- Foto: Helle Brandstrup Larsen

Fedmeforsker: Vi mangler samlede retningslinjer for behandling af svær overvægt

Danskerne bliver tungere og tungere. Alligevel har der hidtil ikke været nogen national handlingsplan til bekæmpelse af problemet. Professor og fedmeforsker, Jens Meldgaard Bruun, håber, at der kan nås enighed om at udarbejde sådanne retningslinjer, så sundhedsprofessionelle kan få et anvendeligt redskab, når de møder personer med svær overvægt.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

Ifølge den seneste kortlægning af danskernes sundhed fra 2017, Den Nationale Sundhedsprofil, så går det hastigt den forkerte vej. 51 procent af danskerne er nu moderat eller svært overvægtige med et BMI på plus 25, og 16,8 procent af os er det, som man kalder svært overvægtige med et BMI på plus 30. Men kigger man ud over det kommunale landskab, så ligner initiativerne til forebyggelse og bekæmpelse af overvægt mest af alt spredt fægtning. De fleste kommuner gør noget – nogle meget og andre for lidt, mener overlæge på Regionshospitalet i Randers og professor ved KU, Jens Meldgaard Bruun.


”Der er ingen struktureret, national handlingsplan, som sikrer en koordineret og mere ensartet indsats ude i kommunerne. Lige nu er indsatsen meget forskellig fra kommune til kommune: I mange mindre kommuner kan det være svært at få tilbud op at stå. For eksempel er der mangel på diætister - og i andre kommuner er der etableret store, veldrevne sundhedshuse. Men fælles for alle kommuner er, at arbejdet mest af alt drevet af nogle få kommunale ildsjæle, som søger penge fra for eksempel sats-puljen til lokale aktiviteter,” siger han.

Der mangler altså, fastslår Jens Meldgaard Bruun, en central anbefaling, som udstikker rammerne for og giver skabelonen til, hvordan kommunerne skal forebygge og behandle.

Politiske skåltaler er ikke tilstrækkeligt


Der er dog en vejledning på vej rettet mod den kommunale indsats til bekæmpelse af overvægt hos børn og voksne, som forventes offentliggjort senere på året, fortæller Jens Meldgaard Bruun, som selv sidder med i arbejdsgruppen under Sundhedsstyrelsen. Der er nemlig i den grad brug for nogle retningslinjer, som kan bruges inden for det kommunale område, men også med henblik på at opnå et mere struktureret arbejde på tværs af sektorer, almen praksis og de kliniske specialer på hospitalerne, mener han.

Jens Meldgaard Bruun understreger dog også, at det er et stort og krævende stykke arbejde at udarbejde en sådan strategi, som favner bredt og kommer rundt omkring hele området ’svær overvægt.

”Der findes i dag nationale retningslinjer for fedmekirurgi. Men vi mangler fortsat at tilføje til de retningslinjer en vejledning for den medicinske behandling og for livsstilsomlægninger generelt,” siger han.

Sådanne samlede retningslinjer skal nok blive en realitet, mener Jens Meldgaard Bruun, men det er naturligvis væsentligt, at der også bliver lagt politisk vilje og kræfter i projektet. Der skal mere vægt og handling bag ordene, end det er tilfældet i dag, fastslår han.


”God vilje og skåltaler er langt fra tilstrækkeligt,” siger han.

Og især forebyggelse er en politisk ’varm kartoffel’, mener Jens Meldgaard Bruun, for det kræver nogle strukturelle samfundsændringer og store og ofte også upopulære politiske initiativer.


”En pose chips burde jo egentlig koste 150 kroner. Men netop sukker- og fedtafgiften er et svære håndtag at dreje på, for så sætter man en lavine i gang. Man rører nemlig samtidig ved både betalingsbalancen, grænsehandelen og endda også de små købmænd i udkantsområdernes overlevelse,” siger han.

Lægen skal gå ’tæt på’


Men vejledning og behandling af de, som allerede er svært overvægtige eller lige på grænsen er absolut nødvendig. Svær overvægt skal og må ikke være et tabu mellem patient og læge, understreger Jens Meldgaard Bruun:.

”Det kan godt være, at man går tæt på, når man som læge taler med patienten om svær overvægt, og at man rører ved privatlivets fred. Men der er mange måder at angribe den samtale på, og det er også en del af det at være læge at kunne gå tæt på.”

Lægen er ifølge Jens Meldgaard Bruun, forpligtet til at bringe det på banen, hvis han eller hun møder en svært overvægtig patient i sin konsultation. For eksempel ved at spørge til følgesygdomme som eventuelle symptomer på præ-diabetes, fedtlever, problemer med bevægeapparatet og så videre og ved for eksempel at aftale løbende kontrol. 


”At være svært overvægtig er en klar risikofaktor - og det er langt fra alle patienter, der er klar over det. Det er vores opgave som læger at dele den viden med patienterne.," siger han.

En skabelon til behandlingen


Jens Meldgaard Bruun oplever jævnligt at blive kontaktet af praktiserende læger, som ønsker sparring i forhold til behandling af svært overvægtige patienter. De ønsker gode råd og vejledning om behandling i helt konkrete sager. Det mener han er et klart og tydeligt udtryk for, at de praktiserende læger i den grad har et behov for at blive klædt på til den store opgave, det er at vejlede og behandle patienter, der lider af svær overvægt. De har brug for nogle helt konkrete redskaber.

”En praktiserende læge i dag skal vide rigtigt meget om mange forskellige sygdomme og områder. Svær overvægt er blot ét af dem. Kun hvis patienten kan komme i betragtning til fedmekirurgi, vil de blive henvist til de endokrinologiske afdelinger, ellers foregår behandlingen gennem den praktiserende læge. Vi er derfor fremadrettet nødt til at klæde de praktiserende læger på til den opgave ved blandt andet at give dem en skabelon til behandlingen. Vi vil aldrig få kapaciteten til at tage imod de 16,8 procent af befolkningen, der er svært overvægtige, på hospitalerne,” siger Jens Meldgaard Bruun.

Et hjemløst speciale


Netop at ruste de praktiserende læger til i fremtiden at være bedre i stand til at møde og vejlede patienter med svær overvægt er ét af formålene med, at Jens Meldgaard Bruun i øjeblikket arbejder på at gøre ideen om tværfaglige centre for fedmebehandling til en realitet i Danmark.

Første skridt vil være et etablere et pilotprojekt. Novo Nordisk yder økonomisk støtte, og et bureau har påtaget sig opgaven at hjælpe med at tegne konturerne til det, som i hvert fald i pilotprojektet bliver et murstens-løst center - et forum, hvor problemet overvægt og fedme bliver anskuet fra så mange vinkler som muligt.


”Svær overvægt er tæt forbundet med en lang række følgesygdomme, for eksempel diabetes, hjertesygdomme, fedtlever, kræft og søvnapnø. Ideen er derfor at samle så mange relevante specialer i gruppen som muligt: Diætister, folk med viden om fysisk aktivitet, psykologer, endokrinologer, hjertespecialister og almene medicinere, og på den måde sikre, at vi kommer hele vejen rundt om problemet - behandlingsmæssigt men også i forhold til livsstilsfaktorer,” fortæller Jens Meldgaard Bruun, som i øvrigt tilføjer, at svær overvægt, som tidligere primært har hørt under endokrinologien, i dag er et ’hjemløst’ speciale – og også derfor kunne landsdækkende centre med en mere tværfaglig tilgang og behandlingsindsats være en mulig og effektiv måde at behandle svær overvægt på i fremtiden.

 


Fakta: Om svær overvægt

Ifølge de seneste tal fra Sundhedsstyrelsen og baseret på en undersøgelse fra 2017, Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil, er svær overvægt et stigende problem for folkesundheden.

  • Forekomsten af overvægt i Danmark er steget markant inden for de seneste årtier. Stigningen har især fundet sted i de yngste aldersgrupper og hos personer med lav uddannelse eller indkomst. 
  • 51,8 procent af den voksne befolkning er moderat eller svært overvægtige (BMI>25). Til sammenligning var tallet i 2013: 47,4 procent og i 2010: 46,8 procent.
  • 16,8 procent af befolkningen er svært overvægtige (BMI>30). Til sammenligning var tallet i 2013 14,1 procent og i 2010: 13,1.

Kilder: Den Nationale Sundhedsprofil 2017 – www.danskernessundhed.dk - er baseret på selvrapporteret højde og vægt blandt svarpersonerne. Yderligere kilder:  Statens Institut for Folkesundhed og Sundhedsstyrelsen. 

Tags: overvægt, fedme

Like eller del denne artikel