Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Hjernerystelse forbindes med Parkinson, ADHD, angst og demens

Interessen for alvorlige følger af hovedtraumer er stærkt stigende blandt internationale forskere, og et nyt canadisk studie, der sætter hjernerystelse i forbindelse med en øget risiko for at udvikle ADHD, Parkinson, demens og angst, blev præsenteret den årlige Alzheimer’s Association International Conference.

Flere tidligere studier har vist en sammenhæng, og to danske studier har vist, at risikoen for selvmord og demens er stærkt forhøjet efter hovedtraumer.

Resultaterne fra det canadiske studie bekræfter tidligere studier: Efter at forskerne havde taget højde for faktorer som socioøkonomisk status, uddannelse og deltagernes generelle helbred, viser det, at risikoen for ADHD er 39 procent større hos personer, der havde haft en hjernerystelse, at risikoen for at udvikle affektive lidelser som angst og depression var 72 procent højere, og hjernerystelse var associeret med en 57 procent øget risiko for Parkinson og 72 procent øget risiko for demens.  

Forbindelsen mellem hjernerystelser og ADHD og affektive lidelser som angst er i studiet stærkere hos kvinder end hos mænd, og hos deltagere, der har haft flere hjernerystelser, ses en styrket sammenhæng mellem angst, demens og Parkinson, sammenlignet med de personer, der kun har haft én hjernerystelse.

”De vigtigste metodologiske forskelle, der adskiller vort studie fra tidligere studier på området, er fokus på skader, der er specifikke for hjernerystelse, identificeret fra medicinske journaler, samt muligheden for at have op til 25 års follow-up data. Tidligere studier har også omfattet alle former for hjerneskader og er ikke justeret for patientens tidligere medicinske historie,” siger studiets førsteforfatter, ph.d. Marc. P. Morrisette, Pan Am Clinic Foundation, Winnipeg, Canada, til det medicinske nyhedssite MdEdge Neurology.

Kønsbaserede forskelle

Studiet, som omfattede 28.021 mænd og 19.462 kvinder i gruppen med hjernerystelser, og 81.871 mænd og 57.159 kvinder i kontrolgruppen, viser, at risikoen for ADHD var 28 procent højere, og risikoen for at udvikle en affektiv lidelse var syv procent højere hos kvinder end hos mænd:

”De kønsbaserede forskelle kan skyldes enten patofysiologiske forskelle ved skader på grund af hjernerystelser eller muligvis en forskel på tilskyndelsen til at søge læge eller fortælle en medicinsk fagperson om sine symptomer, hvad enten de er relateret til hjernerystelse eller andet,” siger Marc P. Morrisette.

”Vi håber, at vores fund vil opmuntre praktiserende læger til at søge kendskab til de forskellige tilstande hos personer, der har været ude for en hjernerystelse. Hvis læger kender til de følger efter en hjernerystelse, vi har vist, kan det føre til en mere grundig klinisk undersøgelse, når patienten kommer første gang og en mere specialiseret behandling i løbet af patientens liv,” siger Marc P. Morrisette.

Del artikler