Den norske sundhedsminister Bent Høie er åben for alle forslag, der kan løse Spinraza-konflikten. “Jeg er meget glad for, at Stortinget står samlet i dette spørgsmål. Vi skal tage dette forslag i betragtning, hvis det kommer op i Stortinget,” siger han om forslaget fra SV.

Norske politikere vil løse Spinraza-konflikt ved at producere medicinen i Norge

Den norske sundhedsminister støtter et kontroversielt forslag fra SV (det norske søsterparti til SF), som går på at tvangslicensere den ekstremt dyre medicin, Spinraza. Samtidig behandles et nyt pristilbud fra firmaet bag Spinraza, Biogen, i dag.

Sosialistisk Venstreparti (SV) har ifølge den norske avis VG fundet en paragraf i den internationale patentaftale, TRIPS, som de mener kan komme patienter med den dødelige muskelsygdom spinal muskelatrofi, SMA, til gode. Sygdommen udvikler sig så hurtigt, at børn med den værste form, type 1, typisk dør, før de bliver to år.

TRIPS-aftalen, som også Danmark har underskrevet, handler bl.a. om patenter på medicin. En artikel i aftalen handler om muligheden for tvangslicensering eller tvangsindførsel af et lægemiddel for at undgå en monopol-lignende situation, Og med den aftale i hånden mener SV, at de kan tvinge Biogen til at give patentet fra sig, hvorved Norge kan betale Biogen og så selv kan producere Spinraza. Selv om medicinen stadig vil koste penge, vil prisen blive moderat, og patienterne vil straks kunne få adgang til den livsvigtige medicin.

Paragrafen i TRIPS er blevet brugt til at tvinge producenter af antibiotika til forhandlingsbordet i USA i 2001. Og i 2012 blev den ifølge VG også brugt til at indføre en bestemt type kræftmedicin i Indien.

“Adgang til Spinraza bør have allerhøjeste prioritet. Vi kan ikke sidde stille, når industrien vil køre folk over. For hver dag, vi venter, lider patienterne. Vi må bruge de midler, vi har,” siger SV-politikeren Nicholas Wilkinson til VG. Han understreger, at målet ikke er at tjene penge på Spinraza eller eksportere lægemidelt til andre lande, men udelukkende at hjælpe nordmænd med SMA.

“Jeg håber, at dette kan lægge pres på Biogen, så de kommer til forhandlingsbordet,” siger Wilkinson.

For Danmark er denne udvikling i Norge særdeles interessant, da Medicinrådet herhjemme har behandlet Spinraza to gange - og begge gange afvist det nye lægemiddel som standardbehandling til SMA-patienter på grund af sparsom evidens og den ekstremt høje pris. Forud for det første møde i Medicinrådet i oktober 2017 var listeprisen på Spinraza 3,6 mio. kr. for det første år pr. patient - derefter det halve de efterfølgende år. På det seneste møde i Medicinrådet i januar 2018 blev det besluttet at tage Spinraza i anvendelse i en protokol, hvor lægemidlet anvendes til nøje udvalgte patienter, og hvor der løbende følges op på behandlingen. Men protokollen er så smal, at der reelt bare blev åbnet op for et par ekstra patienter. Dermed afviste Medicinrådet at gå samme vej som i Sverige, hvor protokollen er langt mere åben. I Sverige besluttede myndighederne nemlig i december 2017, at  patienter under 18 år med SMA af type 1 og 2 under visse betingelser og under skarp kontrol kan tilbydes behandling med Spinraza.

Og i Norge kæmper man altså stadig for at finde en løsning. Den norske sundhedsminister Bent Høie siger til VG, at han er åben for alle forslag, der kan løse konflikten.

“Jeg er meget glad for, at Stortinget står samlet i dette spørgsmål. Vi skal tage dette forslag i betragtning, hvis det kommer op i Stortinget,” siger han til VG om forslaget fra SV.

Der har været prisforhandlinger mellem Biogen og Beslutningsforum - den norske pendant til Medicinrådet - siden 23. oktober, hvor Beslutningsforum afviste Spinraza på grund af den ekstremt høje pris. Siden har Beslutningsforum behandlet sagen to gange, senest 2. februar, og i dag, mandag, bliver der afholdt endnu et møde. Denne gange er det de norske myndigheder, som er kommet med et modtilbud til Biogen, og flere kilder siger til VG, at myndighederne og Biogen ikke længere står så langt fra hinaden i forhandlingerne.

Der er ingen tvivl om, at forslaget fra SV lægger ekstra pres på Biogen. Biogen ønsker ifølge VG ikke at kommentere sagen før mødet i Beslutningsforum i dag.

Spinraza blev godkent af de amerikanske lægemiddelmyndigheder, FDA, i 2016, mens de europæiske lægemiddelmyndigheder, EMA, gav lægemidlet markedsføringstilladelse i foråret 2017.

Tags: Spinraza, Biogen, Sosialistisk Venstreparti

Like eller del denne artikel