Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Hudpatienter i Midtjylland må vente i mange måneder på behandling - nu skal problemet løses

Det skal være slut med at ikke-akutte hudpatienter med fremadskridende sygdom skal vente i mange måneder på en tid hos hudlægen.

I Region Midtjylland er ventetiden mere end et halvt år, men det vil regionens sundhedspolitikere ifølge regionsrådsmedlem, Ib Bjerregaard (V) nu lave om på. Ifølge Enhedslistens medlem af Danske Regioners sundhedsudvalg, Torben Kjær, er der tale om en udkantsproblematik, som regionerne ikke kan være tilfredse med. Han mener, at regionernes sundhedsdirektører må forholde sig til problemet.

Børn og voksne med smertefulde tilstande som for eksempel atopisk eksem og psoriasis må i gennemsnit vente mere end tre måneder, og i visse regioner i mere end et halvt år på at få tid hos en hudlæge. Det viser de seneste tal fra Sundhed.dk.

I Region Nordjylland er ventetiderne ofte tre til fem måneder hos de fleste af regionens dermatologer. Længst er ventetiden i Region Syddanmark og Region Midtjylland, hvor patienter kan vente op til mellem syv til otte måneder, mens man i Region Hovedstaden ofte kan få en tid i løbet af to til fire uger.

De ulige og lange ventetider har fået eksperter og dermatologiske patientforeninger til at råbe om hjælp. Et nødråb, som nu bliver hørt i blandt andet Region Midtjylland, hvor næstformand for regionens hospitalsudvalg og medlem af samarbejdsudvalget for speciallægepraksis Ib Bjerregaard siger:

”Vi har for lange ventelister. Det skal vi have fokus på, og der skal vi blive bedre, for det dur naturligvis ikke, at patienter skal vente så længe, og måske på grund den lange ventetid blive bremset i deres øvrige almindelige liv, som vi jo ved sker. Det er ikke i orden, og det er den geografiske ulighed naturligvis heller ikke.”

Provinsen mangler ydernumre

Blandt de eksperter, som for nylig har rejst et flag i håbet om, at regionale sundhedspolitikere vil øge deres fokus markant på dermatologiske sygdomme er direktør i Psoriasisforeningen, Lars Fogt Werner: 

”Det er rigtigt kedeligt, at det fortsat står sådan til, men det dermatologiske område er ikke højt prioriteret i regionerne, selvom huden er vores største organ, og mange sygdomme viser sig her. Ventelisterne i for eksempel Region Midtjylland er alt, alt for lange, og blandt andet her mangler vi simpelthen et par ekstra ydernumre til dermatologer.”

Ib Bjerregaard er da heller ikke afvisende over for en oprustning af ydernumre i regionen. Men, siger han:

”Inden for dermatologien er heldige ved, at der ikke er mangel på speciallæger, som vi kender det fra visse andre områder, og en anden mulighed kunne også være oprustning på hospitalerne med dermatologer med udgående funktioner, for eftersom vi er en region med store afstande vil det måske kunne være en fordel for patienterne med disse på hospitalerne forankrede udgående funktioner, så patienterne ikke skal rejse så langt for at blive set i en klinik. Så i hvilken form oprustningen skal ske, skal vi have afdækket, og vi tager sagen op igen på vores næste møde i hospitalsudvalget. Jeg forventer desuden, at vi snarest vil indkalde dermatologernes formand, Lars Iversen, til en drøftelse om, hvordan vi kan gøre tingene bedst muligt.”

Dobbelt så mange hudlæger per patient i Vestdanmark

Overlæge dr. med. ph.d., Christian Vestergaard, Aarhus Universitetshospital, der også fornyligt har advaret mod de regionalpolitiske prioriteringer af det dermatologiske områder, finder hverken de lange ventelister eller de store regionale forskelle rimelige og hensigtsmæssige. Om ventetiderne siger han, at de ’ofte er ødelæggende for patienternes livskvalitet og ikke sjældent også deres for deres erhvervsfunktioner’, og om den nationale ulighed fortæller han: 

”Sidst, jeg regnede på tallene, var der for eksempel i Region Hovedstaden cirka 35.000 borgere per en hudlæge, mens der i Region Nord og Midt-Vest var mellem 75.000 og 85.000 borgere per hudlæge, altså mere end dobbelt så mange i øst som i vest."

At forskellen på patienters adgang til dermatolog kan være mere end dobbelt så stor, finder medlem af Danske Regioners Sundhedsudvalg, Torben Kjær (Ø), svært problematisk:

”For det første er ventetiderne i nogle regioner simpelthen for lange og ikke spor rimelige. I øvrigt overholder man jo givetvis heller ikke behandlingsgarantiens løfter om højst 30 dages ventetid. Den store regionale forskel duer simpelthen ikke. Folk har jo ikke færre hudsygdomme, blot fordi de bor uden for København. Jeg mener, at sundhedsdirektørerne må sætte sig ned og finde en løsning på de her problemer samt blive enige om, hvor max-grænsen bør være for ventetiderne,” siger Torben Kjær, og fortsætter:

”Så jeg vil nu rejse en forespørgsel i sundhedsudvalget, så vi kan få undersøgt og drøftet, hvordan det står til med ventetiderne hos dermatologer i hele landet. For eksempel er ventetiderne i yderområderne af regionhovedstaden også meget lange. Det er en udkantsproblematik, og det er ikke en forskelsbehandling, som regionerne bør kunne være tilfredse med,” siger Torben Kjær, der nu har bedt regionernes sundhedsudvalg om at få ventelisterne sat på udvalgets dagsorden som en såkaldt drøftelsessag.

 

Tags: ulighed

Del artikler