Modelfoto. Kalven og marken er ikke fra Korsør.

Ti børn har forhøjede nyre- og kolesteroltal efter at have spise giftigt kalvekød

10 børn fra Korsør-området har forhøjede kolesterol- og nyretal, efter at de har spist kød fra kalve, der har været forgiftet af det farlige fluorstof PFOS fra en nærliggende brandskole.

Det skriver Jyllands-Posten.

Region Sjælland har indkaldt børnene og deres forældre til samtaler med læger på Holbæk Sygehus.

180 borgere fra Korsør er blevet undersøgt på Holbæk Sygehus for, om de har fået sundhedsmæssige skader af at spise forgiftet kalvekød. De har fået målt deres stofskifte, levertal, nyretal samt langtidsblodsukker og kolesteroltal. Kun resultaterne for ti børn er klar på nuværende tidspunkt, og de viser altså forhøjede kolesterol- og nyretal.

Få milliardendedele af et gram om ugen af fluorstoffet PFOS kan påvirke helbredet, og kort før nytår blev der fundet meget høje koncentrationer af PFOS i det lokale spildevand i Korsør. En forurening, der stammer fra en nærliggende brandskole, hvor man i årevis har brugt brandhæmmende skum, der har indeholdt PFOS. Overfladevand fra brandskolen blev ledt direkte ud til en grøft og videre ud i en indsø.

Grøften, hvor køer fra Korsør Kogræsserforening drak vand, indeholder alarmerende høje værdier af PFOS, og der er fundet meget høje koncentrationer PFOS i kalvekød fra området. 

Gennem de seneste 15 år har borgere i Korsør spist kød fra kalve, der har opholdt sig på den forgiftede eng og drukket forgiftet vand fra grøften. 

Fluorstofferne har tidligere været brugt i en lang række overfladeprodukter, blandt andet pizzabakker og popcorn-poser, fordi det er smuds- og vandafvisende. I dag er stoffet udfaset og forbudt, men stort set alle har dem i blodet i et eller andet omfang. Men i sagen fra Korsør kommer koncentrationerne op i et niveau, hvor det kan have nogle alvorligere effekter.

Stofferne mistænkes for at være kræftfremkaldende og hormonforstyrrende. Men forskningsresultater fra USA peger i forskellige retninger. Nogle forskningsresultater finder en effekt, og andre gør ikke..

Miljømyndighederne pegede allerede i 2014 på, at der var PFOS-forureninger på op imod 27 brandskoler og øvelsespladser rundt om i landet, hvor der har været brugt brandskum med PFOS gennem årene. 

Miljøminister Lea Wermelin (Soc.) vil nu have landets kommuner i gang med at sikre, at der ikke opstår andre PFOS-forureninger. 

Både i USA og i Sverige har der været sager om borgere, der er blevet forgiftet med fluorstoffer, men sagen fra Korsør er den første af sin art i Danmark.

 

Relaterede artikler

 

Tags: PFOS, PFAS

Like eller del denne artikel