"Målet med SDOI er ikke at gøre tykke mennesker tynde, men at gøre syge raske, og vi håber, at vi med en ny tilgang kan opnå mere langsigtede resultater i forhold til de mange fedmerelaterede sygdomme," siger Claus Bogh Juhl. Foto: TVS

Ankerperson bag overvægts-satsning: Målet er ikke at gøre tykke mennesker tynde

Siden 2014 har Sydvestjysk Sygehus varetaget al bariatrisk behandling (Behandling af svær fedme og ledsagende sygdomme) i Region Syddanmark, og med 250 gastric bypass eller sleeve gastrectomi operationer i 2018 er det i dag det sygehus i Danmark, der foretager flest operationer. Og det var netop kirurgien, der satte tanker i gang i sygehusets forskningsgruppe for bariatri, og som nu har ført til, at Det Syddanske Overvægts-Initiativ (SDOI) søsættes på Sydvestjysk Sygehus 1. juni 2020.

"Gang på gang har vi oplevet, at mange af de patienter, der er henvist til operation, også har andre udiagnostiserede problemer som f.eks. søvnapnø, fedtlever, hypertension etc. Og vi spurgte os selv, om vi virkelig ikke kunne tilbyde andet end kirurgi eller medicin med begrænset effekt og uden tilskud," siger overlæge på Medicinsk afdeling, Endokrinologisk klinik, Claus Bogh Juhl. Udover at være bariatrisk forskningsleder er han også ankerperson på Det Syddanske Overvægts Initiativ.

"Svaret blev at skifte fokus fra vægtreduktion til målrettet udredning og behandling af overvægtens alvorlige konsekvenser. Målet med SDOI er ikke at gøre tykke mennesker tynde, men at gøre syge raske, og vi håber, at vi med en ny tilgang kan opnå mere langsigtede resultater i forhold til de mange fedmerelaterede sygdomme," siger han.

Fire millioner om året til en fokuseret indsats

Der er afsat fire millioner kroner om året til en systematiseret og individualiseret indsats i forhold til patienter, der enten allerede har eller er i øget risiko for at udvikle fedmerelateret sygdom. SDOI er dimensioneret til at modtage 500 patienter om året, men antallet tilpasses behovet. Patienter, der henvises fra egen læge har et BMI på over 30, og alle patienter vil først gennemgå en screeningspakke. På baggrund af den sendes patienterne via en algoritme videre til det individualiserede udrednings- og behandlingsprogram, der er relevant for dem. Ved tegn på diabetes vil målinger, medicintjek og diætist f.eks. være relevant. Patienter med forhøjet heart score kan henvises til hjertescanning, er der søvnapnø problemer, henvises til Øre-næse-halsafdeling, mens mistanke om fedtleverbetændelse afklares og behandles på Medicinsk gastroenterologisk afdeling etc.

Alle patienter, der deltager i forløb på SDOI, tilbydes desuden efter behov moduler i en livsstilspakke, f.eks. rådgivning om diæt eller fysisk aktivitet. Ud over voksne med overvægt vil der også være tilbud til grupper, der har brug for særlige indsatser. Det gælder børn og unge, sårbare patienter med psykisk lidelse og patienter med anden etnisk baggrund end dansk.

Målrettet livsstilsvejledning

Selvom etableringen af SDOI er udtryk for et skift i fokus fra vægtreduktion til forebyggelse af de alvorlige sygdomme, der kan følge i kølvandet på svær overvægt, er initiativet også tilknyttet tilbud om livsstilsændringer.

"Det er svært at forsvare en stor behandlingsindsats uden også at guide patienterne videre frem," siger Claus Bogh Juhl.

"Men målet med vores livsstilspakke, som bl.a. består af moduler med diætistiske og fysiske tilbud er, som hele initiativet, ikke vægttab. Den individuelle vejledning og rådgivning i livsstil skal være en hjælp til øget forståelse, fastholdelse af behandlingsresultater og dermed forebyggelse af alvorlig fedmerelateret sygdom. Der bliver ansat diætister, fysioterapeuter etc.

 

Samarbejdet er vigtigt

Indsatsen i SDOI sker i samarbejde med de praktiserende læger, som både henviser patienter, følger op på behandlingen og har mulighed for at genhenvise. Desuden inddrages kommunerne i regionen og deres forskellige livsstils- og forebyggelsestilbud.

– Desuden vil vi som nævnt udvikle tilbud til grupper, der har særlige udfordringer, siger Claus Bogh Juhl.

– Det gælder børn og unge, som vi allerede har tilbud til på børneafdelingen. Men også i forhold til patienter med psykiske diagnoser vil vi i samarbejde med både hospitals- og lokalpsykiatrien, udvikle tilbud, der passer til deres behov. Endelig er gruppen af patienter med en anden etnisk baggrund end dansk en særlig udfordring. Fra udenlandsk litteratur ved vi blandt andet, at blot det at flytte til et nyt land kan være en risikofaktor i forhold til at udvikle overvægt. Der er andre kulturelle forhold, der skal tages hensyn til, eksempelvist ser vi næsten aldrig henvendelser på grund af søvnapnø fra denne gruppe patienter. Vi er i øjeblikket i dialog med Morten Sodemann, som er leder af indvandremedicinsk klinik på OUH for at afklare, hvordan vi tackler de specielle problematikker, der kan være for denne gruppe patienter.

 

Vi har ikke de vises sten

SDOI er ikke en universalløsning, men en anden måde at tilgå et voksende problem med svær overvægt og deraf følgende stigning i mange alvorlige sygdomme.

– Vi har ikke opfundet et eller andet effektivt middel, der vil fjerne alle problemer. Det nye er tilgangen, hvor vi blandt andet benytter os af en algoritme til at strukturere indsatsen, siger Claus Bogh Juhl.

– Med denne model forventer vi en mere individuel og målrettet tilgang. Det er desuden et langsigtet initiativ, som giver os bedre muligheder for opfølgning både efter 2, 5 og 10 år. Sydvestjysk Sygehus har i flere år prioriteret forskning i svær overvægt, med dette initiativ udbygges forskningspotentialet, fordi vi kan lave studier, der har en meget længere løbetid end de traditionelle 1-2 år.

 

Store ambitioner

Mange kommunale og regionale initiativer har indtil nu forsøgt at dæmme op for udviklingen i og følgerne af svær overvægt. Hidtil uden det store held. I dag er de eneste effektive behandlingstilbud kirurgi og til en vis grad medicinsk behandling.

– Vi er da klar over, at vi også vil løbe hovederne mod flere mure, men vores ambitioner er store, siger Claus Bogh Juhl.

– Det er en ny tankegang, og hvilken effekt, initiativet eventuelt kan have samfundsøkonomisk, kan vi ikke vide. Men vi tror på, at en mere systematisk og fokuseret indsats vil give gevinst i form af bedre kvalitet og dermed også bedre udnyttelse af ressourcerne.

 

Population

Indtil videre regner man med at ca. 500 patienter om året, gennemgår et forløb via SDOI. Men
kapaciteten kan udvides, hvis behovet kræver det. Populationen består både af svært overvægtige,
som henvises fra egen læge ved BMI over 30 og normal- og overvægtige som kontrolgrupper.

 

Formål med Syddanske Overvægtsinitiativ

 • Systematisk og fokuseret udredning og behandling af mennesker med overvægt og fedme.
 • Flytte fokus fra vægt til i højere grad at fokusere på manifeste eller truende fedmerelaterede komplikationer.
 • Reducere forekomsten og alvorligheden af fedmerelateret sygdom
 • Ændre prognosen for mennesker med overvægt og fedme.

 

Baggrund for Syddanske Overvægtsinitiativ

 Initiativet er et klinisk tilbud til personer med overvægt og fedme. Man vælger at fokusere på denne gruppe med baggrund i følgende antagelser:

 1. Sygdomme såsom type 2 diabetes (T2D), obstruktiv søvnapnø, artrose, polycystisk ovarie syndrom, fedtleversygdom, forhøjet blodtryk og dyslipidæmi er underdiagnosticeret blandt personer med overvægt og fedme
 2. Fedmerelateret sygdom, som ovenfor nævnt, er hyppigere og oftere underdiagnosticeret blandt mennesker af anden etnisk baggrund end dansk
 3. Overvægt og fedme er en risikofaktor for høj kardiovaskulær risiko evalueret med Heart-score og hjerte-CT
 4. Stigende grader af fedme har negativ indflydelse på personers arbejdsevne, generelle fysiske kapacitet, livskvalitet og selvbillede
 5. Bevidsthed om tilstedeværelse af fedmerelaterede helbredsproblemer vil øge motivationen til at starte og fastholde relevante livsstilsændringer
 6. Relevant rådgivning og behandling kan på lang sigt ændre risikoen for udvikling af fedmerelateret sygdom
 7. Overvægt og fedme blandt personer med psykisk sygdom er årsag en fedmeassocieret sygdom
 8. Tidlig intervention blandt børn og unge er en mulig vej til reduktion af fedme blandt voksne

 

Like eller del denne artikel