Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Professor: Alarmerende antal yngre danskere har udiagnosticeret demens

Lige nu har 2.900 danskere under 65 år en demensdiagnose, men ifølge professor Gunhild Waldemar, som er centerleder på Nationalt Videnscenter for Demens, går der formentlig yderligere 1.300 personer rundt med til tidlig demens. Hun kalder antallet alarmerende.

Nye beregninger udført af Nationalt Videnscenter for Demens foretaget på basis af en ny international befolkningsundersøgelse kombineret med data fra Danmarks Statistik får Nationalt Videnscenter for Demens til at vurdere, at Danmark har et mørketal på cirka 1.300 yngre personer med udiagnosticerede demens.

De internationale data kommer fra metaanalyse, publiceret i Jama Neurology, og ifølge Gunhild Waldemar viser den, at forekomsten af demens blandt personer under 65 år er mere udbredt end tidligere antaget:

”Denne undersøgelse understreger, at selv om demens er langt hyppigst hos ældre mennesker, er forekomsten hos yngre mennesker alarmerende. Ikke mindst fordi demens i denne aldersgruppe ofte har helt andre og uoverskuelige sociale konsekvenser,” siger Gunhild Waldemar, og opfordrer til, at man tager mørketallet dybt alvorligt.

Ifølge Nationalt Videnscenter for Demens har man hidtil haft forholdsvis sparsom viden om forekomsten af den tidligt indsættende demens, men på det seneste er der begyndt at komme data på området. Udover metaanalysen er forekomsten af tidlig demens også belyst i et amerikansk studie, som blev publiceret tidligere denne sommer.

I metaanalysen, som indgår i de danske beregninger, gennemgår forskerne 95 befolkningsundersøgelser, som omfatter knap 2,8 millioner mennesker og har fokus på forekomsten af tidligt indsættende ’kendte klassiske’ demenssygdomme i de yngre aldersklasser, og det er første gang, der er foretaget en så stor undersøgelse af dette emne.

Ifølge forskerne bag metaanalysen, som også har dansk deltagelse, er forekomsten af tidligt indsættende demens nogenlunde den samme i Europa, Amerika, Asien og Australien. I alt har 58 ud af 100.000 mennesker mellem 30 og 64 år således af en demenssygdom på globalt plan, og sygdommen er ligeligt fordelt på kønnene. Ifølge Gunhild Waldemar er der imidlertid flere sygdomme end de klassiske demenssygdomme fra metaanalysen, som bør inddrages, og derfor har det danske videnscenter i sin analyse kombineret metaanalysens prævalensestimat med tal fra Danmarks Statistik:

”I netop denne aldersgruppe er der en del, der rammes af følger efter eksempelvis infektioner eller kræft i hjernen eller følger af alvorlige hovedtraumer. Derfor er antallet af yngre, som lever med kognitiv svækkelse eller demens, endnu større, end det nye studie viser,” forklarer hun.

Neuropsykologisk fagkonsulent ved Nationalt Videnscenter for Demens, Kasper Jørgensen, der har udført arbejdet med at kombinere de internationale data med tal fra Danmarks Statistik, vurderer, at cirka en tredjedel af de udiagnosticerede mellem 30 og 64 år er under 50 år:

”Det er værdifuldt for samfundet at få nogle mere præcise tal på omfanget af udiagnosticerede, så sundhedsvæsnet i højere grad kan planlægge og designe sine indsatser overfor mennesker med demenssygdom. Men det relativt høje antal udiagnosticerede yngre viser også, at de praktiserende læger måske nok skal være endnu mere opmærksomme på, at også yngre mennesker kan have en demenssygdom, selvom det er relativt sjældent blandt de yngre og midaldrende, som rammes 20 gange sjældnere end mennesker over 65 år. De nye tal her er et wakeup call,” forklarer Kasper Jørgensen.

Med hensyn til fordelingen af specifikke demenssygdomme viser metastudiet, at Alzheimers sygdom tilsyneladende er langt den hyppigste – også i aldersgruppen 30-64 år. Forskerne estimerer, at cirka 41 ud af 100.000 personer i aldersgruppen har Alzheimers sygdom, cirka 15 har vaskulær demens og kun cirka to har frontotemporal demens. 

 ifølge Kasper Jørgensen overrasker det, at kun to ud af 100.000 i aldersgruppen har frontotemporal demens, eftersom tidligere studier har fundet en relativt høj andel demenspatienter med frontotemporal demens.

 "Vi troede, der var flere i aldersgruppen, som led af frontotemporal demens, men studiet viser, at størstedelen af de yngre udiagnosticerede har Alzheimers sygdom. Herudover ved vi, at demenssygdommene - udover alvorlige hovedtraumer, cancer og infektionssygdomme – også kan skyldes, at personerne for eksempel kan have haft et længerevarende, overdrevet alkoholforbrug, et stofmisbrug eller for nogles vedkommende en måske ubehandlet og kronisk depression. Men at vi har cirka 1.300 udiagnosticerede i disse aldersgrupper er dog også udtryk for, at vi også generelt har en forsinkelse på et par år i udredning og diagnosticering af demens uanset alder."

Tags: demens

Del artikler