Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

”Det er enormt positivt med en anden behandlingsmulighed til en patientgruppe, der er hårdt ramt,” siger Hella Danø.

Ledende overlæge vil fremover vælge ny behandling til triple-negativ brystkræft

Medicinrådet anbefaler, at kræftlægerne kan bruge en ny behandling som et alternativ til den nuværende behandling af en bestemt gruppe af hårdt ramte brystkræftpatienter. Det er enormt positivt, siger ledende overlæge Hella Danø.

Rådet foreslår at bruge Keytruda (pembrolizumab) sammen med kemoterapi som en anden behandlingsmulighed i stedet for den nuværende standardbehandling til bestemte patienter med triple-negativ brystkræft. De skal ikke kunne opereres, og deres kræft skal have spredt sig, og de skal have en bestemt markør kaldet PD-L1 CPS på 10 eller højere.

Medicinrådet vurderer, at behandling med pembrolizumab i kombination med kemoterapi er lige så effektiv til at forlænge tiden, før kræftsygdommen forværres, og til at forbedre patienternes overlevelseschancer, sammenlignet med den nuværende standardbehandling, som er atezolizumab i kombination med nab-paclitaxel (for patienter med en bestemt markør kaldet PD-L1 IC på 1 eller mere).

Den nye behandlingsmulighed vækker glæde hos brystkræftlægerne.

”Det er enormt positivt med en anden behandlingsmulighed til en patientgruppe, der er hårdt ramt. Samtidig er det en behandling, hvor vi faktisk har [positive] data på samlet overlevelse. Det har vi ikke for atezolizumab-kombinationen til denne patientgruppe,” siger Hella Danø, ph.d. og ledende overlæge på Onkologisk Palliativ Afdeling på Nordsjællands Hospital.

Hun har været med til at skrive om pembrolizumab og kemoterapi i de kommende kliniske retningslinjer for behandling af triple-negativ metastatisk brystkræft, men faggruppen har afventet en afgørelse fra Medicinrådet

Pembrolizumab som første valg

Hvis hun fremover står med en patient, som kandiderer til behandling med pembrolizumab og kemotrapi, vil hun vælge den kombination frem for atezolizumab i kombination med nab-paclitaxel.

”Jeg vil altid basere mit behandlingsvalg ud fra overlevelsesdata, når de er tilgængelige. Vi ved endnu ikke, hvordan det ender for patienterne, der får atezolizumab,” siger Hella Danø. Indtil videre peger studiedata på en fordel for atezolizumab, men effekten er ikke statistisk signifikant.

Datagrundlaget for at sammenligne de to behandlingskombinationer er desuden usikkert, da der er væsentlige forskelle mellem de to studier, pointerer både Medicinrådet og Hella Danø, og man skal derfor passe på med at sammenligne effekterne af behandlingskombinationerne.

Bivirkninger er tålelige

Ved begge behandlinger er der risiko for immunrelaterede bivirkninger, der kan være livstruende og langvarige i nogle tilfælde, skriver Medicinrådet.

Hvis man kigger på studiet, så er bivirkningsprofilen dog ikke meget anderledes i pembro-kemo-armen sammenlignet med kontrolgruppen.

”Det er vores erfaring, at behandlingerne tåles rimelig godt, så det er positivt,” siger Hella Danø.

Yderligere detaljer om anbefalingen

Medicinrådets anbefaling vedrørende pembrolizumab i kombination med kemoterapi gælder også patienter med kort sygdomsfrit interval (6-12 måneder siden endt (neo)adjuverende kemoterapi).

Medicinrådet fremhæver, at der ikke bør genbehandles med immunterapi indenfor 24 måneder efter endt (neo)adjuverende behandling med pembrolizumab, og at der skal have været acceptabel toksicitet ved denne behandling. Medicinrådet anbefaler, at pembrolizumab gives vægtbaseret i maksimum to år.

 

 

 

brystkræft

Del artikler