"Vi har stor interesse i at være med til at bryde en udvikling, der betyder, at antallet af danskere med overvægt stiger," siger sundhedspolitisk fagchef i Dansk Erhverv Katrina Feilberg Schouenborg.

Dansk Erhverv: Tiden er inde til en national handleplan for overvægt

Overvægt koster hvert år samfundet milliarder. Også erhvervslivet mærker den stigende udvikling i antallet af danskere med overvægt og svær overvægt på pengepungen – blandt andet målt i udgifter til sygedage og stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

"Vi har stor interesse i at være med til at bryde en udvikling, der betyder, at antallet af danskere med overvægt stiger," siger sundhedspolitisk fagchef i Dansk Erhverv Katrina Feilberg Schouenborg.

"Og som organisation for brancheforeninger og virksomheder vil vi gerne samarbejde om at styrke forebyggelse og behandling. Vi mener, at tiden er inde for en national handleplan for svær overvægt." 

Arbejdspladsen som arena

At Dansk Erhverv valgte at være medarrangør af det politiske topmøde om svær overvægt, der blev afholdt på Børsen i november 2019, skyldes ifølge adm. direktør Brian Mikkelsen, at erhvervslivet har en rolle at spille i en samfundsudfordring, der har både personlige og samfundsøkonomiske konsekvenser. Som han sagde på topmødet: : ”…som en arbejdsgiverorganisation, der repræsenterer over 15.500 medlemsvirksomheder med mange tusinde lønmodtagere, er det i vores interesse, at vores medlemmer har en sund og veluddannet arbejdsstyrke.”

Dansk Erhverv anerkender, at arbejdspladsen kan være en god arena for sundhedsfremmende indsatser. I en rundspørge om sundhedstilbud på arbejdspladserne (se tabel under artiklen), som Norstat har foretaget for Dansk Erhverv, svarer ca. halvdelen af 593 erhvervsaktive danskere ud af de 1000, der har modtaget spørgeskemaet, at der er sundhedsinitiativer på deres arbejdsplads.

"Rundspørgen viser, at vores medlemsvirksomheder er godt med," siger Katrina Feilberg Schouenborg.

"Flere og flere virksomheder er proaktive, hvad angår sundhedsinitiativer på arbejdspladsen."

En sund arbejdsstyrke

Statens Institut for Folkesundhed publicerede I slutningen af 2019 et studie, der viser en overhyppighed i ledighed på 18 procent blandt personer med overvægt og en overhyppighed i ledighed på 27 procent hos personer med svær overvægt. Desuden viser studiet en sammenhæng mellem overvægt og øget sygefravær.

I forhold til et af Dansk Erhvervs mål, at arbejde for virksomhedernes tilgang af kvalificeret arbejdskraft, kan overvægt således blive en barriere.

"Vi ved, at arbejdskraft helt generelt vil være en mangelvare I fremtiden," siger Katrina Feilberg Schouenborg.

"Og når 800.000 danskere allerede i dag lever med svær overvægt, er det en af de faktorer, der kan få betydning for produktivitet og samfundsøkonomi. "

Gulerødder frem for pisk

Selvom mange forskere og andre fagpersoner peger på strukturel forebyggelse f.eks. i form af afgifts- og momsregulering af sunde og usunde fødevarer som en del af løsningen, er Dansk Erhverv ikke tilhænger af lovmæssige indgreb i virksomhedernes frihed.

"Vi tror mere på gulerødder i form af oplysning og partnerskaber end på pisk med lovgivning," siger Katrina Feilberg Schouenborg.

Dansk Erhverv er derfor aktiv i debatten og involveret i flere partnerskaber, blandt andre Rådet for Sund Mad og Danmarks Sundeste Arbejdsplads.

Fælles front

Dansk Erhverv vil gerne deltage i arbejdet med at udforme en national handleplan.

"Vi vil meget gerne være med til at finde løsninger, siger Katrina Feilberg Schouenborg og understreger, at der bliver brug for en indsats, der spiller på mange strenge, og som går tværs af traditionelle interessemodsætninger.

"Vi skal alle bidrage, men ikke mindst er der behov for at forpligte kommunerne, som jo har hovedansvaret for forebyggelsen," siger hun.

"Lige nu er er der for store geografisk forskelle både i behandlingen af overvægt i i forebyggelsestilbuddene. Så der er brug for en samlet indsats, som vi gerne ser formuleret i en overordnet national handlingsplan."

 

Undersøgelse: Ca. halvdelen af arbejdspladserne har iværksat sundhedsinitiativer

De adspurgte skulle svare på: Har din arbejdsplads iværksat sundhedsinitiativer? Sundhedsinitiativer kan feks. betyde motion i arbejdstiden, massage, særlig fokus på sund kost i kantinen, sundhedstjek, mv.

Norstat har på vegne af Dansk Erhverv foretaget en repræsentativ befolkningsundersøgelse af danskernes erfaring med sundhedsinitiativer på arbejdspladsen. Undersøgelsen er sendt til 1.000 danskere, som afspejler den danske befolkning på variablene køn, alder og region. I denne analyse fremgår kun resultaterne fra de 593 personer, som på nuværende tidspunkt er i beskæftigelse. Den maksimale stikprøveusikkerhed i en undersøgelse med 593 respondenter er +- 4 pct. point. Usikkerheden er en smule større i de tabeller, som bygger på færre respondenter. Det er kun respondenter, der er på arbejdsmarkedet, der har fået ovenstående spørgsmål.

 

Relateret artikel

 

 

Tags: overvægt

Like eller del denne artikel