Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Når syddanskere fra 1. februar 2024 ringer til lægevagten efter 23, får de derfor en medarbejder hos Region Syddanmark i den anden ende af røret. For udvalgs-og gruppeformand i Udvalget for det nære sundhedsvæsen Bo Libergren (Venstre) var det tryggest at hjemtage opgaven selv.

Fem forskellige bud afvist: Ny natlig lægevagt bliver drevet af Region Syddanmark selv

Fem private udbydere bød på driften af den natlige lægevagt i Region Syddanmark. Ultimativt var regionen dog tryggest ved at klare opgaven selv.

Sådan blev konklusionen efter et regionsrådsmøde 6. september med lægevagten som eneste punkt på dagsordenen. Et enigt regionsråd valgte at hjemtage opgaven selv, efter regionen har lavet to udbudsrunder. Første runde førte ikke til nogen bud ved udløbsfristen 4. juli. Anden runde, med udløbsfrist 31. august, gav fem bud.

Hidtil har det været de praktiserende læger, som har drevet lægevagten om natten. Men fra 1. februar 2024 har PLO ingen del i nattevagterne i Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland i tidsrummet 23.00-08.00.  Og i Region Syddanmark var ønsket at lade private leverandører byde på opgaven.

Virksomhederne Natlægen Syd, Atlas 360, Almen & Akutmedicinsk Klinik, Carelink og Medical Team bød ind i anden runde.

En enkelt ansøger levede ikke op til kravene i udbuddet, men i sidste ende blev udfaldet dog det samme for samtlige fem bydere: Alle bud endte med at blive afvist.

Tryggest

Når syddanskere fra 1. februar 2024 ringer til lægevagten efter 23, får de derfor en medarbejder hos Region Syddanmark i den anden ende af røret. For udvalgs-og gruppeformand i Udvalget for det nære sundhedsvæsen Bo Libergren (Venstre) var det tryggest at hjemtage opgaven selv:

”Vi lavede jo udbuddet i håbet om, at vi kunne have fundet en privat leverandør, som kunne have leveret ydelsen på vilkår, vi kunne have været tilfredse med. Men med den samlede vurdering er vi blevet overbevist om, at det vil være den stærkeste løsning at drive den natlige lægevagt selv. Det er jo et spørgsmål om at være ansvarlig omkring forsyningssikkerheden, når det kommer til at levere en lægevagt. I bagklogskabens lys skulle vi nok have haft mere fokus på, hvordan en privat aktør sikrer tryghed og forsyningssikkerhed,” siger Bo Libergren onsdag aften, netop hjemvendt fra regionsrådsmødet.

Både Bo Libergren og hans socialdemokratiske kollega Jette Damsø Henriksen afviser, at udbudsrunderne har været spild af tid.

”Processen har givet os flere fakta og beregninger på bordet, som har givet os vished," siger Jette Damsø Henriksen, der er næstformand i Udvalget for den nære sundhed i Region Syddanmark.

"Udbudsmaterialet og processen har givet os noget sikkerhed og viden om, at vi kan løse opgaven. Buddene fejlede ikke noget, men vi blev blot stadig mere overbeviste om, at der var flere synergieffekter med vores øvrige sundhedstilbud ved at gøre det selv," siger Jette Damsø Henriksen, der understreger, at regionen har travlt nu. Der er knap fem måneder mellem regionsrådsmødet 6. september og den faktiske udrulning af natlægevagten fra 1. februar, 2024.  

Venstre-politiker tror stadig på udbud

Bo Libergren, hvis I havner i en lignende situation omkring lægevagten mellem klokken 16-23, ville du da stadig gå udbudsvejen?

”Lad mig understrege, at vi ikke selv har ønsket at ende i den her situation. VI ser det som en integreret del af at være en praktiserende læge, at man også har vagter om natten. Men vi har draget erfaringer af den her proces. Jeg vil ikke udelukke, at man kan byde på en privat leverandør en anden gang. Vi har gjort erfaringer, som vi kan bruge i en anden situation. Mit syn på at samarbejde med private har ikke ændret sig af det her forløb. Men lige nu skal vi videre med implementeringen,” siger Bo Libergren.  

Den faglige fane flager fortsat

Region Syddanmark har lagt vægt på, at den kommende lægevagt er bemandet med læger med speciale i almen medicin, fremhæver Bo Libergren. Det vil altså fortsat være læger i almen medicin, som besvarer opkald til lægevagten om natten og gennemfører fysiske konsultationer og sygebesøg, forlyder det i en pressemeddelelse fra regionen. Der vil også fortsat være åbent for fysisk konsultation på akutsygehusene i Odense, Esbjerg, Kolding og Aabenraa.

”Det er lettere at rekruttere praktiserende læger, hvis en faglighed omkring almen medicin er udgangspunktet. Vi holder den faglige fane højt, for praktiserende læger er den faggruppe, der er bedst til at diagnosticere og finde nålen i høstakken. Og når vi får de 5.000 praktiserende læger, som vi forventer på sigt i Danmark, skal de også have noget at lave. Vi er den region i landet med den bedste lægedækning, og presset er større andetsteds, hvor man fokuserer på flere fagligheder i lægevagtsdækningen. Men jeg skal skynde mig at sige, at vi også sagtens kan komme under det samme pres som de øvrige regioner,” siger Bo Libergren.

Også for den socialdemokratiske næstformand er rekrutteringen øverst på dagsordenen.

”Administrationen skal i gang med at rekruttere med det samme. Der sidder nogen i PLO, som tidligere har lavet nattevagt, som måske vil være med. Men vi skal også tale med faglige organisationer om løn og ansættelsesvilkår. Hvad er attraktivt?” siger Jette Damsø Henriksen.

Også organiseringen med Odense Universitetshospital som base bliver central i det videre arbejde med at nå frem til en flyvefærdig nattevagt fra 1. februar. Regionale akutbiler med paramedicinere kan supplere lægevagten ved at foretage sygebesøg, når lægevagten vurderer, at der ikke er behov for, at vagtlægen er fysisk til stede, forlyder det i en pressemeddelelse fra regionen.

”VI er ikke gået på kompromis med kvaliteten, for vi skal opfylde servicemål, som vi har aftalt med PLO. Og den nye funktion dumper jo ikke ned midt i ingenting. Der er akutmedicinere og andre tråde på et stort hospital, som kan blive knyttet sammen med den nye funktion. På sigt tænker jeg, at vi kan udvikle lægevagten i forhold til, hvor den er i dag. Men om vi kan gøre det fra 1. februar, det ved jeg ikke, vi vil gøre os umage… Det bliver så godt som muligt så hurtigt som muligt,” siger Jette Damsø Henriksen.  

Regionens løsning kommer til at koste cirka 50 millioner kroner årligt. Omkostningerne ved regionens løsning er således på samme niveau som udgifterne til den nuværende lægevagt, som PLO-Syddanmark driver, ifølge Region Syddanmark. 

Del artikler