Sundhedspolitisk Tidsskrift

“Det er især de borgere, der skal udredes for demens og Parkinsons, som nedprioriteres"

Det er de færreste neurologiske afdelinger i landet, der kan overholde udredningsgarantien for voksne borgere, som i nogle tilfælde er over halvandet år. Flere patienter og personalemangel er blandt hovedårsagerne, mener cheflæge på Neurologisk Klinik ved Regionshospitalet Gødstrup, Birgitte Forsom Sandal.

Der er lange ventetider for voksne, der skal udredes på landets neurologiske afdelinger, og kun meget få steder formår man at overholde udredningsgarantien. Ifølge Mit Sygehusvalg er det således kun fire af de 19 neurologiske afdelinger for voksne rundt om i landet, der kan overholde udredningsgarantien på 30 dage.

På Neurologisk Klinik ved Regionshospitalet Gødstrup uden for Herning ligger man et stykke under median-ventetiden med 53 uger. Ifølge cheflæge Birgitte Forsom Sandal er der flere årsager til problemet.

“Som jeg ser det, er der tre primære årsager til de lange ventetider: Antallet af patienter, flere akutte patienter og personalemangel,” fortæller hun og uddyber:

“Neurologiske sygdomme bliver værre, jo ældre man bliver, så i og med, at danskerne lever længere, bliver der også flere syge og flere, hvis sygdom når at blive alvorligere,” siger Birgitte Forsom Sandal. “Nogle af vores kronikere har jo nærmest livslang billet hertil, så de forlader ikke systemet, når først de er inde, og det hober sig op.”

Bedre behandlingsmuligheder har øget presset

Paradoksalt nok er bedre behandlingsmuligheder også en medvirkende årsag til, at presset er steget på klinikkerne. “I takt med, at vi har fået flere behandlingsmetoder og muligheder, kommer patienterne hyppigere ind til undersøgelser og behandling, hvilket også øger presset på afdelingen,” siger hun.

“Der kommer også flere akutte patienter, så vi er nødt til at flytte personaleressourcer over i det akutte, og så er der færre til at tilse de subakutte patienter i ambulatoriet.”

På Gødstrup skulle der ansættes fire yderligere speciallæger for at kunne imødekomme behovet - “og det er ikke engang nok, hvis man også skal overholde udredningsgarantien for demens, en patientgruppe, som ikke har noget alternativt tilbud i det private,” siger hun.

“Det er især de borgere, der skal udredes for demens og Parkinsons, som bliver ramt. De nedprioriteres, eftersom de ikke er akutte, og det er jo langt fra optimalt,” siger Birgitte Forsom Sandal.

Omvisitering, afsnitsledelse og geografiske fordele hjælper

Neurologisk Afdeling N på Bispebjerg Hospital er et af de få steder, der formår at overholde udredningsgarantien. Her er ventetiden tre uger. Ifølge cheflæge Lise Korbo skyldes det blandt andet en ordning, hvor de kan omvisitere mindre alvorlige tilfælde direkte til praktiserende speciallæger, før de kommer ind på afdelingen, og der skal afsættes tid og ressourcer til dem.

Derudover har de indført afsnitsledelse, så en ledende overlæge, en oversygeplejerske og en ledende lægesekretær styrer hvert afsnit. “Det sikrer, at vi hele tiden kan få skruet op eller ned, alt efter hvor behovet er, så vi kan holde os inden for de 30 dage,” fortæller Lise Korbo.

Hun erkender dog også, at det er markant nemmere at finde personale, når man ligger i København sammenlignet med andre steder i landet. “Vi har uden tvivl en geografisk fordel ved at ligge i Hovedstaden.”

Mangel på ansatte et udbredt problem

Manglen på personale bekræftes fra flere sider. I maj 2022 skrev TV2 Østjylland om hastigt voksende ventetider på den neurologiske afdeling på Aarhus Universitetshospital. I den forbindelse udtalte formanden for hospitalsudvalget i Region Midtjylland, Purnima Erichsen, at problemet blandt andet skyldes mangel på neurologer, hvilket tager tid at lave om på.

At problemet dog ikke længere kun er provinsielt illustreres godt af en beretning fra Dansk Multipel Sclerose Center på Rigshospitalet, hvor de sidste år søgte en afdelingslæge og fik nul ansøgere til stillingen.

På Gødstrup Regionshospital er problemet todelt. Når det gælder sygeplejersker, er det svært at få nok ansøgere i øjeblikket, siger Birgitte Forsom Sandal. Problemet med manglende neurologer er dog først og fremmest et spørgsmål om økonomi: “Vi har simpelthen ikke råd til at ansætte flere speciallæger.”

Med det voksende antal neurologiske patienter er der altså dystre udsigter for fremtiden, hvis ikke der afsættes flere penge til afdelingerne, eller de på anden måde formår at effektivisere processerne.

Lise Korbo er enig: “Det er et stort problem, at mange neurologiske afdelinger har så svært ved at finde arbejdskraft, men man kan ikke tvinge sundhedspersonale ud på afdelingerne,” siger Lise Korbo. “Som jeg ser det, er den eneste vej frem, at vi for det første får uddannet tilstrækkeligt med neurologer, og at man lokker med gode arbejdsvilkår og bedre løn de steder, hvor det er svært at finde sundhedspersonale.”

På afdelingen i Gødstrup gør Birgitte Forsom Sandal og kollegerne, hvad de kan, for at holde ventetiden nede. De henviser patienterne til subakutte tider, når det er muligt, men de er stadig nødsaget til at prioritere. Dermed kan det blive nødvendigt at tage mere drastiske midler i brug: “Vi har overvejet, om vi kunne forkorte visitationstiden for patienterne, men det er ikke risikofrit,” udtaler Birgitte Forsom Sandal.

Like eller del denne artikel