Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Firma sender klage: PLO miskrediterer os og overtræder konkurrenceloven

Firmaet Nordic Medicare klager til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen over Praktiserende Lægers Organisation (PLO). Nordic Medicare mener, at der er klare tegn på, at PLO overtræder konkurrenceloven. "Absurd og udokumenteret," siger PLO-formand Jørgen Skadborg.

I 2013 blev det muligt for læger at eje op til seks ydernumre for at være med til at sikre lægedækning i områder, hvor det har været vanskeligt at få PLO-læger. Kun få praktiserende læger har siden taget initiativ til at opkøbe ekstra ydernumre ud over det, de selv er aktive på. Men det private firma NordicMedicare har siden 2015 stået bag flere af de såkaldte partnerskabsklinikker.

PLO har været stærke modstandere af en form for partnerskabsklinikker, som organisationen betegner som stråmandsklinikker. I PLO´s optik er en stråmandsklinik en almenpraksisklinik, hvor en speciallæge i almen medicin erhverver en eller flere klinikker for derefter at overlade hele driften af klinikkerne til en ekstern part uden selv at deltage i lægebetjeningen.

I Sundhedspolitisk Tidsskrift sagde formanden for PLO, Jørgen Skadborg, således 27. maj:

"Det handler i virkeligheden ikke om, hvor mange ydernumre, en læge ejer, men mere, at det ikke er en koncern, der driver den lægepraksis, men aktive praktiserende læger, også selv om man ejer flere ydernumre, således at de står til ansvar overfor forretningen og patienterne (...) Lægerne ønsker sig næppe at blive lønmodtagere i en koncernkultur, hvor der ikke er aftalte vilkår - slet ikke, når det fremstilles som om, at det sker under overenskomst uden reelt at være det. For det er jo det, der er det karakteristiske ved en stråmandskonstruktion, at man i virkeligheden ikke toner rent flag. Koncernen får det til at se ud som om, at det er en PLO-klinik og har driftsvilkår under det offentlige, men overholder ikke overenskomsten,” siger han.

Men citatet er ikke enestående, mener Nordic Medicare. PLO har gennem måneder haft gang i en kampagne imod dem, mener de. 

”Vi føler os nødsaget til at reagere, da vi det seneste halve år har oplevet en voldsom eskalering i den negative kampagne, som PLO har igangsat. Deres formand har offentligt manet til kamp mod os, skabt bekymring blandt vores tilknyttede patienter, anvendt nedsættende retorik om Nordic Medicare, vores fastansatte familielæger og vores partnerskabslæger, samt miskrediteret vores virksomhed til forskellige interessenter og beslutningstagere på et helt fejlagtigt grundlag. Herunder ikke mindst til medlemmer af Folketinget, Danske Regioner og Sundhedsministeriet. Vi synes, det er nødvendigt at få sat rammer for, hvad en brancheorganisation som PLO kan tillade sig og ikke tillade sig med hensyn til at eliminere spirende, konkurrerende virksomheder fra markedet. Derfor har vi bedt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om at vurdere PLOs adfærd”, siger Christian Riewerts, adm. direktør i Nordic Medicare.

Firmaet fortæller, at de trådte ind på markedet for læger i almen praksis i 2015 for at bidrage til lægedækningen i Danmarks lægedækningstruede områder og dermed sikre, at ingen patienter stod uden praktiserende læge. Hermed var Nordic Medicare med til at skabe fornyelse på markedet og sikre lægedækningen særligt i disse områder.

"Nordic Medicare har for nylig – i 2020 - lanceret en partnerskabskonstruktion, der friholder familielægerne fra administrative opgaver, således at de i stedet kan prioritere deres tid på patienterne," skriver firmaet. 

"En brancheorganisation som PLO, hvis medlemmer aktuelt har ca. 97 procent af markedet, kan ikke retmæssigt forsøge at lægge hindringer i vejen for små udbydere som Nordic Medicare og på den måde forsøge at begrænse konkurrencen. Det ligger udover, hvad brancheorganisationer lovligt kan foretage sig."

PLO: "Absurd og udokumenteret"

Formand for PLO, Jørgen Skladborg, afviser kritikken fra Nordic Medicare.

PLO mener modsat, at det er bedst for Danmark, at den nuværende struktur for almen praksis bevares, hvor den enkelte praktiserende læge selv ejer og driver den klinik, hvor han eller hun arbejder, sige han.

"PLO er naturligvis i sin gode ret til at argumentere for sine synspunkter i medierne og på møder med politiske interessenter og beslutningstagere. Tilsvarende er Nordic Medicare og andre i deres gode ret til at argumentere for, hvorfor de mener noget andet. Vi lever i et frit land," siger Jørgen Skadborg.

Han afviser, at PLO har lagt hindringer i vejen for, at Nordic Medicare kan ansætte læger og andet sundhedsfagligt personale. Og PLO har ikke på nogen måde forsøgt at hindre praktiserende læger i at indgå samarbejde med Nordic Medicare, hvis de ønsker dette, siger han.

"Det er en helt igennem absurd og udokumenteret påstand," slår han fast.

"I øvrigt har PLO understreget ved flere lejligheder, at vi ser positivt på partnerskabsklinikker, hvor praktiserende læger, som ikke selv er mindet for det administrative og det ledelsesmæssige, hyrer et firma til at stå for it, personale og andre administrative opgaver, mens den praktiserende læge selv arbejder i klinikken med patientarbejdet," siger han. 

 

 

Relaterede artikler

Del artikler