Hæstorp og Kühnau: Psykiatrien skal have permanente midler på finansloven

I Region Midtjylland har man haft stor succes med at nedbringe tvang med over 60 procent på et afsnit på psykiatrisk hospital i Risskov. På trods af dette må satspuljeprojektet om nedbringelse af tvang lukkes ved årets udgang, da der ikke er penge til at videreføre det. Det sker samtidig med, at brugen af tvang over de seneste år er steget i Region Midtjylland.

Et eksempel som dette er grunden til, at formand for hospitalsudvalget i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S), og regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), er trætte af, at psykiatrien længe har været et fast element i satspuljeforhandlingerne.

Det skriver de i et debatindlæg på Altinget.

”Skal vi for alvor løfte kvaliteten af behandlingen både til svært psykisk syge og mennesker, der lever med depression og angst, så skal vi lægge satspuljens stop-and-go-politik inden for psykiatrien på hylden og gøre midlerne permanente på finansloven. Det vil for alvor kunne give et langsigtet kvalitetsløft til psykiatrien,” skriver de.

Samtidig efterlyser de, at der indgås nye partnerskaber med regioner, kommuner, patient- og pårørendeorganisationer samt de faglige organisationer om, hvordan der kan følges op på de områder, hvor vi endnu ikke er i mål enten med kapacitet eller kvalitet inden for bl.a. forebyggelse, tidlig indsats, mindre tvang og bedre .

”Vi er naturligvis glade for at igangsætte nye initiativer og forsøg med midlerne fra satspuljen. Det har blandt andet medført en række spændende og nyskabende projekter, som er til stor gavn for borgerne og imødekommer nogle meget konkrete behov for hjælp og behandling. Men netop fordi der er tale om ”projekter” og midlertidige midler, der udløber ved udgangen af året, står vi tilbage med et hul i behandlingen af psykisk syge. I Region Hovedstaden er der for eksempel projekter for 34 millioner kroner, som udløber i 2017/2019. Beløb, som det er vanskeligt at finde egne midler til,” skriver de.

Tags: Anders Kühnau, psykiatri, satspuljemidler, Sophie Hæstorp Andersen

Like eller del denne artikel