Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Ekspert: Kontakttallet er helt i skoven

Hver tirsdag lidt før klokken 14 kommer der et tweet fra sundhedsminister Magnus Heunicke, der går på, hvad ugens kontakttal er. Og alt efter, hvad kontakttallet er på, lyder han enten glad eller bekymret.

Et kontakttal over 1,0 betyder, at epidemien øges - eksempelvis betyder et kontakttal på 1,1, at 10 mennesker smitter videre til 11 mennesker. Et kontakttal under 1,0 betyder derimod, at epidemien falder - ved et kontakttal på eksempelvis 0,9 smitter 10 mennesker kun videre til 9 andre på de 4,7 dage, som Statens Serum Institut har beregnet er det antal dage, der går, fra en person bliver smittet, til han eller hun smitter videre til en ny person.

Som Statens Serum Institut skriver: "Kontakttallet er en epidemiologisk indikator, der beskriver hældningen af epidemikurven." Kontakttallet fortæller altså med andre ord, om epidemien er stigende eller faldende.

Eller rettere: Det burde tallet fortælle. Men reelt fortæller det ingenting og er faktisk misvisende.

28. september var kontakttallet 1,1, og 5. oktober, 12. oktober og senest 19. oktober var det 1,0. Epidemien burde altså i perioden - ifølge kontakttallet - have været helt stabil og måske endda være faldet lidt. Men faktum er, at i samme periode er epidemien i Danmark blevet mere end fordoblet.

"Det er helt i skoven. Den helt simple udregning ville vise, at kontakttallet burde ligge på ca. 1,15," siger lektor Viggo Andreasen, Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet.

 

Kontakttallet er gået fra 1,1 til 1,0 i den periode, hvor epidemien i Danmark er blevet mere end fordoblet - fra 56,5 smittede pr. million 22. september til 127,9 smittede pr. million den 19. oktober. Grafik: Our World in Data 

 

Han mener ikke, at kontakttallet altid har været helt i skoven. Faktisk synes han, at Statens Serum Instituts beregninger af kontakttallet, som har været korrigeret for testtal, har "fungeret lykkeligt" igennem foråret. Det er først gået galt her i efteråret, hvor antallet af hurtigtests (antigentests) er gået voldsomt ned.  

Ved beregning af kontakttallet skal man nemlig vide, hvor mange smittede, der er hver dag, og her spiller testindsatsen en - lidt kompliceret - rolle.

"Hvis vi tester meget, finder vi en større andel af de smittede, end vi gør ved lav testindsats, men vi finder ikke dobbelt så mange smittede, hvis vi tester det dobbelte antal. Det er antagelig denne korrektion for testindsatsen, der giver Statens Serum Institut problemer i øjeblikket. Specielt det meget store dyk i antigen-tests og udfasningen af coronapas gør det svært at følge betydningen af testindsatsen," siger Viggo Andreasen.

Statens Serum Institut har ikke ønsket at forklare, hvorfor kontakttallet stadig offentliggøres, selv om det reelt er ubrugeligt eller misvisende. Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke om, hvorfor han stadig offentliggør tallene hver tirsdag. 

Men ministeriet skriver i en mail:

"Sundhedsministeriet kan oplyse, at kontakttallet er en markør, der giver en indikation af, om epidemien falder eller vokser, og bliver tweetet af sundhedsministeren som folkeoplysning. De seneste uger har kontakttallet været behæftet med særlig usikkerhed, grundet et ændret testmønster og testaktivitet i befolkningen. Derfor har sundhedsministerens ugentlige tweets om kontakttallet nævnt denne usikkerhed og understreget det i de tilfælde, hvor kontakttallet har peget i en anden retning end andre nøgletal, som udviklingen i incidens og positivprocent. Det er desuden på baggrund af flere nøgletal end blot kontakttallet, at sundhedsministeren har angivet, hvorvidt epidemien ser ud til at være let stigende, faldende eller stabil." 

Tags: corona, kontakttal

Del artikler