Næsten hver femte unge mand har prøvet at inhalere lattergas - nu skal salg til unge forbydes

17 pct. af de unge mænd på erhvervsskolerne og gymnasierne har prøvet lattergaspatroner. Seks-syv pct. af alle de adspurgte havde brugt lattergas inden for det seneste år, viser ny undersøgelse. Regeringen ønsker nu, at det skal være forbudt for unge under 18 år at købe lattergaspatroner.

Et forbud mod at købe lattergaspatroner til unge under 18 år er et af elementerne i et forslag fra regeringen om at slå ned på det store misbrug af lattergas som beruselsesmiddel blandt unge. 

Og at misbruget er stort, viser en ny kortlægning af lattergasmisbruget blandt unge på gymnasie- og erhvervsskolern. Mere end 32.000 unge har deltaget i kortlægningen, som også viser, at næsten dobbelt så mange drenge som piger bruger lattergas, og problemet er størst i Region Hovedstaden, hvor cirka hver fjerde unge mand har prøvet lattergas. Det er fire gange så mange, som blandt gymnasieeleverne i Nordjylland.

Konklusionerne understreger ifølge sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke behovet for forebyggende initiativer, som regeringen præsenterer i dag. Udover købsforbuddet for unge under 18 år, foreslår regeringen også, at der skal være en mængdebegrænsning, så der kun må sælges to lattergaspatroner på otte gram ad gangen. Større beholdere med lattergas skal kun kunne anvendes til industrielle og restaurantmæssige formål, og de skal derfor ikke kunne sælges til private.

”Rapportens resultater viser, at alt for mange unge på ungdomsuddannelserne eksperimenterer med lattergas, og det skal vi have stoppet. For det er ikke ufarligt, som nogen måske tror. Giftlinjen har set en stigning i indberetning af skader på grund af lattergas. Misbrug af lattergas kan have alvorlige helbredskonsekvenser og kan i værste fald være livsfarligt," siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Ved inhalation af lattergas presses ilten i lungerne ud, og det kan medføre en kvælningsdød. Inhalation af lattergas giver også risiko for forbigående eller varige hjerne- og nerveskader som f.eks. følelsesforstyrrelser eller balanceproblemer, hvor man mister førligheden. Desuden kan det medføre psykiske og fysiske komplikationer for resten af livet.

Det er Steno Diabetes Center Copenhagen (på erhvervsskolerne) og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (på de gymnasiale uddannelser), der står bag undersøgelsen. Dataindsamlingen har fundet sted fra januar til juni i 2019, og elever over 15 år har besvaret spørgeskemaerne.

 

 

Relaterede artikler

Tags: lattergas

Like eller del denne artikel