Midtjylland indførte selv reglerne, der gør Ulrich Fredberg ’generelt inhabil’, for en måned siden

Reglerne, der gør ledende overlæge og nyvalgt regionsrådsmedlem Ulrich Fredberg (V) ’generelt inhabil’ og udelukker ham fra at sidde i Region Midtjyllands hospitalsudvalg, blev besluttet i regionen umiddelbart efter regionsvalget. Det skete ved at ændre styrelsesvedtægterne, siger Sten Bønsing, som er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.

Ved regionsvalget 21. november kom den ledende overlæge ved Diagnostisk Center i Silkeborg tordnende ind i regionsrådet i Region Midtjylland.

Ulrich Fredberg gik til valg på, at han med sin store viden om sundhedsvæsenet vidste, hvor skoen trykker. Og det kunne vælgerne godt lide - hele 9600 stemmer blev det til.

Men henholdsvis to og tre uger senere blev en ny styrelsesvedtægt for Region Midtjylland vedtaget af politikerne i regionsrådet - hvoraf mange, ja måske alle, har været uvidende om, at det betød et benspænd for Ulrich Fredberg på hans vej ind i  hospitalsudvalget. Det udvalg beskæftiger sig ellers med Ulrich Fredbergs ekspertice-områder: Sundhedsområdet, herunder hospitalsområdet og det præhospitale område.

Det er meningen, at rådet skal rådgive og forberede sager, som regionsrådet så skal behandle.

Men den nye styrelsesvedtægt kom til at betyde, at Ulrich Fredberg pludselig blev erklæret ’generelt inhabil’ og dermed ikke kunne sidde i hospitalsudvalget.

Forslaget om en revideret styrelsesvedtægt kom fra forretningsudvalget, som havde haft sagen til behandling 14. november.

Sten Bønsing, som er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, forklarer, at det er lov om kommunernes styrelse, paragraf 29, stk. 2, som bevirker, at Ulrich Fredberg blev erklæret generelt inhabil.

Paragraf 29, stk 2 lyder: Medlemskab af stående udvalg er udelukket for a) ansatte der overfor udvalget er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et forvaltningsområde, og disses stedfortrædere og b) ansatte, der i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for et forvaltningsområde, der henhører under udvalget.

Som ledende overlæge ved Diagnostisk Center i Silkeborg har Ulrich Fredberg netop ledende administrative funktioner inden for et forvaltningsområde, der henhører under udvalget.

“Loven har fået et supplement, hvori det fremgår, at mange af de kommunale paragraffer også gælder regionerne," forklarer Sten Bønsing. "Men lige præcis paragraf 29, stk. 2 har ikke været gældende for regionerne, og det har været op til den enkelte region at beslutte, om paragraf 29, stk. 2 skulle med i regionens styrelsesvedtægt. Og det har Region Midtjylland så besluttet at gøre,” siger Sten Bønsing.

En ændring af regionens styrelsesvedtægt kræver to behandlinger i regionsrådet, så sagen var på dagsordenen i regionsrådet den 5. december 2017 med indstilling om oversendelse til anden behandling og den 15. december 2017 med indstilling om godkendelse. 

Men ingen steder i dagsorden, referat eller styrelsesvedtægt står dog noget om, at skærpede habilitetsregler kan være en konsekvens.

Der findes i de andre regioner ingen eksempler på, at et medlem af regionsrådet på grund af generel inhabilitet ikke kan sidde i et udvalg.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra juridisk kontor i regionen, som henviser til lederen af kontoret, Poul Carstensen, som er på ferie, og det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra Bent Hansen (S), tidligere formand for forretningsudvalget og regionsrådet i Region Midtjylland. 

 

 

Fra sagsfremstillingen, som politikerne behandlede i regionsrådet 5. og 15. december:

"Region Midtjylland har pt. et udvidet forretningsudvalgsstyre, jf. § 13 i lov om regioner. Det betyder, at der er nedsat fire særlige udvalg, jf. § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse for henholdsvis hospitalsområdet, nære sundhedstilbud, psykiatri- og socialområdet og regional udvikling, som alene kan rådgive og anbefale.

Det foreslås at ændre regionens styreform, således at der med hjemmel i § 36 b, i lov om regioner nedsættes fire stående udvalg fra begyndelsen af næste valgperiode."

 

 

 LÆS OGSÅ:

LÆS OGSÅ:

Tags: Region Midtjylland, Ulrich Fredberg, Sten Bønsing, Fredberg

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Betingelser

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Betingelser

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk