"Vi vælger at gå imod Dansk Endokrinologisk Selskabs anbefalinger, da vi bliver nødt til at tage ansvar for regionernes økonomi," siger Karin Friis Bach.

Danske Regioner trodser anbefaling fra Dansk Endokrinologisk Selskab

Danske Regioner trodser af hensyn til økonomien Dansk Endokrinologisk Selskabs anbefalinger om, at alle patienter med type 1-diabetes bør tilbydes en flash glukosemåler til måling af blodsukker. Regionerne har nemlig besluttet, at glukosemålerne kun skal tilbydes til dem, der har et meget dårligt reguleret blodsukker. Derved spares ca. 100 millioner kroner.

Danske Regioner har besluttet, at fra andet halvår 2019 skal det blot være voksne patienter med type 1-diabetes, der har et meget dårligt reguleret langtidsblodsukker på over 70 mmol/mol, som skal have adgang til en flash glukosemåler (FGM.) Derudover kan patienter, som er under 19 år eller patienter, der af individuelle grunde som psykisk sygdom, udpræget angst for insulinchok eller komorbiditeter få udleveret en FGM. 

Det fremgår af en aktindsigt i ”Retningslinjer for udlevering af flash glukosemålere til voksne med diabetes,” som Sundhedspolitisk Tidsskrift har fået adgang til.

De nye retningslinjer fra danske regioner er overraskende, da Dansk Endokrinologisk Selskabs lægefaglige anbefaling er, at alle med type 1-diabetes, som har den rette motivation, bør have udleveret en FGM.

En flash glukosemåler kan måle blodsukker ved at scanne en sensor uden på huden i stedet for at skulle prikke hul på fingeren flere gange dagligt, og behandlingsredskabet har en god indvirkning på, at patienter med type 1-diabetes har velreguleret blodsukker og dermed undgår følgesygdomme som nyresvigt, øjensygdom eller hjertekarproblemer.

Det er Det Nationale Diabetesnetværk, som har fået til opgave af regionernes sundhedsdirektører at udarbejde et udkast til retningslinier for udlevering af flash glukosemåler til voksne patienter med diabetes.

Af aktindsigten fremgår også, at arbejdsgruppen under Det Nationale Diabetesnetværk peger på en såkaldt ”anbefaling A”, som handler om, at alle med type 1-diabetes i tråd med Dansk Endokrinologisk Selskabs anbefaling bør tilbydes en FGM som deres foretrukne anbefaling. Alligevel fremgår det af samme aktindsigt, at regionernes sundhedsdirektørkreds har valgt en såkaldt ”anbefaling B”, som netop handler om, at det blot er dem med et langtidsblodsukker på over 70 mmol/mol og dermed de dårligst regulerede, som vil få adgang til FGM på det offentliges regning.

Det betyder, at 13.600 færre patienter får adgang til en flash glukosemåler end ved den foretrukne faglige anbefaling.

Formanden for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Karin Friis Bach (Rad.), fortæller, at de nye retningslinjer hænger sammen med hensynet til økonomien i Danske Regioner:

"Vi vælger at gå imod Dansk Endokrinologisk Selskabs anbefalinger, da vi bliver nødt til at tage ansvar for regionernes økonomi. I stedet har vi fulgt anbefalingerne fra en arbejdsgruppe med fagpersoner inden for området. FGM er en stor ekstraudgift, når vi skal prioritere mellem mange nye behandlingsteknologier til de forskellige patientgrupper. Der mangler i øjeblikket evidens for, at FGM er bedre til at sikre et stabilt langtidsblodsukker på lang sigt. Derfor er det sammenlagt vores vurdering, at det er for dyrt at følge de lægefaglige retningslinjer fra Dansk Endokrinologisk Selskab," siger Karin Friis Bach.

Hos Dansk Endokrinologisk Selskab kan man på trods af den lægefaglige anbefaling af, at alle med type 1-diabetes bør have udleveret en FGM alligevel godt forstå, at det har været nødvendigt for regionerne at lave en prioritering i, hvem der kan få udleveret en FGM af hensyn til regionernes økonomi.

”Der har siddet eksperter fra Dansk Endokrinologisk Selskab med i arbejdsgruppen, som skulle udarbejde retningslinjer for FGM til patienter med type 1-diabetes for Danske Regioner,” siger formand for  Dansk Endokrinologisk Selskab, professor, overlæge, dr.med, Troels Krarup Hansen. “Det stod hurtigt klart, at der ikke er penge til at følge anbefalingerne fra selskabet, og derfor handler regionernes nyeste retningslinjer om mulighedernes kunst. Det kommer til udtryk i afgrænsningen, som betyder, at det kun er de dårligt regulerede, som kan få en FGM. Jeg synes, at det er et stort skridt i den rigtige retning, når regionerne vælger at bruge 20-34 mio. kr. til FGM, når der også skal være plads til mange andre nye behandlinger og teknologier i regionernes budgetter,” siger Troels Krarup Hansen og fortsætter:

”Det er positivt, at regionerne nu har lavet nogle ensrettede retningslinjer, så alle med dårligt reguleret type 1-diabetes fremadrettet kan få en FGM. Men for den enkelte patient, som skal måle blodsukker mange gange om dagen, men som ikke er så dårligt reguleret, som de nye regler tilsiger, er regionernes retningslinjer ikke tilfredsstillende,” siger Troels Krarup Hansen.

Troels Krarup Hansen forklarer, at noget af det, der også er med til at udfordre, at flere voksne med type 1-diabetes kan få udleveret FGM, er, at der mangler evidens for langtidsvirkningen.

”I øjeblikket er det en udfordring, at der mangler videnskabelig evidens for langtidsvirkningen ved brug af FGM. Med kliniske og faglige briller på, er der ingen tvivl om, at FGM giver bedre livskvalitet og pænere langtidsblodsukker, men vi mangler beviset omkring langtidseffekten,” siger han.

“Fortvivlende” beslutning

Indtil for ganske nylig gik Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg foran og tilbød som de første i landet en FGM til alle patienter med type 1-diabetes i tråd med Dansk Endokrinologisk Selskabs anbefalinger. En praksis, som hospitalets ledelse nu har givet afdelingen ordre til at stoppe med, fordi antallet af patienter, der bruger FGM, skal følge den fælles regionale retningslinje. Beslutningen er ”fortvivlende” siger specialeansvarlig overlæge Klavs Würgler Hansen, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg.

”Regionerne tilsidesætter de faglige anbefalinger af økonomiske grunde, hvilket er dybt kritisabelt og ansvarspådragende. Lande, vi typisk sammenligner os med, tilbyder FGM til alle med type 1-diabetes. Der er overvældende dokumentation for, at den glykæmiske regulation forbedres ved langtidsblodsukker også i intervallet mellem god regulation 54-58 og 70 mmol/l,” siger Klavs Würgler Hansen med henvisning til "Marked improvement in HbA1c following commencement of flash glucose monitoring in people with type 1 diabetes." (Diabetologia 2019; 62: 1349-56)

”Det samme finder vi en i aktuel undersøgelse fra Silkeborg,” siger han.

Karin Friis Bach kan dog ikke genkende, at evidensen er overbevisende:

"Der er forskellige holdninger til evidensen - og Klavs Würgler Hansen må selvfølgelig have den holdning til evidensen, han vil. Vores arbejdsgruppe har set på den internationale forskning på området og er kommet frem til, at resultaterne ikke har et højt nok evidensniveau," siger hun.

Klavs Würgler Hansen mener, at regionernes forsøg på at inddæmme udgifterne har den ulogiske konsekvens, at en person, der får type 1-diabetes som 17-årig, kan modtage en FGM og beholde den resten af livet, hvorimod en person, der får type 1-diabetes som 19-årig, skal være yderst dårligt reguleret for at komme i betragtning.

Han mener heller ikke, at hensynet til livskvalitet har været i spil i regionernes overvejelser. En person kan jo være velreguleret, fordi vedkommende fingerprikker seks eller flere gange dagligt med den traditionelle fingerpriktest - og skal man så sige: ”Fint, fortsæt du med det gode arbejde.”

”Den nuværende status inviterer til ulighed. De initiativrige, økonomisk velstillede personer køber udstyret i Tyskland og finansierer selv sensorudgifterne, som er omkring 10.400 kr. årligt. De mindre ressourcestærke må klare sig uden,” siger Klavs Würgler Hansen.  

”Jeg håber inderligt, at regeringen har fået nok og sætter regionerne under administration, hvad dette spørgsmål angår,” siger han.

Troels Krarup Hansen håber, at problemet med, at alle ikke kan få en FGM, er midlertidigt.

”Jeg har en klar forventning om, at det er et forbigående problem, at det kun er de dårligt regulerede, som kan få adgang til en FGM. Jeg forstår godt Danske Regioners strategiske valg når de melder ud, at FGM i øjeblikket er for dyrt, hvis man potentielt skal tilbyde alle patienter med type 1-diabetes én. Regionerne må afvente, at der kommer en ligeværdig konkurrent, som kan være med til at presse prisen på FGM, for lige nu er der en kæmpe efterspørgsel, men kun én producent af FGM. Det gør det svært at forhandle om prisen,” siger Troels Krarup Hansen.

Troels Krarup Hansen er heller ikke enig med Klavs Würgler Hansen omkring, at regionernes nye retningslinjer skaber mere ulighed i sundhed.

”Jeg mener, at regionernes nye retningslinjer er et trin på vejen til større lighed i sundhed, fordi reglerne nu er ensrettet, så alle med dårligt reguleret blodsukker fremadrettet kan få en FGM,” siger han - og bakkes op af Karin Friis Bach, som mener, at de nye retningslinjer fanger dem, der er dårligst stillet:

"For dem, der er dårligst reguleret, bliver det muligt at få FGM på det offentliges regning," siger Karin Friis Bach.

Sparer 50-110 millioner kroner

Af aktindsigten i ”Retningslinjer for udlevering af flash glukosemålere til voksne med diabetes” fremgår det, at Danske Regioner afsætter mellem 20-34 mio. kr. til FGM i 2019, når de vælger en såkaldt ”anbefaling B”, som handler om, at det blot er de dårligst regulerede, der skal have adgang til FGM. Skulle regionerne have fulgt Det Nationale Diabetesnetværks ellers foretrukne anbefaling, “anbefaling A”, vil det koste mellem 78-136 mio. kr. i 2019. Udgifterne til FGM går fra regionernes almindelige driftsbudget.

 

LÆS OGSÅ: 

Tags: flash glukosemåler

Like eller del denne artikel