Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Jane Heitmann: Lægemiddelstyrelsens sagsbehandling af medicinsk cannabis er dybt kritisabel

Formand for Folketingets sundhedsudvalg Jane Heitmann (V) er “meget skuffet og dybt forundret” over Lægemiddelstyrelsens sagsbehandling i forbindelse med forsøgsordningen med medicinsk cannabis. Ordningen løber på sit fjerde år og er planlagt til at afsluttes ved udgangen af 2021. 

Det fortæller hun efter at have været vært for en lukket eksperthøring om forsøgsordningen i sundhedsudvalget onsdag den 12. maj. 

“Jeg synes simpelthen, at det er en katastrofe, er der kun er fire udenlandske produkter på markedet og ikke et eneste dansk. Det var noget af det, jeg selv bragte op og fik panelets vurdering af, og der er i hvert fald noget at arbejde videre med i forbindelse med Lægemiddelstyrelsen, for det er dybt kritisabelt, at der ikke er danske produkter på det danske marked, når de findes på andre markeder. Det er da mærkeligt, at vi ikke har dem herhjemme,” siger Jane Heitmann. 

Da forsøgsordningen blev vedtaget i 2017, sad Jane Heitmann i regering og var en drivende kraft i etableringen af ordningen. Siden da har hun udover produktforsyningen også fulgt udviklingen af en behandlingsvejledning til lægerne, og her mener hun også, at der skal skal gøres en bedre indsats, hvis lægerne skal blive trygge ved at udskrive medicinsk cannabis. 

“Jeg er meget skuffet over Lægemiddelstyrelsen. Jeg er skuffet over, at man, da vi havde regeringsansvaret, faktisk fik midler til en kapacitetsudvidelse, netop for at man hurtigt skulle kunne sagsbehandle de ansøgninger, der er kommet fra producenterne, og jeg er meget skuffet og dybt forundret over, at man ikke er nået videre,” siger hun.

Den forskning, der blev sat i værk som led i ordningen, er et tredje punkt, der skal optimeres. Her skal Lægemiddelstyrelsen ikke klandres, men der bør lægges en mere fast ramme om forskningen, hvis man vedtager en ny ordning, mener Jane Heitmann.

“Vi satte jo ti mio. kroner af til videns- og erfaringsopsamling, og der må man bare sige, at det ikke har kastet meget af sig. For det første er der to forsøg, der ikke er færdige endnu, og for det andet har det, der ligger, ikke bragt os videre i hverken den ene eller den anden retning. Derfor er der brug for en mere fast ramme omkring indsamlingen af evidens, og noget af det, jeg selv har overvejet, er, om der er mulighed for, at vi kan få igangsat et protokolleret forsøg eller få samlet noget protokolleret viden.”  

“Det er de tre spor, jeg har arbejdet i, og hvor jeg lyttede meget opmærksomt til ekspertpanelets vurderinger.  Og der synes jeg, at jeg hører, at det er de samme omdrejningspunkter, der fylder i miljøet omkring medicinsk cannabis,” siger hun. 

 

 

Relaterede artikler

Tags: Medicinsk cannabis

Del artikler