Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

”Medicinalindustrien er vigtig for dansk økonomi, ikke mindst fordi den skaber vækst i den resterende del af økonomien,” siger Sofie Holme Andersen, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Medicinalindustrien sørger for beskæftigelse til 80.000 danskere

I 2023 skabte medicinalindustrien en omsætning i den øvrige økonomi i Danmark på cirka 76 milliarder kroner, og det krævede 80.000 personer at holde medicinalindustrien kørende. 

Det viser analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE). Analysen sætter tal på medicinalindustriens bidrag til den danske økonomi, når man også medregner underleverandører og følgeerhverv. Der skal eksempelvis produceres flere rengøringsydelser eller transporttjenester for, at medicinalindustrien kan producere medicin.

”Medicinalindustrien er vigtig for dansk økonomi, ikke mindst fordi den skaber vækst i den resterende del af økonomien. Det gælder den normale drift, og vi vil også se det fremover i forhold til investeringerne i nye fabrikker,” siger Sofie Holme Andersen, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

75,7 mia. kr. øgede medicinalindustrien omsætningen med i resten af økonomien i 2023. 44.000 personer var indirekte beskæftigede som følge af medicinalindustrien i 2023. Dertil kommer, at medicinalindustrien havde 36.300 beskæftigede. Over 80.000 beskæftigede kom altså i 2023 fra medicinalindustriens produktion – enten direkte eller indirekte.

”Man snakker ofte om, at medicinalindustrien ikke er så beskæftigelsestung. Men for hver beskæftiget i selve medicinalindustrien skal der så også regnes med én beskæftiget uden for medicinalindustrien som følge af medicinalindustrien produktion. Det er større end i mange andre brancher,” siger Sofie Holme Andersen.

Erhvervsservice-branchen og den øvrige industri havde den største omsætning som følge af medicinalindustrien.Erhvervsservice var samtidig den branche, der havde flest beskæftigede som følge af medicinalindustrien.

Del artikler