"Fedme er et stort problem, men det er ikke det enkelte menneskes eget ansvar at løse det, og som sygehus vil vi gerne tage det kliniske ansvar tilbage," siger Anna-Marie Bloch Münster.

Sygehus investerer millioner i udredning og behandling af svær overvægt

1. juni 2020 søsættes Det Syddanske Overvægts-Initiativ (SDOI) på Sydvestjysk Sygehus. Målet er at skabe en målrettet og individuel tilgang til forebyggelse og behandling af de mange sygdomme, der følger i kølvandet på svær overvægt.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

"Fedme er et stort problem, men det er ikke det enkelte menneskes eget ansvar at løse det, og som sygehus vil vi gerne tage det kliniske ansvar tilbage," siger lægefaglig direktør på Sydvestjysk Sygehus, Anna-Marie Bloch Münster.

Siden 2014 har Sydvestjysk Sygehus varetaget al bariatrisk behandling i Region Syddanmark og er i dag det sygehus i Danmark, der foretager flest operationer. Forskning i svær overvægt har også i flere år været et fokusområde, og der er opbygget faglig ekspertise indenfor behandling af svær overvægt og følgesygdomme.

"Med vores nye indsats trækker vi på denne ekspertise i alle relevante sygehusafdelinger. Vi fjerner fokus fra vægt og vægttab og retter det mod mere sundhed og mindre mortalitet og morbiditet," siger Anna-Marie Bloch Münster.

"Vi har valgt at prioritere denne indsats, fordi vi tror på, at det både menneskeligt og samfundsøkonomisk er en rigtig god ide." 

Fire millioner om året

Der er afsat fire millioner kroner om året til en målrettet, individualiseret indsats for personer, der enten allerede har eller er i øget risiko for at udvikle fedmerelateret sygdom. Det er Endokrinologisk Afdeling under Medicinsk afdeling, der står for screeningen, og patienter, der henvises fra egen læge med et BMI på over 30, vil her gennemgå en screeningspakke.

Resultatet af spørgeskema og målinger vurderes af en læge, og ved hjælp af en algoritme sendes patienterne videre til det individualiserede udrednings- og behandlingsprogram, der er relevant for dem. Ved tegn på diabetes vil målinger, medicintjek, diætist fx være relevant. Patienter med forhøjet heart score kan henvises til hjertescanning, er søvnapnø problemet, henvises til Øre-næse-halsafdeling, mens mistanke om fedtleverbetændelse henvises til Medicinsk gastroenterologisk afdeling etc.

Målet er stabil sundhed

Alle patienter, der deltager i forløb på SDOI tilbydes desuden efter behov moduler i en livsstilspakke. Det kan f.eks. være rådgivning om diæt eller fysisk aktivitet. Ud over voksne med overvægt vil der også være tilbud til grupper, der har brug for særlige indsatser. Det gælder børn og unge, sårbare patienter med psykisk lidelse og patienter med anden etnisk baggrund end dansk.

"Desuden vil vi jo også møde patienter, hvor overvægten slet ikke giver helbredsproblemer. Vores screening kan sagtens vise, at patienten trods sine kilo er sund-fed og vægten uden helbredsrisici, og så er der jo ikke et behandlingsbehov," siger Anna-Marie Bloch Münster.

"Men hvis der er ustabiltet i form af f.eks. forhøjet kolesterol eller hypertension, er det vores ansvar. Når patienten igen er stabil, er forløbet på sygehuset slut, og det er den praktiserende læge, som vil stå for opfølgning og kontroller, og som altid kan genhenvise til os."

Behov for at ændre fokus

Med det nye initiativ vil man på Sydvestjysk Sygehus bidrage til at nedbringe konsekvenserne af en udvikling, hvor over halvdelen af den danske befolkning er overvægtig og godt 16 procent har svær overvægt. Region Syddanmark ligger højt på denne udviklingskurve med 54,8 procent med overvægt og 18,7 procent med svær overvægt.

"Hvis vi skal nedbringe de mange sygdomme, som denne udvikling kan medføre, er der er behov for en ny tilgang," siger Anna-Marie Bloch Münster.

"Det er en udbredt holdning, at svær overvægt er en let ligning, der ”bare” skal løses ved at spise mindre og bevæge sig mere. Men alle erfaringer viser, at der ikke kommer ændringer ved at blive ved med at fokusere på et vægttab, der alligevel ikke lykkes. Resultatet er tværtimod, at de mennesker, der trods en ofte stor indsats ikke taber sig, opgiver og holder op med at møde til kontrol hos lægen, fordi de er skamfulde. Vi benytter os kun af BMI, når vi skal differentiere de grupper, der har behov for en indsats. For os er det ikke vægttab, men mere sundhed, der er målet," siger Anna-Marie Bloch Münster.

Ringe i vandet

Udover at være målrettet og individualiseret skal indsatsen også være tværsektorielt forankret. Både kommuner og praktiserende læger er en del af modellen, og målet er også at hjælpe de praktiserende læger og patienterne med at forebygge konsekvenserne af svær overvægt.

"De tilbagemeldinger, vi får fra praktiserende læger om dette initiativ, er positive. Mange giver udtryk for, at de, som det er nu, ikke føler, at de har noget at tilbyde. Vi vil gerne byde ind med et par brikker i det puslespil, så vi kan rykke noget sammen," siger Anna-Marie Bloch Münster.

"Den samme positive holdning oplever vi hos de kommuner, vi har talt med. De vil gerne være med til at samarbejde. Og ved at tage skam og skyld ud af ligningen og i stedet rette fokus mod konkrete behandlingsmuligheder og vise, hvad svær overvægt kan medføre, og at det er muligt at forebygge sygdom, håber vi også at være med til at skabe awereness og motivation hos patienterne for at blive mere sunde," siger hun. 

Langsigtet indsats

SDOI er en langsigtet indsats, hvilket indebærer et stort forskningspotentiale og desuden gør det er muligt at følge op på en behandlingsindsats efter både 2, 5 og 10 år.

"Med en langsigtet indsats kan vi fastholde resultater hos patienterne. I forvejen har vi et særligt fokus på forskning i svær overvægt, og med et forsknings- og evalueringsspor har vi også de bedste muligheder for at undersøge, hvad der virker og skabe evidensbaserede resultater," siger Anna-Marie Bloch Münster.

I det geografiske område, Sydvestjysk sygehus dækker, er ca. 96.000 overvægtige, mens ca. 32.500 er svært overvægtige. Indtil videre er kapaciteten på SDOI på ca. 500 patienter. Men omfanget ligger ifølge Anna-Marie Bloch Münster ikke fast endnu.

"Behovet er stort, men vi skal starte et sted, Vi er stadig i etableringsfasen, og i gang med at ansætte personale, finde lokaler etc.," siger hun.

"Men det er et indsatsområde, vi vil prioritere, ikke mindst fordi patienter med overvægt fylder meget i sygehusvæsenet, fordi der er så mange alvorlige konsekvenser af svær overvægt. Hvis vi kan fange nogle af de mange helbredsmæssige konsekvenser af svær overvægt, inden de når at udvikle sig, skabes der mulighed for at prioritere andre syge i sengene på sygehusene."

 

Population

Indtil videre regner man med at ca. 500 patienter om året, gennemgår et forløb via SDOI. Men
kapaciteten kan udvides, hvis behovet kræver det. Populationen består både af svært overvægtige,
som henvises fra egen læge ved BMI over 30 og normal- og overvægtige som kontrolgrupper.

 

Formål med Syddanske Overvægtsinitiativ

 • Systematisk og fokuseret udredning og behandling af mennesker med overvægt og fedme.
 • Flytte fokus fra vægt til i højere grad at fokusere på manifeste eller truende fedmerelaterede komplikationer.
 • Reducere forekomsten og alvorligheden af fedmerelateret sygdom
 • Ændre prognosen for mennesker med overvægt og fedme.

 

Baggrund for Syddanske Overvægtsinitiativ

 Initiativet er et klinisk tilbud til personer med overvægt og fedme. Man vælger at fokusere på denne gruppe med baggrund i følgende antagelser:

 1. Sygdomme såsom type 2 diabetes (T2D), obstruktiv søvnapnø, artrose, polycystisk ovarie syndrom, fedtleversygdom, forhøjet blodtryk og dyslipidæmi er underdiagnosticeret blandt personer med overvægt og fedme
 2. Fedmerelateret sygdom, som ovenfor nævnt, er hyppigere og oftere underdiagnosticeret blandt mennesker af anden etnisk baggrund end dansk
 3. Overvægt og fedme er en risikofaktor for høj kardiovaskulær risiko evalueret med Heart-score og hjerte-CT
 4. Stigende grader af fedme har negativ indflydelse på personers arbejdsevne, generelle fysiske kapacitet, livskvalitet og selvbillede
 5. Bevidsthed om tilstedeværelse af fedmerelaterede helbredsproblemer vil øge motivationen til at starte og fastholde relevante livsstilsændringer
 6. Relevant rådgivning og behandling kan på lang sigt ændre risikoen for udvikling af fedmerelateret sygdom
 7. Overvægt og fedme blandt personer med psykisk sygdom er årsag en fedmeassocieret sygdom
 8. Tidlig intervention blandt børn og unge er en mulig vej til reduktion af fedme blandt voksne

 

Tags: overvægt

Like eller del denne artikel