Politisk løsning i sigte for flash glukosemåling til type 1-diabetikere

Der tegner sig et politisk flertal for, at alle voksne med type-1 diabetes skal have tilbudt en flash glukosemåler (FGM).

I hvert fald vil flere af sundhedsordførerne i Folketinget nu have undersøgt fordele, ulemper og omkostninger ved at tilbyde flash glukosemålere til alle voksne patienter med type 1-diabetes.

En rundringning til alle sundhedsordførerne i Folketinget foretaget af TV2 Østjylland viser, at både Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, SF, Konservative og Venstre er positive overfor idéen om at tilbyde flash glukosemålere til alle voksne patienter med type 1-diabetes.

En flash glukosemåler kan måle blodsukker ved at scanne en sensor uden på huden i stedet for at skulle prikke hul på fingeren flere gange dagligt, og behandlingsredskabet har en god indvirkning på, at patienter med type 1-diabetes har velreguleret blodsukker og dermed undgår følgesygdomme som nyresvigt, øjensygdom eller hjertekarproblemer.

"Vi ved, at det her hjælper syge mennesker, og det sikrer, at vi ikke får lige så mange indlæggelser og senkomplikationer, der også koster samfundet, så selvfølgelig er det en god ide, og det skal bare løses," siger sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, Liselott Blixt, til TV2 Østjylland.

Diabetesforeningen glæder sig over den brede opbakning til at følge de faglige anbefalinger fra diabeteslægerne:

"Med så stærk og bred politisk opbakning til en løsning, håber vi virkelig, at sundhedsminister Magnus Heunicke griber chancen for at finde en løsning allerede i forbindelse med de finanslovsforhandlinger, der er i gang. Ministeren bør invitere sundhedsordførerne til konkrete drøftelser, så mennesker med type 1-diabetes kan få den løsning, som anbefales af diabeteslægerne, og dermed en bedre behandling og livskvalitet," siger politisk chef i Diabetesforeningen Ane Eggert Jackson.

Sundhedspolitisk Tidsskrift har tidligere skrevet om, at Dansk Endokrinologisk Selskab anbefaler, at alle patienter med type 1-diabetes bør tilbydes en flash glukosemåler til måling af blodsukker. Men at Danske Regioner trodser anbefalingen af hensyn til økonomien. Ved at trodse anbefalingerne sparer regionerne mellem 78-136 mio. kr. Den store usikkerhed i prisen skyldes blandt andet, at det er uklart, hvor mange der vil tage imod tilbuddet - og hvor mange, der vil få bivirkninger ved produktet, som gør, at de ikke kan benytte det.

Formand for Danske Regioners sundhedsudvalg, Karin Friis Bach., sagde i september til Sundhedspolitisk Tidsskrift:

"Vi vælger at gå imod Dansk Endokrinologisk Selskabs anbefalinger, da vi bliver nødt til at tage ansvar for regionernes økonomi. I stedet har vi fulgt anbefalingerne fra en arbejdsgruppe med fagpersoner inden for området. FGM er en stor ekstraudgift, når vi skal prioritere mellem mange nye behandlingsteknologier til de forskellige patientgrupper. Der mangler i øjeblikket evidens for, at FGM er bedre til at sikre et stabilt langtidsblodsukker på lang sigt. Derfor er det sammenlagt vores vurdering, at det er for dyrt at følge de lægefaglige retningslinjer fra Dansk Endokrinologisk Selskab."

En rapport fra Copenhagen Economics, som er udarbejdet for Abbott, som i øjeblikket er eneste leverandør af FGM på det danske marked, viser, at der på sigt kan være en stor samfundsøkonomisk gevinst på ca. 100 millioner kroner at hente, hvis alle tilbydes FGM.

På opfordring fra Kirsten Normann Andersen (SF) har sundheds- og ældreudvalget nu stillet spørgsmål til sundheds- og ældre minister Magnus Heunicke om, hvorvidt han vil tage initiativ til at bevilge flash glukosemålere til voksne med type 1-diabetes.

Diabetesforeningen vil nu rette henvendelse til sundhedsordførerne i sagen.

 

LÆS OGSÅ:

Tags: glukosemåler, flash glukosemåler

Like eller del denne artikel