Anne-Marie Vangsted, direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed, beklager nu ”uforbeholdent” en sektionschefs udtalelser.

Styrelseschef laver kovending i Svendborg-sagen

Anne-Marie Vangsted, direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed, beklager nu ”uforbeholdent” en sektionschefs udtalelser til Ugeskriftet.dk i sidste uge. Sektionsleder Karsten Bech rettede i et interview en hård kritik mod en bagvagt, som ellers var blevet frikendt ved Landsretten i den såkaldte Svendborg-sag.

Udtalelserne fik Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, til at se rødt. Han kaldte udtaelserne stødende og uacceptable og mente ikke, at sektionschefen skulle blande sig i Svendborg-sagen og hænge den frikendte læge ud, efter den er blevet afgjort ved både by- og landsret.

Andreas Rudkjøbings udtalelse blev fulgt op af et brev, som dels udbad sig Anne-Marie Vangsteds kommentar til udtalelserne, dels en klargøring af styrelsens officielle holdning. ”På baggrund af din tilbagemelding vil Lægeforeningen overveje eventuelle yderligere skridt i sagen”, sluttede lægeformandens brev.

I første omgang kom styrelsens svar i form af en udtalelse til Dagens Medicin, hvor direktør Anne-Marie Vangsted tilsyneladende bakkede sin sektionschef op.

I brevet, som Lægeforeningen modtog onsdag, gør Anne-Marie Vangsted imidlertid klart, at Styrelsen for Patientsikkerhed ”naturligvis tager Østre Landsrets dom i sagen til efterretning”.

”Domstolenes afgørelser er selvsagt bindende, og styrelsen har ikke kompetence til at udtale sig om, hvorvidt et forhold er i strid med autorisationslovens § 75, når dette forhold er bedømt ved retten og sundhedspersonen – i dette tilfælde bagvagten – er frifundet. Dette er i strid med de almindelige principper om dommes retskraft”, skriver styrelsesdirektøren ifølge Ugeskriftet.dk.

Brevet, som er stilet til Andreas Rudkjøbing, slutter: ”Jeg er derfor helt enig med dig i, at sektionslederens udtalelser om bagvagtens rolle i sagen er kritisable. Jeg kan derfor også kun uforbeholdent beklage disse udtalelser”.

Andreas Rudkjøbing siger, at han er tilfreds med beklagelsen, og at Lægeforeningen ikke vil tage yderligere skridt i kontroversen.

Svendborg-sagen

I den såkaldte Svendborg-sag blev en yngre læge, der i 2013 havde været i forvagt på akutmodtagelsen på Svendborg Sygehus, ved landsretten dømt for at have overtrådt autorisationsloven, fordi hun ikke lagde en plan for undersøgelser og behandling af en akut indlagt diabetespatient. Derimod blev hendes kirurgiske bagvagt frikendt ved både by- og landsretten. 

Svendborgsagen fylder stadig meget hos mange af landets læger, og sagen spreder sig på sociale medier, tv, radio og aviser.

De sociale medier som Twitter og Facebook svømmer over med billeder af både enkelte læger og hele afdelinger på forskellige sygehuse med teksten #detkuhaværetmig henover.

Hele kampagnen bakkes op af flere faglige organisationer. Herunder Yngre Læger, Dansk Selskab For Almen Medicin og flere andre, som støtter den dømte læge.

 

Tags: Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, Anne-Marie Vangsted, Karsten Bech, Styrelsen for Patientsikkerhed

Like eller del denne artikel