Skip to main content

{source}
<!-- /52195173/ST_top -->
<div id='div-gpt-ad-1510488486117-0' style='height:180px; width:930px;'>
<script>
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1510488486117-0'); });
</script>
</div>
{/source}

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Louise Rabøl til højre. Til venstre er det journalist og moderator Anja Bo.

Centerchef og overlæge: Vi kan ikke bare skubbe opgaverne videre, hvis vi skal sikre kapaciteten

Vi skal favne kompleksiteten i sundhedsvæsenet og sætte gang i en lang række indsatser, hvis vi skal formå at aflaste hospitalerne, mener Louise Rabøl, centerchef ved Psykiatrisk Center Amager.

”Vi står over for en meget stor samfundsopgave på grund af ændret demografi, men også fordi der er flere muligheder og store forventninger (til sundhedsvæsenet, red.). Svaret er nok ikke mere af det samme. Vi kan ikke bare blive ved med at ansætte medarbejdere, og selvom vi måske – et eller andet sted – har midler til det, så har vi i hvert fald ikke medarbejderne,” lød det fra Louise Rabøl under webinaret ’Sådan aflaster vi hospitalerne’, afholdt af Sundhedspolitisk Tidsskrift i maj.

Hun er speciallæge og ph.d. i samfundsmedicin og har tidligere erfaringer fra ledende roller inden for både hospitals- og samfundsmedicinske enheder.

Louise Rabøl åbnede webinaret med at beskrive den demografiske udvikling, vi står overfor, hvor vi har udsigt til en fremtid med over dobbelt så mange danskere over 80 år og dermed langt flere multisyge.

”Hvis man ganger antallet af ældre med det antal sygdomme, en gennemsnitlig ældre person har, så kan vi se, at opgaven med at behandle sygdommene bliver markant større,” sagde Louise Rabøl. Samtidig vil der være færre borgere i den arbejdsduelige alder.

Udvikling kan ramme kommunerne

Tal fra de seneste prognoser viser, at der især vil være en koncentration af ældre i Danmarks udkantsområder.

 

Demografisk udvikling fra 2023 til 2050

Grafik: Fra Robusthedskommissionens anbefalingsrapport, september 2023. 

 

Det stiller store krav til kommunernes og sundhedsvæsenets kapacitet og evne til at levere tilpassede sundhedsydelser særligt i de mindre kommuner, hvor der typisk bor flere ældre, pointerede Louise Rabøl.

”Når vi snakker om, at vi skal aflaste hospitalerne, så skal vi i hvert fald tage et meget vigtigt hensyn til vores kommunale samarbejdspartnere i sundhedsvæsenet, fordi de får rigeligt at lave de kommende 40 år,” sagde hun og fortsatte:

”Vi skal have en rigtig stor respekt for helheden i vores sundhedsvæsen, så vi ikke skubber opgaver fra den ene part til den anden, men har et blik for, at når vi gør noget, så skal det samlet kunne hænge sammen.”

Behandling i hjemmet

Ifølge Louise Rabøl er der mange elementer, der skal være med til at løse problematikken, men en af dem, hun selv har stor fidus til, er mere og bedre behandling i eget hjem. Hun talte blandt andet ud fra eget perspektiv, hvis hun selv skulle blive patient:

”Hvis jeg kigger 30 år frem, så er jeg 80 år, og jeg er forhåbentlig rask. Men hvis jeg ikke er rask, så har jeg et ønske om, at jeg helst vil være hjemme eller på farten – ikke på sygehus i hvert fald. Jeg vil gerne have noget hjælp, der er tilpasset mig, og jeg vil gerne have behandling fra et velfungerende team. Så vil jeg helst ikke have besøg af for mange mennesker, jeg ikke kender. Og jeg vil ikke forstyrres unødigt, så jeg ikke kan passe mine egne sociale kontakter. Og så vil jeg gerne have brugervenlige teknologiske løsninger,” siger Louise Rabøl.

”Og det er der, jeg ikke tror, jeg adskiller mig fra så mange andre. Så hvad gør vi? Og her vil jeg godt afsløre, at der ikke er et enkelt svar på den her udfordring. Det er en kompleks indsats, der skal til, hvis I spørger mig.”

Løsningen ligger i helhedsfokus

Der er et behov for at tænke i helhedsløsninger, der ikke kun fokuserer på sygdomsbehandling, men også på forebyggelse, tidlig intervention og integrering af sundhedsteknologier, der kan understøtte ældre borgere i eget hjem, sagde Louise Rabøl som en del af hendes bud på en overordnet strategi, der skal føre til aflastning af hospitalerne.

Dertil kommer strukturelle og organisatoriske tilpasninger for at optimere brugen af de eksisterende ressourcer, hvilket strukturkommissionen kigger på i øjeblikket.

”Hvis man kigger på de overordnede indsatser, så er der mulighed for at fjerne spild, reducere forventninger, sikre flere raske leveår, forebyggelse af sygdom samt bespare arbejdskraft. Og så er der muligheden for, om man kan fordele ressourcerne bedre, eller se på om man kan øge arbejdskraften,” sagde Louise Rabøl.

Til sidst bør der også etableres samarbejde mellem offentlige instanser, private virksomheder, forskningsinstitutioner og patientorganisationer for at tackle de komplekse udfordringer, sundhedsvæsenet står overfor.

”Der er ikke et quick fix. Opgaven er at favne kompleksiteten, og derfor har vi brug for alle gode kræfter: Offentlige, private, forskere, patientorganisationer, politikere og så videre. De tekniske løsninger er nogle af dem, hvor vi særligt har behov for hjælp udefra,” sagde Louise Rabøl.

Hun konkluderede:

”Der er ikke nogen af de her indsatser, der i sig selv er tilstrækkelige. Det er det komplekse billede og de mange indsatser, der skal hjælpe os.”

 

 

Se videoen fra debatwebinar: 
”Sådan aflaster vi hospitalerne og gavner patienterne”


For at gøre sundhedsvæsenet mere robust er der brug for at flytte flere kronisk syge patienter ud af hospitalerne til det nære sundhedsvæsen eller ud i patientens eget hjem.

Webinaret fokuserer konstruktivt på aflastning af hospitalerne gennem en række eksempler på hjemmebehandling fra leukæmi, immundefektsygdom, migræne og forebyggelse gennem vaccination. Der præsenteres perspektiver på, hvordan lægemidler kan bidrage til at frigøre kapacitet, og på baggrund af præsentationerne er der politisk debat om, hvordan udflytning af patientgrupper kan indgå i en konkret reform af sundhedsvæsenet.

Blandt oplægsholdere og debattører er blandt andre professor Jens Lundgren, formand for Medicinrådet Jørgen Schøller Kristensen samt tre regionsrådspolitikere.

 

Se videoen her 

Videoen er en del af et annoncefinansieret, journalistisk projekt

sådan-aflaster-vi-hospitalerne

Del artikler