Luftforurening inden for EU-grænseværdier gør børn syge

Babyer der udsættes for luftforurening, der ligger inden for EU's grænseværdier, udvikler dårligere lungefunktion som børn og teenagere.

Det viser ny forskning, der er blevet præsenteret på European Respiratory Societys virtuelle kongres.

Et andet studie peger på, at voksne, der udsættes for selv lave niveauer af luftforurening over en periode på årtier, er mere tilbøjelige til at udvikle astma. 

Forskerne bag begge projekter udtaler, at deres fund tyder på, at der skal gøres mere for at reducere luftforurening for at beskytte de små lungers udvikling og for at forebygge astma blandt voksne. 

”Der er stigende bevis for, at eksponering for luftforurening er en trussel mod børns helbred i luftvejene. Imidlertid har de fleste undersøgelser set på effekten af en nylig eksponering af forurening, men babyers lunger er især sårbare, fordi de vokser og udvikler sig, så i vores studie ønskede vi at se, om der er langtidsvirkninger for babyer, der udsættes for luftforurening, mens de vokser op,” lyder det fra Dr. Qi Zhao fra IUF - Leibniz Research Institute for Environmental Medicine i Düsseldorf, Tyskland,.

Forskningen inkluderede 915 børn fra de to tyske regioner München og Wesel. Børnene fik målt FVC og FEV1 i alderen seks, 10 eller 15 år. FVC siger noget om, hvor store lungerne er, eller rettere sagt, hvor meget man maksimalt kan puste ud af lungerne. FEV1 fortæller, hvor mange liter luft, man kan puste ud i det første sekund, når man får lavet en lungefunktionstest. Efterfølgende sammenlignede forskerne resultaterne med en estimering af forureningen i de områder, hvor børnene boede i deres første leveår. Dette skete under hensyntagen til andre faktorer, der er knyttet til dårligere lungefunktion, såsom om børnenes mødre røg mm. 

Data pegede på, at jo højere niveauer af luftforurening, babyerne blev udsat for, des dårligere var deres lungefunktion som børn og teenagere. Forskerne så tilmed en endnu større påvirkning af lungefunktionen hos børn, der udviklede astma. Resultaterne antydede også, at nogle af skaderne forbundet med luftforurening blev reduceret hos babyer, der blev ammet. 

”Vores resultater antyder, at babyer, som indånder forurenet luft, mens de vokser op, selv forurening inden for EU's grænseværdier, har en dårligere vejrtrækning, mens de vokser op. Dette er foruroligende, fordi tidligere forskning antyder, at skader på lungerne i det første leveår kan påvirke helbredet i luftvejene gennem hele livet,” pointerer Dr. Zhao.

Relative lave niveauer af luftforurening 

Det andet studie inkluderede 23.000 danske sygeplejersker, der blev rekrutteret til undersøgelsen i enten 1993 eller 1999. Forskerne bag studiet benyttede data fra danske nationale patientregister for at se, om sygeplejerskerne blev henvist til astmabehandling. De sammenlignede denne information med kvælstofdioxid (NO2) med fokus på partikler mindre end 2,5 mikron (PM2,5) samt med niveauer af trafikstøj, der hvor sygeplejerskerne boede. Forskerne tog samtidigt hensyn til andre faktorer, der kan hænge sammen med astma, såsom rygning og fedme. 

Data i dette studie pegede på, at der var en forbindelse mellem langtidseksponering af luftforurening og sandsynligheden for at blive diagnosticeret med astma. Niveauerne af luftforurening, som sygeplejerskerne blev udsat for, var relativt lave sammenlignet med mange europæiske byer, i gennemsnit 18,9 mikrogram per kubikmeter for PM2,5 og 12,8 mikrogram per kubikmeter for NO2. De nuværende europæiske standarder for PM2.5 og NO2 er henholdsvis 25 og 40 mikrogram pr. kubikmeter.

Forskningen blev præsenteret af Shuo Liu fra Københavns Universitet. Han siger:

”Det faktum, at vi fandt en forbindelse med astma, selv ved relativt lave niveauer af eksponering, tyder på, at der ikke er nogen sikker tærskel for luftforurening. Vores resultater er et stærkt bevis på, at vores regulering af luftforurening er nødt til at være hårdere, hvis vi ønsker at forhindre tilfælde af astma.”

Thierry Troosters, præsident for ERS og professor i rehabiliteringsvidenskab ved KU Leuven, Belgien siger om studiet:

”Disse studier er bekymrende, fordi de antyder, at den luft, vi indånder, har en skadelig effekt på voksne og på udvikling af babyers lunger. Vi ønsker alle at indånde ren luft, og forældre ønsker at gøre alt, hvad de kan, for at hjælpe deres børn med at vokse op og blive sunde, men vi har begrænset kontrol over kvaliteten af ​​luften, hvor vi bor.” 

Samtidigt peger han på, at grænserne for luftforurening måske bør strammes op, Troosters fortsætter: 

”Disse fund antyder, at EU’s nuværende grænseværdier for luftforurening ikke er sikre nok, og vi er nødt til at gøre mere for at beskytte børn mod potentielle skader fra luftforurening. Tidligere forskning har vist, at op til 67.000 årlige tilfælde af astma blandt børn kan undgås i Europa, hvis landene overholder Verdenssundhedsorganisationens luftkvalitetsgrænseværdier, som er lavere end EU's nuværende standarder. Derfor er det vigtigt, at vi reducerer eksponeringerne.”

Like eller del denne artikel