En flash glukosemåler kan måle blodsukker ved at scanne en sensor uden på huden i stedet for at skulle prikke hul på fingeren flere gange dagligt.

Rapport: Flash glukosemålere vil spare regionerne for 100 millioner kroner årligt

I forbindelse med at Det Nationale Diabetesnetværk har arbejdet med de nye anbefalinger til Danske Regioners Sundhedsdirektørkreds, har Copenhagen Economics udarbejdet en rapport, der belyser de samfundsøkonomiske gevinster, hvis man tilbyder en flash glukosemåler (FGM.) til alle med type 1-diabetes.

Rapporten fra Copenhagen Economics er udarbejdet for Abbott, som i øjeblikket er eneste leverandør af FGM på det danske marked og viser, at der på sigt kan være en stor samfundsøkonomisk gevinst at hente, hvis alle tilbydes FGM.

Af rapporten fra Copenhagen Economics, som Sundhedspolitisk Tidsskrift har fået aktindsigt i, fremgår følgende blandt andet:

"Udlevering af flash glukosemålere til voksne type 1-diabetikere vil koste regionerne 175 mio. kr. årligt. Kommunerne vil spare 50 mio. kr. ved ikke at skulle betale for teststrimler, lancetter og blodsukkermålere til disse patienter. Herudover vil der være gevinster i sundhedssystemet i form af lavere forbrug af sundhedsydelser for de patienter, der får en flash glukosemåler. Hvis disse gevinster omsættes til budgetbesparelser frem for øget kvalitet, vil det spare regionerne for 114 mio. kr. årligt. I det tilfælde vil effekten på de offentlige budgetter samlet set ikke være en forværring på de 175 mio. kr. årligt, som er den umiddelbare omkostning for flash glukosemålere, men i stedet en mindre forværring på 11 mio. kr. årligt, når der tages højde for gevinsterne.”

Derudover beskrives det i rapporten, at: ”For nogle følgesygdomme (fx. nyresvigt) vil der gå en årrække før antallet af patienter med behov for behandling (fx dialyse) har tilpasset sig. Dette skyldes, at der stadig er udgifter til patienter, der har fået nyresvigt, før det var muligt at få en flash glukosemåler. De medregnede gevinster i denne rapport er fuldt indfasede efter fire år. Hvis disse gevinster realiseres som budgetbesparelser, betyder det, at det samlede resultat ved udlevering af flash glukosemålere går fra en omkostning på 11 mio. kr. i det første år, til en samlet gevinst på 45 mio. kr. årligt efter fire år og hvert år herefter.”

Hos Danske Regioner mener formand for sundhedsudvalget, Karin Friis Bach (Rad.), dog fortsat, at FGM er for dyrt:

"Vi har taget tallene fra Copenhagen Economics rapport med i vores grundige overvejelser, men vi er ikke enige med rapportens konklusioner på området. Vores beregninger viser, at det vil koste mellem 78-136 millioner kroner at tilbyde FGM til alle med type 1-diabetes i ekstraomkostninger - og så mange penge kan vi ikke finde. Derfor er vores samlede prioritering, at vi giver FGM til dem, der har mest brug for det," siger hun og uddyber:

"Vi bliver nødt til at forholde os ansvarligt til, hvordan vi bruger skatteborgernes penge, og i øjeblikket er prisen på FGM for høj, når vi har et budget, vi skal overholde. Jeg håber, at prisen på FGM på sigt vil blive sænket, så vi kan tilbyde det til flere patienter, men når FGM er så dyrt, bliver vi nødt til at prioritere, at vi kun tilbyder FGM til de patienter, som er dårligst reguleret."

Også formand for Dansk Endokrinologisk Selskab, professor, overlæge, dr.med, Troels Krarup Hansen mener, at tallene fra Copenhagen Economics rapport er prægede af en vis grad af usikkerhed:

”Beregningerne fra Copenhagen Economics er noget af det bedste, som kan laves sundhedsøkonomisk på nuværende tidspunkt. Men vi har ikke langtidsresultaterne til at understøtte beregningerne, så derfor vil der uvægerligt være en vis grad af "guesstimates" (bedste bud) inde over,” siger Troels Krarup Hansen om rapporten fra Copenhagen Economics.

Karin Friis Bach er dog åben overfor, at man løbende bliver nødt til at se på resultaterne:

"Når vi mangler evidens, kan det være svært at sige, om det på sigt bliver dyrt at spare på omkostninger til FGM her og nu. Derfor følger vi op på det - allerede igen om et år vil vi evaluere på området," siger hun.

 

LÆS OGSÅ:

"Vi vælger at gå imod Dansk Endokrinologisk Selskabs anbefalinger, da vi bliver nødt til at tage ansvar for regionernes økonomi," siger Karin Friis Bach.
Nyheder | Mandag, 30. september 2019 13:36
Danske Regioner trodser anbefaling fra Dansk Endokrinologisk Selskab
Danske Regioner trodser af hensyn til økonomien Dansk Endokrinologisk Selskabs anbefalinger om, a...

 

Tags: flash glukosemåler

Like eller del denne artikel