Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Overset sammenhæng: Metformin kan medføre B12-vitaminmangel

Op imod 20 procent af de type-2 diabetes-patienter, som bliver behandlet med stoffet metformin viser sig enten at have mangel på B12-vitamin eller ligge lige på grænsen til at få det.

Mangel på B12-vitamin kan være vanskelig at fastslå, fordi symptomerne ofte er vage og ukarakteristiske, men manglen kan give alvorlige nerveskader, hvis ikke den opdages i tide. Man bør overveje en systematisk screening af diabetespatienter i metformin-behandling, mener forsker Christian Stevns Hansen ved Steno Diabetes Center i København.

Type-2 diabetespatienter har øget risiko for neuropati (nervebetændelse), som blandt andet kan føre til hjertekar-sygdomme og øget dødelighed. Det viser flere internationale studier, men også et dansk studie fra 2017. Det danske studie har påvist en sammenhæng mellem mangel på B12-vitamin og behandling med metformin, som anvendes i behandlingen hos omkring 85 procent af de danske diabetespatienter med type-2 diabetes. Studiet viste desuden, at lavt B12-vitamin var forbundet med dårligere funktion af nervesystemet, der regulerer hjerterytmen.

Metformin er et velkendt, veltolereret og derfor også udbredt stof i diabetesbehandlingen. Men man bør være opmærksom på, at det kan øge risikoen for mangel på B12-vitamin, påpeger forsker ved Steno Diabetes Center i København, Christian Stevns Hansen:

”Vi ved, at der hos diabetespatienter er en sammenhæng mellem metformin og evnen til at optage B-12-vitamin. At diabetespatienter har en lidt anderledes tarmflora end andre spiller muligvis også ind. Lavt B12-vitamin i blodet kan påvirke nervefunktionen i ben og arme og give eksempelvis føleforstyrrelser og også hjerte- og hjernefunktionen kan blive påvirket. Derfor giver det også rigtig god mening at måle B12-vitamin-niveauet især efter, at patienten har været i behandling med metformin i et stykke tid.”

Alvorlige skader er vanskelige at reparere

Ifølge Christian Stevns Hansen er B12-vitaminmanglen relativt nemt at behandle, og mange af de skader, som patienterne har pådraget sig på grund af B12-manglen vil man kunne afhjælpe ved at give daglige tabletter eller indsprøjtninger med B12-vitamin hver tredje måned. Der er dog også skader, som er så alvorlige, at de vil være vanskelige at reparere, hvis ikke man opdager mangeltilstanden i tide, understreger Christian Stevns Hansen. Der er tale om de skader, der kan opstå i hele nervesystemet; både følesans, men også kontrollen af de indre organer, så eksempelvis tarme og hjerte kan påvirkes:

”Diabetespatienter kan få nerveskader af mange årsager: Højt blodsukker og højt kolesteroltal for eksempel. Nerveskader af de årsager er formentlig ikke genoprettelige. Det er derfor særligt vigtigt at undersøge patienter for tilstande som lav B12, hvor nervefunktionen faktisk kan genoprettes. Skader på hjertet kan måske være genoprettelige, hvis de skyldes B12-mangel ligesom det gælder for skader på nerverne, der skyldes lav B12.”

Screening som en del af pakken

Man har mange steder i Danmark, dog ikke alle, indført en systematisk screening for B12-mangel hos diabetespatienter, som behandles med metformin. Det er endnu ikke dokumenteret, at det faktisk kan betale sig at screene, men samtlige patienter med nervepåvirkning i ben, fødder og arme bør absolut screenes og det giver bestemt mening at overveje en mere systematisk screening af alle patienter i behandling med metformin, mener Christian Stevns Hansen. 

”De patienter, som går i kontrol på Steno Diabetes Center bliver screenet én gang årligt som en del af ’pakken’ – men hvorvidt de patienter, som går i kontrol hos deres praktiserende læge også screenes, er jeg ikke helt klar over. Det er dog mit klare indtryk, at de fleste praktiserende læger er opmærksomme på risikoen.”

Patienterne selv er som oftest ikke opmærksomme på, at de kan udvikle B12-vitaminmangel på grund af behandlingen med Metformin, understreger Christian Stevns Hansen:

”At få diagnosen type-2 diabetes betyder, at der er rigtigt meget, som man skal forholde sig til. Det er muligt, at ikke alle patienter ved, at meformin-behandling kan føre til lavt B12.”

Nyt studie på vej

Indenfor et år forventer Christian Stevns Hansen, at man på Steno Diabetes Center er klar med et studie for at se nærmere på, om det vil have en effekt at give B12-vitamin til patienter i behandling med metformin og med tegn på nerveskader. Der foreligger ingen videnskabelige studier, som med sikkerhed fastslår, at der er en effekt af behandling:

”Vi har set på vores diabetes-patienter i behandling med metformin på Steno Diabetes Center, og kun ganske få patienter havde B12-vitaminmangel. En del lå dog i den lave ende af normalområdet, og nogle af dem havde også påvirkning af nervesystemet. Det vil være den gruppe, som studiet kommer til at fokusere på.”

 

 

RELATERET ARTIKEL:

Tags: b12

Del artikler