Styrelse varsler tre nye påbud til Ringsted Sygehus

Efter tilsynsbesøg på Ringsted Sygehus lægger Styrelsen for Patientsikkerhed op til endnu tre påbud i skandalen om svigt af kvinder med mulig brystkræft.

Styrelsen har ved et tilsynsbesøg på sygehusets radiologiske afdeling 22. november 2019 fundet så mange fejl og mangler, at det samlet set udgør større problemer af betydning for patientsikkerheden. Da afdelingerne på Ringsted Sygehus hører under forskellige sygehusledelser, er det både Radiologisk Afdeling på Ringsted Sygehus og Brystkirurgisk afsnit, Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde, der får påbud.

Ringsted Sygehus har fået en frist til at rette ind og kan nu fortælle, at der lavet en handlingsplan for påbuddene.

"Vi arbejder hver dag målrettet for, at borgerne føler sig i trygge hænder, når de kommer på sygehuset. Derfor retter vi også hurtigt op, og inden 15. februar forventer vi forholdene løst og fuldt indført på afdelingerne," siger Henrik Stig Jørgensen, vicedirektør på Ringsted Sygehus, i en meddelelse om handleplanen.

2.600 kvinder blev mangelfuldt undersøgt for brystkræft i perioden 1. marts 2013 til 24. maj 2017. I alt har 734 kvinder fået tilbudt en ny undersøgelse. Patienterstatningen har fået anmeldelser om 197 patientforløb fra sagen om de mangelfulde brystundersøgelser fra 2013-2017.

 

De påtænkte påbud og handlingsplanerne for det enkelte fund er:

1: At sikre tilstrækkelig instruktion af lægerne på Radiologisk Afdeling, Ringsted Sygehus, i patientsikre arbejdsgange samt sikre udarbejdelse og implementering af tilstrækkelige instrukser for visitation og udredning af patienter, der undersøges for brystkræft, fra dato for endelig afgørelse.
 
  • Handlingsplan: Udover den normale undervisning m.v. er den samlede lægegruppe den 9. december 2019 blevet undervist i generelle emner om arbejdsgange, patientinformation, informeret samtykke, dokumentation i it-systemer, samarbejde med øvrige personalegrupper og har fået gennemgået relevante lokale vejledninger m.v. Hver anden uge i første kvartal 2020 gennemgås yderligere relevante lokale vejledninger. Senest den 20. januar 2020 vil de tre bestående instrukser være blevet justeret og opdateret. De opdaterede instrukser vil være implementeret i lægegruppen senest 15. februar 2020.
 
2: At sikre udarbejdelse og implementering af en instruks for ansvars- og opgavefordelingen mellem Radiologisk Afdeling, Ringsted Sygehus, NSR Sygehuse, og brystkirurgisk afsnit, Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde i forbindelse med fælles patientforløb fra dato for endelig afgørelse.
 
  • Handlingsplan: Der er udarbejdet en vejledning, der beskriver ansvars- og opgavefordelingen mellem de to afdelinger. Vejledningen afventer endelig ledelsesgodkendelse og forventes udgivet senest den 20. januar 2020 og implementeret senest 31. januar 2020.
 
3: At sikre indhentelse af tilstrækkeligt informeret samtykke forud for iværksættelse af udredning af patienter på Radiologisk Afdeling, NSR Sygehuse, fra dato for endelig afgørelse.
 
  • Handlingsplan: Der vil senest den 20. januar 2020 være udarbejdet en vejledning. Vejledningen vil være implementeret senest 31. januar 2020
Like eller del denne artikel