Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Fantastiske resultater: Fremtidens våben mod Alzheimers kan komme fra Danmark

Novo Nordisk starter snart to store kliniske fase III-studier, der skal dokumentere dét, som flere andre studier har indikeret, nemlig at diabetesmidlet semaglutid har forebyggende effekt på Alzheimers sygdom, uanset om man har diabetes eller ej. Resultaterne er særdeles lovende.

”Det er meget spændende! Det er jo baseret på vores hormon,” siger professor og endokrinolog Tina Vilsbøll begejstret.

Hun behandler til dagligt folk med diabetes og har gennem 20 år selv forsket i effekterne af tarmhormonet glucagon-like peptide 1 (GLP-1) og lægemidler, der efterligner hormonet, de såkaldte GLP-1-analoger, på overvægt og diabetes. Et af de nyeste og mest lovende GLP-1-analoger, semaglutid, står nu til at blive den første GLP-1-analog, som vil blive undersøgt i et fase III-studie for effekt mod Alzheimers sygdom.

”Vi har længe vidst, at GLP-1-analoger har en bred virkning på kroppen og kan give vægttab. Og nogle af de resultater, vi har set mod demens ser rigtig lovende ud,” siger Tina Vilsbøll. Hun er til daglig overlæge ved Steno Diabetes Center Copenhagen og professor ved Københavns Universitet. 

Det danske selskab Novo Nordisk, der står bag semaglutid, har været frontløber, når det kommer til udviklingen af GLP-1-analoger, og selskabet har vurderet, at dokumentationen for effekt på Alzheimers demens er tilstrækkelig til, at det giver mening at investere i at starte to store, omkostningstunge fase III-studier, hvor 3.700 personer med begyndende Alzheimers demens skal indgå. 

Indtil videre består dokumentationen af flere typer studier. Heriblandt fase IIb-studiet ELAD, der underbygger, at GLP-1-analogen liraglutid, (også Novo Nordisk), kan udsætte Alzheimers sygdom. Dertil kommer analyser af store kardiovaskulære diabetesstudier inkluderende 15.820 patienter, der viste 53 procent reduktion i forekomsten af demens blandt dem, der tog enten liraglutid eller semaglutid sammenlignet med snydemedicin, altså placebo.

Derudover er der også ’real world data’, altså registerdata, med knap én million GLP-1-analogbehandlet patienter i både Danmark og USA, som har vist 25-31 procent lavere forekomst af Alzheimers sygdom efter to til to-et-halvt år hos personer, der brugte GLP-1-analoger, oplyste Novo Nordisk under en telefonkonference.

GLP-1-analoger har flere gavnlige mekanismer

Der er flere forklaringer på, at GLP-1-analoger, heriblandt semaglutid, ser ud til at have virkning på Alzheimers sygdom, fortæller Tina Vilsbøll.

”Det er formentlig en kombination af en anti-inflammatorisk, anti-arteriosklerotisk (anti-åreforkalkning, red.) og måske en direkte effekt på hjernecellernes stofskifte,” siger Tina Vilsbøll. Tidlige studier tyder ikke på, at effekten på blodsukkeret og vægten er centrale ved Alzheimers, men det vil de kommende undersøgelser, ifølge Tina Vilsbøll, afdække nærmere.

I to fase III-studier vil Novo Nordisk teste deres diabetesmiddel semaglutids effekt mod en mild grad af Alzheimers sygdom. Halvdelen af personerne, der deltager i studiet, kommer til at skulle tage 14 mg semaglutid (Rybelsus) som tablet en gang dagligt over to år, hvor den anden halvdel vil skulle tage en placebotablet. 

Novo Nordisk oplyser, at de har valgt tabletbehandlingen af semaglutid og ikke injektion, da de vurderer, at det er, hvad folk med Alzheimers sygdom helst vil tage.

Semaglutid bruges normalt mod type 2-diabetes, men de personer, som indgår i studiet, vil ikke have type 2-diabetes. De har dog begyndende Alzheimers sygdom, som er blevet målt på et fald i kognitive funktioner såsom hukommelse.

”Alzheimers er desværre en udbredt sygdom, som har alvorlige implikationer med stor morbiditet og for tidlig død. Hvis man kan forhindre, at den forværres, vil det være en stor hjælp for både patienten og de pårørende,” siger Tina Vilsbøll.

Tags: demens, alzheimers

Del artikler