Forsvaret: Det vil tage over 50 år at rydde op efter forurening

Det vil tage mere end 50 år at oprense forureningerne med de giftige stoffer PFAS ved Forsvarets arealer.Det vurderer Forsvarets Ejendomsstyrelse over for Radio4 og Avisen Danmark.

Venstre har kaldt ministeren i samråd om sagen.

Når PFOS for eksempel bliver brugt på en øveplads for brandmænd, vil regnvand gradvist skylle det fluorholdige stof ud i nærliggende vandløb, åer og søer. Herefter bliver stoffet optaget i planter og dyr. Fluorstofferne kan også sive ned gennem jordlagene og nå grundvandet. Torsdag kunne Avisen Danmark og Radio4 afsløre, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse uhindret har ladet sine forureninger fra brandskum på tre flyvestationer sprede sig til grundvandet, en å, en bæk og en sø. Det på trods af, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse hvert år siden 2016 har fået lavet omfattende undersøgelser af forureningerne for at følge med i deres spredning.

I dag er forureningerne så alvorlige, at det vil tage mere end 50 år at rense op. Samme vurdering kom Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse med i 2019 i et notat, som Radio4 og Avisen Danmark har fået aktindsigt i.

Professor i miljømedicin på Syddansk Universitet Philippe Grandjean vurderer også, at Forsvaret bør tage ansvar for sine forureninger og påbegynde oprensning med det samme:

"50 år lyder som en meget lang periode. Men jo længere Forsvaret venter, desto længere kan det tage at rydde ordentligt op, fordi forureningerne spreder sig. Det understreger vigtigheden af at få oprydningen i gang så hurtigt som muligt," siger han til Radio4 og Avisen Danmark.

Perfluorerede stoffer (PFAS) er kunstigt fremstillede kemikalier og findes ikke kun i brandskum og industrien, men bruges også som fedt- og vandafvisende imprægnering i blandt andet køkkenudstyr, fødevareemballage, tøj og møbler. Stofferne er svære at nedbryde, og de ophobes derfor i miljøet. De har vist sig at have sundhedsskadelige effekter hos mennesker, hvor de blandt andet påvirker immunsystemet og stofskiftet.

I det seneste år har der været særligt fokus på PFAS, fordi borgere i Korsør er blevet massivt eksponeret gennem forurenet kød fra køer, der har græsset nær en brandskole, hvor man i årevis har brugt brandhæmmende skum, der har indeholdt PFOS. PFOS er en blandt flere forbindelser under PFAS-gruppen. Sagen fra Korsør har nu fået sagen til brede sig til hele landet. Bl.a. er der i Odense Kommune nu fundet PFOS i et vandløb og på en mark, hvor der i en årrække har græsset kvæg, der er solgt videre som kød. Forureningen stammer formentligt fra et nærliggende industriområde, der tidligere har været i fokus.

De fem regioner har i samarbejde med kommunerne indsamlet oplysninger om, hvor der ellers har været eller er brandøvelsespladser i Danmark, og der er nu et overblik over 145 pladser, som skal undersøges.

Siden man i 2014 blev opmærksom på stofgruppen PFAS, har regionerne også analyseret for dette stof, når der blev taget prøver på forskellige lokaliteter. Af et nyt notat fremgår det, at der er udtaget prøver for PFAS på knap 1.100 lokaliteter, og på 82 pct. af disse lokaliteter påvises der et eller flere stoffer fra PFAS-gruppen. Fundene er typisk gjort på lokaliteter, som tidligere har huset eksempelvis jern- og metalvareindustri (herunder forkromning), losse- og fyldpladser, træ- og møbelindustri samt renserier. Lokaliteterne er typisk kendt i regionerne for andre forureninger.

I juli 2021 indførte Miljøstyrelsen nye markant lavere kvalitetskriterier for fire PFAS-stoffer i jord, drikkevand og overfladevand. Med de nye kriterier er der nu 32 pct. af lokaliteterne, som overskrider indholdet i grundvandet med en faktor 10. Og der er otte gange så mange lokaliteter, der overskrider det nye kriterium med en faktor 10 som for det gamle kriterium.

Det betyder, at der skal igangsættes undersøgelser og eventuelt oprensninger på mange flere lokaliteter, end man hidtil har antaget. Det betyder også, at der næsten altid skal tages affære, hvis man måler PFAS et sted i miljøet.

 

Tags: PFOS, PFAS

Like eller del denne artikel