Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Yoga var bedst til at forbedre den hastighed, som folk med astma kan puste luft ud med.

Træningsøvelser kan hjælpe med at forbedre lungefunktion hos voksne med astma

Yoga og vejrtrækningsøvelser i kombination med aerob træning anses for at være særligt vigtige for personer med astma, der ønsker at forbedre deres lungefunktion.

En ny peer-reviewed undersøgelse, som er offentliggjort i Annals of Medicine viser, hvor effektive bestemte typer træningsøvelser kan være for at forbedre lungefunktionen hos voksne med astma.

Åndedrætsøvelser kombineret med aerob træning (aerob træning gå ud på at forbedre kredsløbet, som er hjerte, lunger og blodkredsløbet) og yoga synes ifølge forskningen at være særlige fordelagtige.

Data fra 28 kontrollerede, randomiserede studier med i alt 2.155 deltagere med astma blev inkluderet i undersøgelsens analyse, der blandt andet undersøgte om åndedrætsøvelser, afspændingsøvelser, yoga og aerob træning kombineret med fokus på åndedrættet havde effekt på lungefunktionen.

Forbedrede niveauet af FVC

Alle formerne for træning viste sig at være mere effektive i forhold til at forbedre lungefunktionsmålinger set i forhold til en kontrolgruppe, der lavede konventionel træning.

I undersøgelsen kiggede forskerne på, hvordan forskellige former for træning og afslapning kan hjælpe med at forbedre vejrtrækningen. De brugte tre specifikke målinger for at vurdere dette: FEV1 (mængden af luft man kan puste ud i ét sekund), PEF (den højeste hastighed, luft kan blive pustet ud med), og FVC (den samlede mængde luft, man kan puste ud).

De fandt ud af, at næsten alle træningsformerne forbedrede disse målinger. Men nogle var bedre end andre til specifikke ting:

  • Afspændingsøvelser var bedst til at forbedre FEV1.
  • Aerob træning med fokus på vejrtrækning var mest effektiv til at forbedre FVC.
  • Yoga var bedst til at forbedre PEF.

Men studiet har nogle begrænsninger. For eksempel varierede de forskellige undersøgelser, de inkluderede, meget i, hvordan træningen blev udført. Derudover var de fleste af deltagerne i de inkluderede studier under 60 år gamle, så vi ved ikke, om de samme fordele vil gælde for ældre mennesker.

Del artikler