der er enighed i rådet om, at der ikke har været tilstrækkelig klarhed omkring, hvad man har lagt til grund for afvisningen af Revlimid. Derfor har Medicinrådet besluttet at lave yderligere en gennemgang og sørge for, at de nye data, der foreligger, bliver taget med i betragtningen. På den måde vil vi gerne skabe mere klarhed om grundlaget for beslutningen,” siger Leif Vestergaard Pedersen.

Medicinrådet besluttede på et møde 30. januar ikke at anbefale Revlimid som vedligeholdelsesbehandling til myelomatose efter højdosiskemoterapi med stamcellestøtte. Begrundelsen lød, at den nuværende pris for Revlimid som vedligeholdelsesbehandling er "meget høj og ude af proportioner med den kliniske merværdi".

Beslutningen var de to repræsentanter for patienterne i Medicinrådet, Leif Vestergaard Pedersen og direktøren for Danske Patienter, Morten Freil, ikke enige i. I et brev gjorde de Medicinrådet opmærksom på flere usikkerheder, de mener, der er i forhold til grundlaget og præmisserne for Medicinrådets afgørelse, både i forhold til den kliniske effekt og omkostningerne ved behandlingen. Henvendelsen blev taget op på et møde i Medicinrådet 20. februar, og på mødet i går besluttede rådet så at se på sagen igen.

Fagudvalget i gang igen

Et centralt omdrejningspunkt i diskussionen om Revlimid er, hvorvidt stoffet giver de gennemsnitligt to års ekstra levetid, som tidligere studier har vist. Fordi det nye studie Myeloma XI ikke er systematisk indarbejdet i den vurdering, som Medicinrådet lavede i januar, har det skabt en usikkerhed omkring, hvor god effekten ved Revlimid egentlig er, pointerer Leif Vestergaard Pedersen.

”Der er ikke som sådan begået formelle fejl i den procedure, vi har valgt indtil nu. Men Myeloma XI -studiet hænger og svæver – sammen med den usikkerhed, der af gode eller dårlige grunde er skabt omkring den her beslutning. Så uanset hvad, er det fornuftigt, at vi får set på sagen en gang til,” siger han.

Det betyder, at fagudvalget vedrørende myelomatose nu skal i gang med at vurdere Revlimid igen, hvilket ifølge Leif Vestergaard Pedersen givetvis vil medføre nye kliniske vurderinger og en justeret sundhedsøkonomisk analyse.

Tryghed for patienterne

Leif Vestergaard Pedersen er tilfreds med det, der er kommet ud af hans og Morten Freils henvendelse til Medicinrådet.

”For mig er det vigtigste, at patienterne får den behandling, de skal have, og at de er klar over, hvad der er grundlaget for beslutningen om deres behandling. Det er der desværre blevet usikkerhed omkring, og det må vi gøre noget ved,” siger Leif Vestergaard Pedersen.

Han ser frem til en afklaring omkring, hvorvidt Revlimid skal tages i brug som vedligeholdelsesbehandling mod myelomatose – selvom det godt kan ende med, at effekten af Revlimid i den nye gennemgang vurderes til at være dårligere end de to år, som hidtil er meldt ud.

”Jeg ser frem til, at der kommer en ny vurdering af behandlingen med de nyeste resultater, og så må vi se, hvad den siger. Flere har sagt til mig, at med inddragelsen af Myeloma XI bliver der en nedjustering af effekten af Revlimid. Det ved jeg endnu ikke, om er tilfældet, men for mig er det væsentligste, at hvis der er justeringer i forhold til, hvor godt lægemidlet virker, hvor mange bivirkninger det har osv., så skal det på bordet, så den rigtige beslutning bliver truffet,” siger Leif Vestergaard Pedersen og tilføjer:

”Myelomatosepatienterne skal føle sig trygge ved den behandling, de får. Derfor skal det være klart, hvilket grundlag den hviler på.”

 

LÆS OGSÅ:

Tags: revlimid, knoglemarvskræft, myelomatose

Like eller del denne artikel