Mikkel Rasmussen ansat som ledende overlæge i Vejle: Skal skabe ro på kriseramt afdeling

Psykiater og regionspolitiker fra Region Midtjylland, Mikkel Rasmussen, har fået nyt job. Han bliver ny ledende overlæge på Psykiatrisk Afdeling Vejle.

Mikkel Rasmussen er formand for det lille parti Psykiatri-Listen, som i 2017 blev valgt ind i regionsrådet i Midtjylland med bedre vilkår i psykiatrien som partiets eneste mærkesag. Partiet bestod næsten udelukkende af medarbejdere fra psykiatrien i Risskov, heriblandt Mikkel Rasmussen, som overraskende kom ind i regionsrådet og siden har været en særdeles aktiv stemme i psykiatri-debatten. Blandt andet var han initiativtager til en happening om psykiatrien på Christiansborg sidste sommer.

Han arbejder lige nu som overlæge på Klinik for Depression og Mani i Region Midtjylland, men 1. maj begynder han i det nye job.

"Jeg håber at kunne bidrage til en positiv forandring på Psykiatrisk Afdeling Vejle. Det kræver fokus på samarbejde, dialog, nytænkning, lydhørhed, fastholdelse af medarbejdere og ikke mindst vidensdeling, så kvaliteten kan løftes," siger han.

Psykiatrien i Vejle har ifølge Vejle Amts Folkeblad længe været under pres. Avisen skriver, at pladserne for det første har været for få i forhold til antallet af patienter. Det tager man nu konsekvensen af og rykker til efteråret de såkaldt særlige pladser til Odense, hvilket frigiver plads til et nyt og ekstra døgnafsnit i Vejle. Arbejdsmiljøet har desuden haltet, og manglen på overlæger er bare vokset. Sidstnævnte blev ikke bedre, da den ledende overlæge Connie Thurøe Nielsen inden årsskiftet fandt nyt job.

Regionen har søgt efter fem overlæger, men ingen har vist interesse for at blive fastansat, så Region Syddanmark har nu tegnet kontrakt med tre vikarer, ligesom en overlæge fra psykiatrien i Middelfart træder til og deler sin tid mellem sin fynske og den jyske afdeling.

Mikkel Rasmussen understreger, at det er positivt, at der er sat ind med et midlertidigt team for at skabe tydeligere lægefaglig ledelse på afdelingen. Han er klar over, at der med ansættelsen også følger forventninger om at skabe ro om afdelingen og sammen med den øvrige ledelse gøre afdelingen til et sted, hvor medarbejdere på tværs af fagligheder søger hen.

"Der er ingen tvivl om, at der ligger en stor opgave og venter. Jeg er overbevist om, at med den opbakning, der er i psykiatrisygehuset, i afdelingsledelsen og ikke mindst blandt medarbejderne på afdelingen, så har vi det nødvendige grundlag, som skal til for at starte en god og positiv udvikling for Psykiatrisk Afdeling Vejle både nu og på længere sigt," siger Mikkel Rasmussen.

Han vægter desuden et stærkt samarbejde med primærsektor og kommunerne i regionen.

"Det er yderst meningsfuldt, når man vil sikre, at patienten reelt er i centrum, at aktørerne uden om patienten samarbejder, så patienten ikke tabes i overgangene. Dette kan selvfølgelig ikke gøres uden god inddragelse af patienten selv og de pårørende."

Men også det øvrige samfund tiltænker Mikkel Rasmussen en central opgave.

"Psykiatrien skal blive bedre til at gøre lokalsamfundet til en aktiv medspiller. En af mine visioner er at åbne psykiatrien op i forhold til lokalsamfundet, så jeg synes det er meget positivt, at man allerede forsøger at gå i den retning på afdelingen i Vejle og generelt i Psykiatrien i Region Syddanmark."

 

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os