Sundhedspolitisk Tidsskrift

Udenlandsk ekspert: Solid forskning undsiger Medicinrådets afvisning af kræftmiddel

At Medicinrådet har afvist præparatet Revlimid som vedligeholdelsesbehandling til danske patienter med myelomatose (knoglemarvskræft) giver årsag til undren hos udenlandsk ekspert.

Den svenske hæmatolog ved Sahlgrenska Universitetshospital i Göteborg, Cecilie Hveding Blimark, har en række patienter i denne behandling og påpeger, at der er solid forskning bag dette behandlingsvalg.

Flere studier har påvist, at Revlimid kan give op til to års progressionsfri overlevelse. Men de danske myelomatose-patienter er ved Medicinrådets beslutning ringere stillet end de svenske patienter, hvor Revlimid har været godkendt som vedligeholdelsesbehandling siden 2018. 

Medicinrådet besluttede på et møde 30. januar i år ikke at anbefale Revlimid som vedligeholdelsesbehandling til myelomatose efter højdosiskemoterapi med stamcellestøtte. Begrundelsen lød, at den nuværende pris for Revlimid som vedligeholdelsesbehandling er "meget høj og ude af proportioner med den kliniske merværdi."

Det efterlader de danske myelomatose-patienter, som har gennemgået højdosis-kemoterapi og autolog stamcelle-behandling uden nogen mulighed for at modtage yderligere behandling – selv om en meta-analyse har vist, at netop Revlimid givet som vedligeholdelses-behandling kan forlænge livet med op til to år. 

Danske patienter ringere stillet 

Medicinrådets afvisning stiller dermed de danske patienter ringere end for eksempel de svenske myelomatose-patienter i samme situation og i samme sygdomsfase. I Sverige har man nemlig siden februar 2018 behandlet patienter med Revlimid som vedligeholdelesbehandling efter højdosis-behandling, fortæller læge og senior-konsulent i hæmatologi ved Sahlgrenska Universitetshospital i Göteborg, Cecilie Hveding Blimark. Hun undrer sig over, hvad det nøjagtige grundlag for det danske afslag kan være:

”Solid forskning viser netop, at det er muligt at forlænge denne gruppe af myelomatose-patienters liv med helt op til to og et halvt år. Naturligvis kan vi på nuværende tidspunkt ikke vide med sikkerhed, om det rent faktisk bliver tilfældet, fordi vi kun har givet Revlimid som vedlligeholdelsesbehandling siden 2018 og fordi den højdosis-behandling, som patienterne modtog forud for Revlimid-behandlingen formentlig stadig har effekt og vil have det noget tid fremover også.”

Kun få bivirkninger

Cecilie Hveding Blimark understreger, at de svenske patienter tolererer behandlingen vældig godt og kun har få bivirkninger. I øjeblikket har Cecilie Hveding Blimark og hendes kolleger på Sahlgrenska Unviersitetshospital 15 patienter i behandling med Revlimid, og kun to af dem har valgt at afbryde behandlingen.

”Revlimid er en velkendt og gennemtestet behandling til myelomatose-patienter i andre faser af sygdommen - og de patienter, som får det som vedligeholdelsesbehandling tåler da også behandlingen endda særdeles godt, fordi dosis er lavere givet som vedligeholdelesesbehandling. Bivirkningerne er primært ’fatigue’ og ikke hos nogle af af de 15 patienter af alvorlig karakter,” siger hun.

Man ser forskelligt på data

Cecilie Hveding Blimark kender naturligvis ikke Medicinrådets baggrund for afslaget – men mener, at der må ligge en forskel i fortolkning af de tilgængelige studier og data til grund for beslutningen:

”Man har i Danmark valgt at godkende flere nye behandlinger ved tilbagefald, end man har gjort i Sverige, hvilket understøtter min formodning om, at man ser forskelligt på data i Danmark og Sverige. Men jeg er dog alligevel overrasket over det danske Medicinråds beslutning om ikke at give Revlimid som vedligeholdelsesbehandling,” siger hun. 

Beslutning op til genovervejelse

Medicinrådets beslutning har naturligvis affødt voldsomme frustrationer hos de danske patienter, og både Kræftens Bekæmpelse og Danske Patienter har rettet skarp kritik mod Medicinrådet.

Medlemmeer af Medicinrådet, Leif Vestergaard, tidligere direktør for Kræftens Bekæmpelse og Morten Freil, direktør Danske Patienter, mener, at beslutningen er ’i strid med det danske velfærdssamfund’ og mener også, at det fundament, som beslutningen hviler på, er uklart og alene er truffet på baggrund af en enkelt undersøgelse, hvor effekten bliver trukket ned i forhold til andre studier. Derfor har Leif Vestergaard og Morten Freil udbedt sig, at beslutningen bliver uddybet og optaget til genovervejelse ved Medicinrådets kommende møde den 13. marts.

Håbet er, at en genovervejelse vil føre til, at sagen enten ender med, at Revlimid bliver godkendt som vedligeholdelsesbehandling ved myelomatose - eller alternativt, at det af Medicinrådet bliver tydeliggjort, at det ikke har den levetidseffekt på to år, som der er meldt ud i de tilgængelige studier.

 

LÆS OGSÅ: 

 

 

Chefredaktør Kristian Lunds klumme om sagen

 

Tags: revlimid

Like eller del denne artikel