Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Nyt center skal forske i lumske bakterier

Novo Nordisk Fonden har bevilget 60 mio. kr. til et nyt forskningscenter i persisterende bakterieinfektioner, som er svære at behandle med antibiotika og udgør et de mest alvorlige sundhedsproblemer globalt. Det nye center, PERFECTION, skal udvikle strategier til at opdage og bekæmpe de såkaldte persisterende bakterier, som "gemmer sig" i årevis og ikke påvirkes af antibiotika.

De persisterende bakterier kan udvikle et forsvar mod antibiotika og udvikle resistens, men gør det langt fra altid i begyndelsen. De kan i årevis bare ligge og gemme sig og være "ligeglade" med, at de måske bombarderes med antibiotika.

”Ved persisterende bakterieinfektioner er det overraskende, at antibiotikaresistens først sent i infektionsforløbet udgør den overvejende forklaringen på den manglende succes med antibiotikabehandling. Tidligt i forløbet er der derimod kun meget begrænset udvikling af resistens, og det har derfor stor betydning at afdække alternative mekanismer for de inficerende bakteriers evne til at overleve antibiotikabehandlinger. I PERFECTION vil forskerne klarlægge såvel resistensudvikling som alternative mekanismer bag bakteriernes evne til at tolerere antibiotika,” siger professor Helle Krogh Johansen, som skal lede det nye forskningscenter.

Helle Krogh Johansen er fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Rigshospitalet og The Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability på DTU. Hun har siden 2013 forsket specifikt i persisterende bakterier, der forværrer sygdommen hos patienter med alt fra lungelidelserne cystisk fibrose og KOL til patienter med dårligt blodomløb og kroniske sår eller mavesår.

”Med denne bevilling får vi en unik mulighed for at afsløre, hvordan og hvorfor nogle bakterier overlever, selvom vi behandler patienterne med antibiotika,” siger Helle Krogh Johansen.

Hun forklarer, at det nye forskningscenter PERFECTION hviler på et centralt spørgsmål – hvorfor er persisterende infektioner persistente? De persisterende infektioner rammer millioner af mennesker på verdensplan.

Ved at kombinere detaljerede undersøgelser af de bakterier, der forårsager persisterende infektioner med udvikling af helt nye infektionsmodeller i laboratoriet, vil Helle Krogh Johansen og kollegerne opnå viden, som kan omsættes til nye kliniske analyser og undersøgelser. Målet er at finde en diagnostisk markør til at opdage de persisterende bakterier tidligt og dermed have en større mulighed for at bekæmpe infektionerne.

Den kombinerede molekylærbiologiske og medicinske translationelle forskning vil blive udført af et konsortium bestående af centerleder og professor Helle Krogh Johansen (Rigshospitalet), professor Thomas Bjarnsholt (Københavns Universitet/Rigshospitalet), lektor Kim Bak Jensen (Københavns Universitet), lektor Manuel Amieva (Stanford University, Californien) og professor Søren Molin (Danmarks Tekniske Universitet).

I forskningsprogrammet indgår mikrobiologiske, cellebiologiske og molekylærbiologiske aktiviteter, som dækkes af PERFECTION-konsortiets medlemmer. Med udgangspunkt i allerede eksisterende samarbejder om persisterende infektioner hos patienter med cystisk fibrose, KOL, kroniske sår og mavesår vil centret udvikle infektionsmodeller baseret på miniature organer (såkaldte organoider fra lunger, hud og mave). I disse miniature organer kan forskernes beskrive samspillet mellem inficerende bakterier og cellerne i de relevante væv og organer under påvirkning af antibiotika og immunceller. Ved at anvende organoider fra patienter kan man meget præcist efterligne, hvad der foregår i patienters egne organer under et infektionsforløb og samtidig undgå anvendelse af dyremodeller, som ofte mangler tilstrækkelig relevans og præcision.

Del artikler