Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Medicinrådet afviser - mod forventning - banebrydende behandling til udsat patientgruppe

Biologisk behandling til kronisk bihulebetændelse (kronisk rhinosinuitis) med næsepolypper er blevet afvist af Medicinrådet med henvisning til omkostningerne.

Professor Celeste Porsbjerg, ph.d. og overlæge med speciale i astma på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, har tidligere i Sundhedspolitisk Tidsskrift sagt, at "vi er vej ind i en ny behandlingsæra. De biologiske behandlinger til astma og næsepolypper har få bivirkninger, men er selvfølgelig dyre, og de skal bruges, hvor det er nødvendigt". Og professor Christian von Buchwald, overlæge ved Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi på Rigshospitalet, har kaldt behandlingen for en ’gamechanger.

”Ved de svære tilfælde af næsepolypper koster det ikke blot livskvalitet, men også mange sygedage årligt – typisk 8-14 dage. Behandlingen er dermed en gamechanger – det er en ny og original behandling med meget lovende resultater,” sagde von Buchwald i januar.

Men torsdag blev det offentliggjort, at Medicinrådet afviste behandlingen dupilumab (Dupixent) på sit møde onsdag - med henvisning til prisen. For midlet virker, er der enighed om.

Behandlingen koster omkring 10.000 om måneden pr. patient. Specialisterne har argumenteret for, at sygdommen kan være invaliderende, og at behandlingen faktisk hjælper en patientgruppe med at komme ud på arbejdsmarkedet, hvorfor omkostningerne kan anses som en investering. Ligesom behandlingen forbedrer livskvaliteten voldsomt og i øvrigt forventes at blive billigere med tiden pga. potentielle stordriftsfordele.

Dom: For dyrt

Helt præcist lyder Medicinrådets anbefaling fra 23. marts 2022 vedrørende dupilumab (Dupixent) til behandling af svær kronisk rhinosinuitis med næsepolypper som følger:

”Medicinrådet anbefaler ikke dupilumab som tillægsbehandling til patienter med svær kronisk bihulebetændelse (rhinosinuitis) med næsepolypper, som ikke har opnået tilstrækkelig effekt af funktionel endoskopisk sinuskirurgi og/eller behandling med systemisk kortikosteroid.

Medicinrådet vurderer, at dupilumab reducerer mængden og sværhedsgraden af patienternes symptomer (sekretion fra næsen, åndedrætsbesvær og søvnproblemer) og forbedrer patienternes livskvalitet uden at medføre væsentlige bivirkninger.

Dog er prisen på lægemidlet høj, og Medicinrådet vurderer, at sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet vil være for store i forhold til effekten.”

Effektivt middel

Behandlingen har længe været ordineret til astmapatienter, som samtidig har kronisk rhinosinuitis med næsepolypper. Og her kan man altså se effekten, fortæller overlæge på Rigshospitalets øre-næse-halskirurgiske afdeling, Kasper Aanæs.

Rigshospitalets specialister anslår, at mellem 100-120 patienter med næsepolypper på landsplan kunne have gavn af den biologiske behandling. 

”Vi taler for det første om de patienter, der er blevet opereret, og hvor operationen ikke har hjulpet, mens deres medicin heller ikke har hjulpet,” siger Kasper Aanæs.

Han fastslår, at der er tale om et produkt, der virkelig kan gøre en livsændrende forskel, siden næsepolypper i svær grad kan være invaliderende.

”Du kan måske pludselig passe et arbejde, som du ikke kunne før. Eller du bliver bare langt mere effektiv,” siger han om den nye behandlings effekt.

Ærgerligt for patienter

Betina Hjort er rådgivningschef i Astma Allergi Danmark. Hun ærgrer sig over afvisningen.

”Det er jo den vurdering, Medicinrådet har foretaget (at det er for dyrt, red.). Det er meget ærgerligt set fra patienternes side. For patienterne betyder det, at de har en dårlig livskvalitet, som kunne være afhjulpet. Det her kunne have forbedret deres livskvalitet markant, og det er vores fokus som patientforening.”

Medicinrådets pressetjeneste oplyser, at Medicinrådet kan overveje at tage sagen op igen, såfremt producenten kommer med et nyt pristilbud. 

Det skyldes, at Medicinrådet jo også konkluderer, at dupilumab (Dupixent) reducerer mængden og sværhedsgraden af patientgruppens symptomer. 

Men prisen, den er for høj.

 

 

Relateret artikel

 

Del artikler