Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

”Jeg ved godt, at jeg er uhelbredeligt syg, og at jeg måske ikke bliver 70 år. Men jeg vil være andet end syge Hanne, og det har jeg takket være min medicin mulighed for nu," siger Hanne Sølling. Foto: Joachim Rode

Tre år med uhelbredelig lungekræft: Målrettet medicin forlænger Hannes liv

Hanne Sølling føler sig privilegeret over, at hun har fået behandling med målrettet medicin for sin uhelbredelige lungekræft. Medicinen giver hende forhåbning om flere leveår, og hun er ikke i tvivl om, at den er årsagen til, at hun stadig kan leve et næsten normalt liv.

Når man træder ind i 60-årige Hanne Søllings entré, kan man ikke komme videre uden at skulle gå op eller ned ad trapper. Ned til køkken og spisestue er der få trin, og op til første sal er der en lang trappe, og man skal op ad endnu en trappe til soveværelse og badeværelse. Haven er også i to plan. Lige nu er det ikke en udfordring for Hanne at komme rundt, men det var det for tre år siden.

Det begyndte med lidt ondt i ryggen, som hun slog hen. Hun havde måske også hostet lidt, men fordi hun har allergisk astma, var det ikke noget, hun lagde noget i. Til sidst kunne hun ikke gå uden krykker, det var en daglig kamp at bevæge sig rundt på hjemmets trapper, og Hannes mand måtte køre hende rundt til alting. I juli 2020 havde Hanne det så skidt på grund af smerter, at hun kom akut på Gentofte Hospital. ”Du har hold i ryggen,” lød meldingen fra hospitalet, og Hanne blev rådet til at gå til en fysioterapeut.

Efter et par måneder med fysioterapi fik Hanne via sin sundhedssikring mulighed for at få foretaget en CT-scanning. En afgørende beslutning. Efter endnu en tur på Gentofte Hospital, fordi smerterne var blevet forværret, kom resultatet af scanningen. Den viste lungekræft, som havde spredt sig med metastaser ned i lænden.

”Det var en voldsom besked at få, når jeg gik og troede, at jeg bare havde hold i ryggen. Jeg tænkte først, at det ikke kunne være mig, der har fået lungekræft. Jeg har aldrig røget, så det gav ingen mening for mig. Men så gik jeg i kampmode og var fast besluttet på, at jeg ville kæmpe for at få det bedre,” siger Hanne.

Effektiv behandling

En kikkertundersøgelse af lungerne viste, at Hanne havde uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft med aktiverende EGFR-mutation, som ses hos cirka otte procent af alle lungekræftpatienter.

For ti år siden var der ikke meget, man kunne gøre for denne patientgruppe, men i dag behandler man med den målrettede medicin Tagrisso. For Hanne lød behandlingen, som foregår på Herlev Hospital, først på ti gange strålebehandling kombineret med en daglig tablet Tagrisso. Allerede efter fire til fem strålebehandlinger mærkede hun en markant forskel.

”Jeg kunne gå igen, det var fantastisk,” siger Hanne.

Scanningerne viste også, at tumoren efter et par måneder var skrumpet fra 5,6 til 2 centimeter.

I begyndelsen gav Tagrisso-behandlingen Hanne træthed, kvalme, hudproblemer og betændelse i neglerødderne, men bivirkningerne aftog efter et par måneder. Samtidig fik hun stærk smertestillende medicin, men den gjorde det svært for hende at koncentrere sig om sit arbejde. Hanne arbejder med økonomi i byggebranchen, og her er hun afhængig af at kunne holde hovedet skarpt. Derfor insisterede hun på at trappe ud af den smertelindrende behandling hos afdelingen Lindrende Behandling, som hjælper med at lindre fysiske, psykiske og sociale udfordringer og symptomer ved livstruende sygdom.

”Lige siden har jeg slet ikke haft ondt. Nu er det mest trætheden og det manglende overskud, der fylder,” siger Hanne.

Et trygt forløb

De fleste patienter med EGFR-mutation får progression i sygdommen, og der opstår metastaser på centralnervesystemet. Derfor var det ikke overraskende for lægerne, da de i januar i år fandt metastaser i de nederste nakkehvirvler, som blev behandlet med stråler, og i august fandt lægerne nye metastaser på Hannes hjerne.

Da Tagrisso-behandling har vist sig at have god effekt på hjerne-metastaser, når man forøger dosis, valgte lægerne at fordoble dosis af medicinen. Desværre tyder det på, at det har svækket Hannes i forvejen svage immunforsvar, og lægerne har derfor valgt at skrue en smule ned for medicinen igen. Med blodprøvekontrol bliver det undersøgt, om ændringen i dosis har en positiv effekt på Hannes immunforsvar, og i begyndelsen af 2024 får hun svar på, om medicinen fortsat har den ønskede effekt på trods af den lavere dosis.

”Jeg har følt mig tryg gennem hele behandlingsforløbet, og lægerne har taget mig med i hele processen og i beslutningerne undervejs. De er virkeligt dygtige. Jeg er også blevet oplyst om mulighederne for operation og risici, hvis det kommer på tale. Lige nu stoler jeg på, at det er det rigtige at fortsætte med den målrettede medicin,” siger Hanne.

Stadig Hanne

Da Hanne blev diagnosticeret med kræft, mødte hun masser af omsorg fra både sin mand og sine to voksne børn. Måske også lidt for meget omsorg, føltes det nogle gange som. For Hanne er jo stadig Hanne, selvom hun er syg. Derfor lavede hun en aftale med familien:

”Vi har aftalt, at jeg fortæller, hvordan jeg har det, så de ikke skal gå og gætte. Det har gjort, at vi kan have en hel normal hverdag, hvor vi ikke har behov for at vende og dreje min almene tilstand,” siger hun.

Selvom familien har været gode til at tale sammen, har de også søgt professionel hjælp. Hanne har selv benyttet sig af psykologtimer gennem sin sundhedsforsikring, mens resten af familien har brugt deres praktiserende læge, psykolog hos Lindrende Behandling og deres venner.

”Det har været godt for os at kunne tale med mennesker, som ikke er personligt involverede i sygdomsforløbet,” siger Hanne.

En normal hverdag

Selvom meget af Hannes liv går med hospitalsbesøg, behandling og kontroller, bruger hun det meste af tiden på det, som hun selv kalder ”det normale liv”. Hun er på nedsat tid og arbejder cirka 22 timer om ugen, går lange ture hver dag langs vandet og i skoven – nogle gange op mod ti kilometer, når overskuddet er størst – og dyrker yoga og pilates. Lungekræften og den hyppige hoste har svækket konditionen, så Hanne skal snart i gang med konditionstræning for at få endnu mere overskud i hverdagen.

”Ved at holde kroppen i gang og leve forholdsvis sundt, skal kroppen ikke bruge kræfter på andet end sygdommen”, siger hun.

Trætheden har dog sat sine begrænsninger, så Hanne er nødt til at sove eftermiddagslur hver dag og kan ikke have flere aftaler om dagen. Der bliver brugt færre timer i køkkenet og flere penge på nemme madløsninger for at få hverdagen til at fungere.

”Jeg føler mig privilegeret. Den målrettede medicin betyder, at jeg har en forhåbning om at få nogle ekstra år,” siger Hanne.

Når hun bliver spurgt til fremtiden, tænker hun ikke år frem, men på, om hun har det godt her og nu.

”Jeg ved godt, at jeg er uhelbredeligt syg, og at jeg måske ikke bliver 70 år. Men jeg vil være andet end syge Hanne, og det har jeg takket være min medicin mulighed for nu.” 

 

 

 

Ikke-småcellet lungekræft med EGFR-mutation

Hvert år får omkring 4.600 danskere diagnosen lungekræft. Heraf har cirka 140 ikke-småcellet lungekræft med en aktiverende Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) mutation.

Ikke-småcellet kræft betyder, at kræftcellerne ser ret store ud i et mikroskop, og sygdommen kan være afgrænset, hvilket giver mulighed for operation. Der kan ske forskellige mutationer i sygdommen, hvor varianten EGFR er et protein på overfladen af normale celler, som kan binde kræftcellerne og få dem til at dele sig.

Flertallet af patienter med EGFR-mutation får progression – det vil sige, at kræften vokser og/eller spreder sig, og der optræder ofte metastaser i centralnervesystemet. Patienterne har en dårlig prognose og begrænsede behandlingsmuligheder.

EGFR-mutationer ses oftest hos kvinder og hos mennesker, der aldrig har røget, eller som kun har røget meget lidt.

 

Målrettet medicin: Tagrisso

Tagrisso er tabletmedicin til behandling af patienter med lungekræft med EGFR-mutation. Det aktive stof i Tagrisso er osimertinib.

Den målrettede behandling virker ved at stoppe de vækstsignaler, som stimulerer kræftcellerne og modvirker dermed spredningen, samtidig med at det kan mindske tumoren. Behandlingen er ikke helbredende, men kan være livsforlængende.

Patienten tager en tablet hver dag. Hver fjerde uge foretages behandling på hospitalet, og hver 12. uge kontrolleres behandlingens effekt ved CT-skanning. Før hver kontrol tages blodprøve samt EKG før hver anden kontrol.

Siden 2019 har Medicinrådet anbefalet Tagrisso som mulig førstevalg af standardbehandling til patienter med uhelbredelig lungekræft med EGFR-mutation.

Kilder: Medicinrådet, European Medicines Agency og cancer.dk

Del artikler