Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Forsøgsordningen for medicinsk cannabis videreføres

Et bredt flertal af folketingets partier har besluttet at videreføre forsøgsordningen for medicinsk cannabis, der ellers stod til at udløbe ved udgangen af 2021.

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet, Kristendemokraterne og Frie Grønne har besluttet at videreføre forsøgsordningen med medicinsk cannabis. Aftalen indebærer, at forsøgsordningen forlænges i fire år, for så vidt angår lægers mulighed for at ordinere medicinsk cannabis til patienter, mens forsøgsordningen gøres permanent, for så vidt angår virksomheders mulighed for dyrkning af cannabis til medicinsk brug.

Den gældende forsøgsordning med medicinsk cannabis ophører ved udgangen af 2021, og videreførelsen af forsøgsordningen skal derfor ske ved lov. Regeringen vil derfor fremsætte lovforslag i efteråret 2021, som så skal vedtages  inden udgangen af 2021.

“Dette er en vigtig milepæl for danske patienter og for den danske medicinsk cannabisindustri. Med denne politiske aftale, har Folketinget skabt mulighed for at Danmark kan fortsætte arbejdet med at blive en førende leverandør af medicinsk cannabis i Europa og dermed udnytte den store vækst der forventes i de kommende år," siger Thomas Skovlund Schnegelsberg, adm. dir. for Stenocare. Stenocare har under forsøgsordningen for medicinsk cannabis haft tre cannabisolie-produkter på Lægemiddelstyrelsens liste med cannabisprodukter til medicinsk brug. Men disse produkter leveres ikke længere i Danmark.

Forsøgsordningen har indtil videre mest af alt lignet en fiasko. Der har været udbredt utilfredshed hos både patienter, patientorganisationer og eksperter med forsøgsordningen med medicinsk cannabis, som Sundhedspolitisk Tidsskrift bl.a. har beskrevet tidligere. De peger bl.a. på, at der mangler en systematisk erfarings- og vidensopsamling, randomiseret forskning, flere, billigere og bedre produkter, en decideret behandlingsvejledning, styrket involvering af læger og en bedre adgang for de mange patienter, som i dag stadig får nej hos lægen. 

Flere af Folketings sundhedsordførere har været enige i kritikken. Ifølge ordførerne er det nødvendigt at ændre ordningen, så man bl.a. sikrer en bedre forskning i virkninger og bivirkninger. 

Af aftaleteksten fremgår også, at partierne er enige om at drøfte eventuelle ændringer af ordningen, f.eks. tilskud, i efteråret.

"Liggende i ruiner"

Baggrunden for forsøgsordningen med medicinsk cannabis, som trådte i kraft 1. januar 2018 og skulle løbe til 31. december i år, var at etablere nogle lovlige rammer for brug af medicinsk cannabis i sundhedsvæsenet, så patienter med bestemte behandlingsindikationer kunne behandles med medicinsk cannabis ordineret af en læge fremfor at være overladte til det grå marked. Men flere lægelige selskaber advarede deres medlemmer mod at udskrive den medicinske cannabis på grund af begrænset evidens for virkning og sikkerhed samt manglende behandlingsvejledninger.

Resultatet af forsøgsordningen er ifølge både eksperter og en række patientforeninger blandt andet, at flere patienter end nogensinde opsøger det grå marked for cannabissalg. I patientforeningen Cannabis Danmark betegnede sekretariatsleder Rikke Jacobsen i januar i år nu den nuværende forsøgsordning som ’liggende i ruiner’. Ikke mindst på grund af det store antal patienter, som fortsat er henvist til de kriminelle markeder: 

”Lige nu er det illegale marked en trussel for folkesundheden. Cannabis Danmark har fulgt det illegale salg i flere år, som er gået fra slemt til en katastrofe. Vi skal have medicinsk cannabis på sporet igen, for vi har alle en forpligtelse over for de titusindvis af syge, som i dag er overladte til at købe på det sorte cannabismarked, hvor de lægger krop til produkter, man ikke aner, hvad indeholder, og lægmænd, som rådgiver om indtagelse, dosis og virkning. Sammen med coronakrisen synes forsøgsordningen pt. at ligge i ruiner. Det, alle venter på, er dansk dyrket medicinsk cannabis med lavere priser, leveringssikkerhed og variation,” sagde Rikke Jakobsen.

Og fra afdelingschef for Forskning og Udvikling i Scleroseforeningen, Lasse Skovgaard, lød kritikken:

"Den nuværende forsøgsordning har ikke været en succes, men har fra starten været behæftet med for mange fejl. Vi har brug for en ny forsøgsordning, som giver muligheder for større vidensopsamling, som også inkluderer patienterfaringer, flere og billigere præparater, som det er muligt for læger at dosere, hvilket jo er meget svært med de nuværende te-produkter, samt kontrollerede forsøg integreret i ordningen. Herudover ville det være godt, hvis man i højere grad kunne få Lægeforeningen involveret i forsøgsordningen og så i øvrigt få bremset op for at så mange patienter presses ud på det grå marked – enten fordi de ikke har råd til de dyrere præparater, eller fordi for få læger vil ordinere."

 

Relaterede artikler

Tags: Medicinsk cannabis

Del artikler