Mads Melbye er fritaget for tjeneste på Statens Serum Institut, og Kammeradvokaten mener, at han skal fyres. Nu går han selv.

Rystet direktør forlader sin stilling i Statens Serum Institut

Den øverste direktør i Statens Serum Institut, Mads Melbye, forlader rystet sin stilling.

Mads Melbye siger til Ritzau, at han har besluttet at fratræde sin stilling som administrerende direktør i Statens Serum Institut, og at han vil meddele det til Sundhedsministeriet.

Fratrædelsen sker efter, at Kammeradvokaten 22. juni anbefalede, at der indledes en tjenestemandssag mod ham med indstilling om afskedigelse. Mads Melbye har været fritaget for tjeneste på Statens Serum Institut siden december 2019 på grund af mistanke om fejl og uregelmæssigheder.

"Uanset udfaldet af en eventuel tjenestemandssag, hvor Sundhedsministeren udpeger forhørsdommeren, er tilliden mellem mig og ministeriet ikke til stede, og på den baggrund finder jeg det rigtigst, at jeg nu fratræder. Jeg er dybt rystet over at opleve, hvor stort et apparat man kan sætte i gang på så tyndt et grundlag. Og det er skræmmende at erfare, hvor meget en sådan undersøgelse kan ødelægge på sin vej. Jeg har haft en travl hverdag og begået nogle politiske fodfejl, men intet, der berettiger denne form for proces og behandling," siger Mads Melbye til Ritzau.

Mads Melbye kan ikke genkende sagen, som Kammeradvokaten har fremstillet den, siger han.

Fejlene og uregelmæssighederne på Statens Serum Institut handlede om primært om to ting: Dels at medarbejdere i Statens Serum Institut uberettiget kan have fået privatøkonomiske fordele ud af salg af et HIV-patent og en ny hudtest for tuberkulose, kaldet C-Tb, der er udviklet for offentlige penge på Statens Serum Institut. Og dels handler det om mulige fejl i brugen af personfølsomme oplysninger til forskningsbrug - personfølsomme oplysninger, som skulle være sendt fra Statens Serum Institut til USA.

I rapporten finder Kammeradvokaten, at der i flere af de undersøgte sagsforløb er sket alvorlige overtrædelser af reglerne om inhabilitet, og at Statens Serum Institut har indgået særaftaler, ud fra et fastholdelseshensyn, som ikke lovligt kan varetages efter lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner.Kammeradvokaten anbefaler derfor  blandt andet, at der indledes en tjenestemandssag over for Mads Melbye med indstilling om afsked, og at Peter Lawætz Andersen, der er topforsker på Statens Serum Institut og medopfinder af C-Tb, meddeles skriftlig advarsel for overtrædelserne af habilitetsreglerne i forbindelse med ansøgningen om patent af opfindelse (HIV-patentet) og forhandlingerne om licensaftalen med Serum Institute of India. 

 

Relaterede artikler

 

Like eller del denne artikel