Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Direktør for Statens Serum Institut fritaget for tjeneste - scorede han selv på patent?

Administrerende direktør Mads Melbye er fritaget for tjeneste på Statens Serum Institut på grund af mistanke om fejl og uregelmæssigheder.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Sundhedsministeriet. Statens Serum Institut er et institut under Sundheds- og Ældreministeriet og har en række opgaver, bl.a. beredskabsopgaver, sikring af forsyningen af vacciner og forskning på internationalt niveau.

Fejlene og uregelmæssighederne handler om to ting: Dels at medarbejdere i Statens Serum Institut uberettiget kan have fået privatøkonomiske fordele ud af et stort vaccinesalg mellem Danmark og Indien - det siger sundhedsminister Magnus Heunicke til TV2. Og dels handler det om mulige fejl i brugen af personfølsomme oplysninger til forskningsbrug - personfølsomme oplysninger, som skulle være sendt fra Statens Serum Institut til USA.

Ministeriet har på baggrund af mistanken bedt Kammeradvokaten iværksætte en undersøgelse. Overfor TV2 siger Heunicke, at han ikke kan afvise, at det på et tidspunkt vil være relevant at få politiet ind over. 

Kammeradvokaten, statens advokat, har på opfordring fra Sundhedsministeriet lavet et kommissorium til undersøgelsen, og ifølge det er det to konkrete sagsforløb, som har rejst spørgsmål om ledende medarbejderes sammenblanding af Statens Serum Instituts interesser og privatøkonomiske interesser. Til Ritzau siger Heunicke, at de to personer, som konkret er i Kammeradvokatens søgelys, er en ledende forsker og Mads Melbye selv.

I forhold til de to sager skal Kammeradvokaten se på, om administrationen af særlige patentaftaler og aftaler om særlige godtgørelser er lovlige og i overensstemmelse med Statens Serum Instituts interne vejledninger.

Sagen om vaccinesalget til Indien handler sandsynligvis om en kontrakt, som Statens Serum Institut i oktober indgik med Indien om salg af en test til diagnostik af tuberkulose, som Statens Serum Institut har udviklet. Hos Statens Serum Institut får forskere godtgørelse for udnyttelse af patenter, som de har været med til at udvikle. Beløbets størrelse reguleres af Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner (LOF), men nu skal det undersøges, om forskere er blevet overkompenseret i forbindelse med kontrakten.

Personfølsomme data til USA

Kammeradvokaten skal derudover vurdere, om kravene i databeskyttelseslovgivningen er opfyldt i forbindelse med en række forskningsprojekter på instituttet. Ministeriets databeskyttelsesrådgiver (DPO) har nemlig fundet en række uregelmæssigheder ved visse overførsler af "en betydelig mængde følsomme personoplysninger" fra Statens Serum Institut til USA i forbindelse med et konkret, større forskningssamarbejde.

”Der skal være fuldkommen klarhed over, at alle regler overholdes og interne procedurer følges, når det drejer sig om offentlige myndigheder. Derfor har jeg taget dette nødvendige skridt, og jeg ser frem til resultatet af Kammeradvokatens arbejde” siger sundhedsminister Magnus Heunicke.

Mads Melbye er fritaget for tjeneste på Statens Serum Institut, mens undersøgelsen pågår, og vicedirektør Ole Jensen vil indtil videre fungere som øverste chef for Statens Serum Institut. 63-årige Mads Melbye har siden 1991 arbejdet i Statens Serum Institut og siden 2016 været direktør. 

Kommissoriet for undersøgelsen kan ses her. Undersøgelsen kommer til at strække sig ind i første kvartal af 2020.

Sagen kommer i slipstrømmen på en række sager, hvor personer, ansat i det offentlige, har lukreret privat på offentlige midler: Britta-sagen, sagen i forsvaret og senest sagen fra Sygehus Lillebælt, hvor en tidligere chef er mistænkt for millionsvindel.

 

 

 

Del artikler