"Selv om Ulrich Fredberg ikke kan behandle sager i hospitalsudvalget, så kan han godt behandle sagerne fra hospitalsudvalget i regionrådet," professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing.

Professor: Loven er ret klar - Fredberg er inhabil

Loven er ret klar - ledende overlæge Ulrich Fredberg og nyvalgt regionsmedlem for Venstre er generelt inhabil i forhold til en plads i hospitalsudvalget i Region Midtjylland. Det vurderer Sten Bønsing, som er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet. 

Han giver dermed juristerne i Region Midtjylland og Ankestyrelsen ret i, at den erfarne overlæge er generelt inhabil og derfor ikke må sidde med i regionens hospitalsudvalg på baggrund af hans stilling som ledende overlæge ved Diagnostisk Center i Silkeborg.

Ulrich Fredberg gik ellers ved regionsvalget i november netop til valg på, at han med sin insiderviden vidste, hvor problemerne er i sundhedsvæsenet, og han fik da også et kanonvalg med 9.600 stemmer.

Det har vakt voldsom harme blandt både vælgere og politikere i regionsrådet, at direktionen i Region Midtjylland ikke vil lade det nyvalgte regionsrådsmedlem, Ulrich Fredberg (V), sidde i hospitalsudvalget. Og Ulrich Fredberg selv er også frustreret over håndteringen af sagen og over afgørelsen, der nu betyder, at han ikke må være med til at indstille forslag til regionsrådet.

”Jeg har ikke kendskab til, at der tidligere er nogen, der er blevet dømt generelt inhabil på baggrund af, at de bestrider en stilling som ledende overlæge,” siger Ulrich Fredberg.

Han mener, at han principielt stadig burde kunne sætte sine erfaringer som ledende overlæge i spil i hospitalsudvalget i mange andre sager end i dem, som direkte har noget med hans arbejdsplads at gøre.

Sten Bønsing forklarer, at det er lov om kommunernes styrelse, paragraf 29, stk. 2, som bevirker, at Ulrich Fredberg er erklæret generelt inhabil.

Loven har fået et supplement, hvori det fremgår, at mange af de kommunale paragraffer også gælder regionerne.

Paragraf 29, stk 2 lyder: Medlemskab af stående udvalg er udelukket for a) ansatte der overfor udvalget er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et forvaltningsområde, og disses stedfortrædere og b) ansatte, der i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for et forvaltningsområde, der henhører under udvalget.

Som ledende overlæge ved Diagnostisk Center i Silkeborg har Ulrich Fredberg netop ledende administrative funktioner inden for et forvaltningsområde, der henhører under udvalget.

“Loven er jo primært tænkt til kommunerne, hvor paragraf 29 oftere kan komme i spil især indenfor social-, sundheds- og skoleområdet, hvor det måske ikke er smart at f.eks. skolelærere eller socialrådgivere sidder i et bestemt udvalg,” siger Sten Bønsing.

Det paradoksale er, at selv om Ulrich Fredberg ikke kan behandle sager i hospitalsudvalget, så kan han godt behandle sagerne fra hospitalsudvalget i regionrådet.

“Han ikke alene kan. Det har han pligt til som valgt regionsmedlem. Også selv om han i en sag føler sig inhabil. Det er lovens ord, der gælder, så hvis han ifølge loven ikke er inhabil, så har han pligt til at behandle alle sager fra hospitalsudvalget, som sendes videre til regionsrådet,” siger Sten Bønsing.

Bønsing mener, at Ulrich Fredberg ifølge loven næppe vil blive erklæret inhabil i enkeltsager i regionsrådet.

“Der skal meget til. For at blive erklæret inhabil i en enkeltsag skal det dokumenteres, at han personligt står til direkte at vinde eller tabe noget,” siger Sten Bønsing.

I sidste ende er det regionsrådet, der skal afgøre, hvorvidt Ulrich Fredberg er generelt inhabil eller ej. Det sker formentlig på regionsrådsmødet 31. januar, men de færreste vil formentlig stemme for en direkte ulovlig løsning.

 

 LÆS OGSÅ:

 

 

 

 

 

Tags: inhabilitet, Ulrich Fredberg, Sten Bønsing, generelt inhabil, Fredberg

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Medicinsk Tidsskrift

Onkologisk Tidsskrift

Hæmatologisk Tidsskrift

MS Tidsskrift

Propatienter

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk