Sundhedspolitisk Tidsskrift

Demensforsker modtager prestigefyldt pris

Gunhild Waldemar modtager Marie og August Krogh Prisen 2019 for sit bidrag til forskning og uddannelse inden for demens. Prisen er på 1,5 mio. kr. og uddeles af Novo Nordisk Fonden og Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber.

Politikere vedtager mulighed for ’demens-badge’ til demente

Ældre demente skal i fremtiden tilbydes et badge, som de kan bære og dermed signalere over for omverdenen, at de måske har brug for hjælp. Det er en del en satspuljeaftale på 320 mio. kr. til ældreområdet over de næste fire år, som regeringen og satspuljepartierne har indgået i dag.

Stort dansk studie: Hovedskader øger risikoen for demens

Hver 20. dansker har slået sit hoved, og det højner risikoen 24 pct. for at få demens senere i livet. Ny undersøgelse baseret på data fra næsten 2,8 mio. danskere viser at der er klar sammenhæng mellem alvorligheden af  hovedskader og demens.

Demens-kurve er knækket

For første gang falder andelen af ældre, som får stillet diagnosen demens, viser rapport fra Region Hovedstaden.