Venstre-formand: Proces i Fredbergs inhabilitets-sag har været kritisabel

Gruppeformand for Venstre i regionsrådet i Region Midtjylland, Carsten Kissmeyer, har været i kommunalpolitik i 24 år og har været borgmester i 16 år. Men han har aldrig mødt nogen før, der som nyvalgt regionsmedlem og ledende overlæge på Regionshospitalet Silkeborg, Ulrich Fredberg, er blevet erklæret ’generelt inhabil’. Faktisk anede Carsten Kissmeyer ikke, at begrebet eksisterede, før sagen om Ulrich Fredberg begyndte at rulle.

Og det på trods af, at paragraffen, som Ulrich Fredbergs sag afgøres efter, faktisk er en del af den kommunale styrelseslov, som så også gælder for regionerne på mange områder.

Paragraffen lyder: Medlemskab af stående udvalg er udelukket for b) ansatte, der i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for et forvaltningsområde, der henhører under udvalget.

“Jeg tror bare ikke, at man i kommunerne bruger paragraffen på den måde. Jeg ved f.eks., at der i nogle kommuner er skoleinspektører, som har siddet i undervisningsudvalget,” siger Carsten Kissmeyer og fortsætter: “Hvis vi laver en parallel og overfører Ulrich Fredbergs sag til skoleverdenen, så ville det svare til, at han havde en lederstilling i indskolingen på en skole. Han er jo ikke direktør for et samlet hospitalsvæsen. Som ledende overlæge på Regionshospitalet Silkeborg er han ikke engang i øverste ledelseslag på institutionsniveau! Det er simpelthen for langt ude at udelukke ham. Det er alt for vidtgående at erklære ham ’generelt inhabil’. Jeg vil mener, at der så er flere hundrede mennesker i Region Midtjylland, som ikke ville kunne sidde i et hospitalsudvalg - og også mange hundrede, som ikke kan sidde i et af de andre stående udvalg,” siger Carsten Kissmeyer.

Han kritiserer direktionen i regionen for straks at have tolket paragrafferne og sendt indstillingen til efterprøvning i Ankestyrelsen.

“Love og paragraffer er åbne for fortolkning, og jeg mener, at vi burde have drøftet sagen politisk, inden indstillingen blev sendt til Ankestyrelsen,” siger Carsten Kissmeyer, der dog erkender, at vurderingen fra bl.andre professor i forvaltningsret, Sten Bønsing, næppe efterlader plads til, at loven kan tolkes anderledes, end den er blevet. Men principielt burde sagen have været drøftet politisk, mener han.

Sidste forår spurgte en lokal journalist ind til Ulrich Fredbergs habilitet og fik at vide, at den var der ikke problemer med.

“Jeg synes, at vi burde være blevet informeret om, at det kunne blive et problem. Det kunne have indgået i vores overvejelser i Venstre, da vi skulle finde ud af, hvem vi skulle have på vores liste til regionsvalget,” siger Carsten Kissmeyer.

Til regionsrådsmødet 31. januar vil han ikke stemme for at ændre styreformen væk fra de stående udvalg, for han synes, at stående udvalg er godt - bl.a. fordi de giver mulighed for at honorere udvalgsmedlemmer og udvalgsformænd bedre. Kissmeyer synes nemlig, at lønningerne til politikerne i regionernes er meget beskedne i forhold til kommunerne. Han vil heller ikke stemme imod inhabiliteten for Ulrich Fredberg, da dette ville være at stemme for noget ulovligt.

Men han ser gerne, at et enigt regionsråd på det møde beslutter at tage sagen op med Christiansborg-politikere med henblik på at få loven lavet om.

I morgen, tirsdag, vil Carsten Kissmeyer., Ulrich Fredberg, regionsformand Anders Kühnau (S) og regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen holde møde om sagen.

 

LÆS OGSÅ:

Tags: Ulrich Fredberg, Fredberg, Carsten Kissmeyer

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Betingelser

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Betingelser

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk