Vibeke Manniche ejer også forlaget Liva, og på dette forlag har hun og datteren Mai Manniche udgivet bogen "COROpå", som er stærkt kritisk over for håndteringen af corona-epidemien.

Vibeke Manniche er sat under skærpet tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed satte 17. september læge Vibeke Manniche under skærpet tilsyn i en periode på 1 år. Styrelsen vurderer, at "der er begrundet mistanke om, at læge Vibeke Manniche vil kunne udgøre en forringet sikkerhed på grund af alvorlig kritisabel faglig virksomhed."

Det fremgår af autorisationsregisteret.

Hvad "alvorlig kritisabel faglig virksomhed" handler om, fremgår ikke, men på Vibeke Manniches egen hjemmeside vibekemanniche.dk, skriver den kontroversielle og coronakritiske læge i dag, at det skyldes, at hun uden den rette autorisation i nogle tilfælde har attesteret "få" fritagelsesattester - altså attester, som har gjort, at visse borgere er sluppet for at blive testet for covid-19. 

"Der forelå på daværende tidspunkt INGEN klare retningslinier for disse fritagelsesattester. Jeg handlede således i god tro. Jeg har på intet tidspunkt bragt nogens liv i fare. Til gengæld er det meget åbenlyst, at der har været stor politisk indblanding i sagen – ikke mindst fra SF´s politiske ordfører Karen Normann Andersens side. Jeg opfatter det som en uproportionel og uretfærdig sanktion," skriver Vibeke Manniche blandt andet.

"I den konkrete sag hjalp jeg nogle mennesker i stor nød og attesterede ganske få attester om fritagelse for COVID-testning, hvilket siden blev varetaget af en kontorassistent i kommunernes Borgerservice med et stempel. Det mener Styrelsen for Patientsikkerhed er en så alvorlig fejl fra min side,  at den kan legitimere en sanktion, som jeg ikke kan klage over, mens jeg til gengæld finder reglerne meget uklare og sanktionen uretfærdig."

Vibeke Manniche har gennem coronaepidemien været stærkt kritisk overfor både politikernes, myndighedernes og pressens vurdering og håndtering af corona. Hun mener bl.a., at nedlukningerne har været unødvendige.

Vibeke Manniche ejer også forlaget Liva, og på dette forlag har hun og datteren Mai Manniche udgivet bogen "COROpå".

Om bogen skriver forlaget:

"Mai Manniche og Vibeke Manniche har været nogle af de førende kritiske røster i Danmark i forhold til regeringens nedlukning af landet som følge af COVID-19. I samtalebogen får du et grundigt og ærligt indblik i deres tanker og spekulationer undervejs i, hvad de selv har kaldt en frihedskamp. Fra start råbte Vibeke og Mai råbte op fra starten og efterlyste vedholdende proportioner i indsatsen. At sætte nedlukningen i forhold til de alvorlige konsekvenser en nedlukning ville medføre, og som vi nu står midt i."

 

Like eller del denne artikel