Sundhedspolitisk Tidsskrift

Banebrydende: Læger vil forsøge at fjerne PFOS fra kroppen hos forgiftede Korsør-borgere

Læger fra Holbæk Sygehus vil nu afprøve, om behandling med kolesterolsænkende medicin kan øge udskillelsen af det perfluorerede stof PFOS hos PFOS-forgiftede borgere fra Korsør. Borgerne er blevet massivt eksponeret gennem forurenet kød fra køer, der har græsset nær en brandskole, hvor man i årevis har brugt brandhæmmende skum, der har indeholdt PFOS.

Videnskabsetisk Komité i Region Sjælland og Lægemiddelstyrelsen gav i september godkendelse til at afprøve kolesterolmedicinen Cholestagel på de PFOS-forgiftede borgere. 25. oktober kom der også grønt lys fra den eksterne kontrolinstans (GCP-enhed), der skal sikre, at forsøget bliver udført retvisende.

Forsøget skal undersøge, om medicinen er en mulig behandling og dermed kan forebygge eventuelle fremtidige helbredseffekter som følge af et forhøjet PFOS-niveau i blodet. Det vil i så fald få massiv betydning både internationalt og nationalt set.

Herhjemme har sagen fra Korsør bredt sig til hele landet. Et notat fra regionernes videncenter for miljø og ressourcer viser, at der er udtaget prøver for PFAS på knap 1.100 lokaliteter, og på 82 pct. af disse lokaliteter påvises der et eller flere stoffer fra PFAS-gruppen (PFOS er et stof under PFAS-gruppen). Fundene er typisk gjort på lokaliteter, som tidligere har huset eksempelvis brandøvelsespladser, jern- og metalvareindustri (herunder forkromning), losse- og fyldpladser, træ- og møbelindustri samt renserier. Og den anden dag vurderede Forsvarets Ejendomsstyrelse, at det vil tage mere end 50 år at oprense forureningerne med PFAS ved Forsvarets arealer.

Banebrydende forsøg

Det bliver Ann Lyngberg, ledende overlæge på Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus, som skal lede forskningsprojektet sammen med forskningsansvarlig overlæge Morten Lindhardt fra Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus.

"Jeg ser meget frem til, at vi nu kan sætte forsøget i gang. Vi nærer store forhåbninger til, at medicinen har en gavnlig effekt, men vi ved det naturligvis ikke. Vi har gennem hele forløbet haft en tæt kontakt til borgerne, og her har forsøget været et vigtigt lys i mørket. Mit håb er nu, at det viser sig at være den behandling, der kan hjælpe dem," siger Ann Lyngberg.

Forsøget er banebrydende. Der findes i dag ingen kendt behandling, der kan øge udskillelsen af PFOS. Tidligere er der lavet små forsøg med mennesker og rotter, hvor Cholestagel viste sig meget effektivt. Derfor er der også stor opmærksomhed omkring Holbæk-lægernes forsøg.

"Vi er de første til at prøve Cholestagel af på et større antal mennesker med henblik på at se på midlets evne til at udskille PFOS. Det har selvfølgelig givet genlyd ude i verden, og vi oplever en enorm interesse fra forskere fra både ind- og udland, der vil følge resultaterne fra vores forsøg tæt," siger Ann Lyngberg.

Forsøget varer samlet i 30 uger, og hvis det forløber som planlagt, er det forventningen, at de første resultater er klar i sommeren 2022.

Op 60 voksne skal med i forsøget

I alt har 118 borgere fra Korsør fået konstateret forhøjet PFOS-niveau i blodet over normalværdien på 21 ng/ml. Det er alene voksne borgere med forhøjet niveau, der vil få mulighed for at deltage i det videnskabelige forsøg, og de inviteres fra uge 44.

Forsøget går ud på at give op til 60 af de PFOS-forgiftede voksne personer Cholestagel. Deltagerne opdeles via lodtrækning i to grupper. Den ene gruppe får medicinen med start i efteråret 2021 over en periode på 12 uger, den anden i foråret 2022. Begge grupper får taget blodprøver før, under og efter den medicinske behandling, så det kan sammenlignes, om det har den ventede effekt og sænker PFOS-koncentrationen i blodet.

"Vi håber naturligvis, at mange af de inviterede ønsker at være med som deltagere i vores forskningsforsøg. Vi har nu fået sikkerhed for, at det både etisk og videnskabeligt er forsvarligt. Fordi der er tale om et forsøg, er det vigtigt, at de involverede selv tager stilling til, om de ønsker og synes, det er meningsfuldt at deltage," siger Morten Lindhardt.

Alle, der takker ja til at deltage i forsøget, skal til en samtale og screening på Holbæk Sygehus, inden medicinen kan udleveres og den medicinske behandling kan starte.

 

 

Fakta: Perfluorerede stoffer

  • Perfluorerede stoffer (PFAS) er kunstigt fremstillede kemikalier og findes ikke kun i brandskum og industrien, men bruges også som fedt- og vandafvisende imprægnering i blandt andet køkkenudstyr, fødevareemballage, tøj og møbler. 
  • Stofferne er svære at nedbryde, og de ophobes derfor i miljøet.
  • De har vist sig at have sundhedsskadelige effekter hos mennesker, hvor de blandt andet påvirker immunsystemet og stofskiftet.

 

 

Relaterede artikler om PFOS-sagen

 

Tags: PFOS, PFAS

Like eller del denne artikel