Mads Melbye er fritaget for tjeneste på Statens Serum Institut. Kammeradvokaten mener, at han skal fyres.

Kammeradvokaten vil have direktør fra Statens Serum Institut fyret

Kammeradvokaten anbefaler, at der indledes en tjenestemandssag mod Statens Serum Instituts hjemsendte direktør Mads Melbye med indstilling om afskedigelse. 

Den administrerende direktør og topforsker Mads Melbye blev i december fritaget for tjeneste på Statens Serum Institut på grund af mistanke om fejl og uregelmæssigheder.

Statens Serum Institut er et institut under Sundheds- og Ældreministeriet og har en række opgaver, bl.a. beredskabsopgaver, sikring af forsyningen af vacciner og forskning på internationalt niveau. Det har også spillet en væsentlig rolle under coronakrisen.

Fejlene og uregelmæssighederne handlede om primært om to ting: Dels at medarbejdere i Statens Serum Institut uberettiget kan have fået privatøkonomiske fordele ud af salg af et HIV-patent og en ny hudtest for tuberkulose, kaldet C-Tb, der er udviklet for offentlige penge på Statens Serum Institut, og som med stor sikkerhed kan identificere den store del af verdens befolkning, der er smittet med tuberkulose uden at vide det. Og dels handler det om mulige fejl i brugen af personfølsomme oplysninger til forskningsbrug - personfølsomme oplysninger, som skulle være sendt fra Statens Serum Institut til USA.

På baggrund af mistanken bad ministeriet Kammeradvokaten iværksætte en undersøgelse, og den er nu klar.

Undersøgelsen har haft fire spor:

  1. Anvendelsen af særaftaler om godtgørelse til opfindere på af Statens Serum Institut
  2. Habilitetsspørgsmål i forbindelse med indgåelsen af en licensaftale med Serum Institute of India
  3. Et forskningssamarbejde med Stanford University
  4. Databeskyttelsesretlig compliance i forbindelse med Statens Serum Instituts forskningssamarbejder

Tjent penge på offentlige opfindelser

I rapporten, der vedrører visse forhold på Statens Serum Institut (spor 1-3), finder Kammeradvokaten, at der i flere af de undersøgte sagsforløb er sket alvorlige overtrædelser af reglerne om inhabilitet, og at Statens Serum Institut har indgået særaftaler, ud fra et fastholdelseshensyn, som ikke lovligt kan varetages efter lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner.

Kammeradvokaten anbefaler blandt andet, at der indledes en tjenestemandssag over for Mads Melbye med indstilling om afsked, og at Peter Lawætz Andersen, der er topforsker på Statens Serum Institut og medopfinder af C-Tb, meddeles skriftlig advarsel for overtrædelserne af habilitetsreglerne i forbindelse med ansøgningen om patent af opfindelse (HIV-patentet) og forhandlingerne om licensaftalen med Serum Institute of India. 

Ved aftalen med Serum Institute of India udlicenserede Statens Serum Institut know-how, varemærker og patenter m.m. til brug for Serum Institute of Indias produktion og globale salg C-Tb-testen. I aftalen indgik fire patenter, hvoraf to var under ansøgning. Det ene af disse var "Skin Testing for tuberculosis in immunocompromised persons" (HIV-patentet). Dette HIV-patent var omfattet af den ene af Peter Lawætz Andersens to særaftaler med Statens Serum Institut om særlige godtgørelser. Ikke desto mindre deltog Peter Lawætz Andersen aktivt i forhandlingerne med Serum Institute of India om indgåelsen af aftalen.

Det var ifølge Kammeradvokatens rapport også ham, som i 2017 først tog kontakt til Serum Institute of India for at drøfte et muligt partnerskab.

Ifølge oplysninger, Berlingske tidligere er kommet frem med, er der en forventning om, at Peter Lawætz Andersens særaftaler har potentiale til i fremtiden at sikre topforskeren en indtjening på op mod flere hundrede mio. kroner. Særaftalerne, hvoraf den første stammer fra 2001, har indtil nu indbragt forskeren 18,5 mio. kroner, og akter fra sagen understreger, at den var fortrolig.

”Det er helt essentielt, at danskerne kan have fuld tillid til vores styrelser og deres vigtige arbejde. Vi har nu fået rapporterne fra Kammeradvokaten, og de indeholder en række anbefalinger også af ansættelsesretlig karakter. Mit ministerium vil nu gennemgå rapporterne og deres anbefalinger grundigt, inden der tages stilling til sagernes videre forløb”, udtaler Magnus Heunicke.

Sundheds- og Ældreministeriet overvejer nu den videre proces.

Ulovlig overførsel af sundhedsdata til USA 

Kammeradvokatens foreløbige afrapportering af undersøgelsens spor 4 viser mangler i Statens Serum Instituts overholdelse af databeskyttelsesreglerne. Politiken kunne i marts fortælle, at Statens Serum Institut uden lovligt grundlag havde overført prøver med blod, negle og urin fra 2.000 danske kvinder til USA sammen med oplysninger om deres fødselskomplikationer, kost, sygdomshistorik, livsstil, kliniske data og fysiske aktivitet. 1.350 af kvinderne lider af svangerskabsdiabetes.​ 

Den endelige afrapportering af undersøgelsens spor 4 forventes klar senere på året. Den vil indeholde en endelig vurdering samt understøtte de konkrete tiltag, der er nødvendige for fremadrettet at sikre regelefterlevelsenpå databeskyttelsesområdet på SSI. Et arbejde, der er i gang, og som allerede nu suppleres med et bagudrettet spor, der hurtigst muligt skal finde konkrete løsninger i forhold til de mangler, der er konstateret, og et fremadrettet spor, der skal sikre, at Statens Serum Institut lever op til reglerne i fremtidige forskningsprojekter.

Vicedirektør Ole Jensen vil indtil videre stadig fungere som øverste chef for Statens Serum Institut.

Administrerende direktør Mads Melbye vil indtil videre stadig være fritaget for tjeneste på Statens Serum Institut.

Mads Melbye oplyser i en mail til Ritzau, at han ikke kan genkende Kammeradvokatens fremstilling af sagen, og at han derfor vil overveje sin situation.

"Det er ret uvirkeligt for mig, at Sundhedsministeriet varsler en tjenestemandsundersøgelse. Jeg kan nemlig på ingen måde genkende sagen, som den er beskrevet af Kammeradvokaten," skriver Mads Melbye til Ritzau.

 "I de næste par dage vil jeg derfor overveje min situation," skriver han videre.

Ikke kun Kammeradvokatens rapport indeholder kritik. Der har også været kritik af Kammeradvokatens undersøgelse. I april skrev seks forskere ifølge Berlingske et brev til Folketingets Sundhedsudvalg, hvori de kaldte forløbet overordentligt skadeligt, og Weekendavisen har beskrevet sagen som en magtkamp mellem Mads Melbye og Sundhedsministeriets departementschef.

Sundhedspolitisk Tidsskrift har i forbindelse med sagen i december 2019 bedt om diverse aktindsigter hos Statens Serum Institut, som igen og igen er kommet med forklaringer på, at aktindsigten blev forsinket. Nu - et halvt år senere - er der endnu ikke givet aktindsigt trods mange klager.

 

Fakta om C-Tb-testen

  • Hvert år bliver nærved 10 millioner mennesker syge af tuberkulose, hvoraf 1.5 millioner dør.
  • Der har dog manglet en test for tuberkulose smitte, egnet til de store områder af verden, hvor tuberkuloseproblemet er størst, og laboratoriefaciliteterne mangelfulde. Den nuværende test - Tuberkulintesten også kendt som Mantoux testen – viser ofte et positivt resultat hos folk, der ikke er smittet med tuberkulose, men som er blevet vaccineret mod sygdommen med BCG vaccine.

 

 

Like eller del denne artikel