"Ifølge menneskerettighedsdomstolen er selvmord en menneskeret. Bør det være en lovovertrædelse at hjælpe svage og håbløst lidende medmennesker til en menneskeret?" siger Svend Lings.

Selvmordslæge får betinget dom i Højesteret

Højesteret har stadfæstet en dom fra Landsretten på 60 dages betinget fængsel til lægen Svend Lings, der er dømt for at medvirke til to selvmord og et selvmordsforsøg. To af de fem dommere stemte dog for, at straffen skulle  halveres til 30 dages betinget fængsel.

Det fremgår af Højesteretsdommen.

Den kontroversielle pensionerede læge fik 30. januar skærpet sin straf for medvirken til selvmord i landsretten i Odense, hvor han fik 60 dages betinget fængsel. Undtagelsesvist fik Svend LIngs lov til at anke sagen til Højesteret, som har skullet vurdere, om landsretten har haft ordentlig styr på de juridiske detaljer, som indgik i sagen.

Svend Lings havde håbet på at blive frifundet i Højesteret.

"Ifølge menneskerettighedsdomstolen er selvmord en menneskeret. Bør det være en lovovertrædelse at hjælpe svage og håbløst lidende medmennesker til en menneskeret? Sådan er det ikke i 17 stater. Det blev senest lovligt i Canada i 2015, og en ny lov er på vej igennem New Zealands parlament. Det er min påstand at aktiv dødshjælp forekommer temmelig udbredt i det danske sundhedsvæsen. Hvor udbredt er der ingen der kan sige, for det er aldrig undersøgt videnskabeligt. Jeg har selv set det, og jeg har kendskab til adskillige vidnefaste tilfælde. Men ingen tør stå frem af frygt for konsekvenserne," sagde Svend Lings bl.a. i Højesteret, da han til sidst fik ordet.

Anklagemyndigheden har haft ham tiltalt i tre konkrete sager. I to af sagerne var der tale om selvmord, mens der i den tredje var tale om forsøg. Efter at være blevet frifundet i det ene forhold i byretten, blev Lings i januar dømt for alle tre forhold i Østre Landsret. Og det er den dom, som han havde anket til Højesteret.

Første sag - forsøg på selvmord

I Landsretten gik anklageren efter en langt hårdere straf. Anklageren mente, at Svend Lings skulle have fire måneders fængsel for hvert af de tre forhold, hvilket ville betyde, at Svend Lings skulle have ialt 12 måneders fængsel og Frits Schjøtt fire måneders fængsel.

Frits Schjøtt er en pensioneret psykiater og var sammen med Lings tiltalt for at have assisteret en mand, som forsøgte at begå selvmord, hvilket ikke lykkedes, da manden tog medicinen på en forkert måde.

Både Lings og Schjøtt blev fundet skyldige i forsøg på medvirken til mandens selvmordsforsøg.

Højesteret siger om den sag: I forhold 1 er tiltalte fundet skyldig i forsøg på overtrædelse af § 240 ved via den medtiltalte at have skaffet receptpligtig medicin til A med viden om, at medicinen skulle bruges til As selvmord, som imidlertid mislykkedes.

Sag to - brilledesigneren

I byretten blev Svend Lings frifundet for at have udskrevet 100 milligram af stoffet Fenemal til den århusianske, tidligere brilledesigner Jørgen Vesterby Mikkelsen. Brilledesigneren ønskede med familiens accept at få hjælp til at dø, og der blev lavet en dokumentar på TV2 om hans ønske. Efter en hjerneblødning i 2013 havde den tidligere så succesfulde forretningsmand mistet lysten til at leve. Han var blevet lam i det meste af kroppen, og bundet til en kørestol fik han sine dage til at gå med at se film og sove.

Byretten frifandt Svend Lings i den sag, da den ikke fandt det bevist, at han havde formidlet medicin til Jørgen Vesterby Mikkelsen, og retten lagde blandt vægt på, at han på det tidspunkt ikke kunne udskrive medicin. Men landsretten var ikke enig med byretten. Fem af de seks dommere mente, at Jørgen Vesterby Mikkelsen begik selvmord med medvirken fra Svend Lings. En dommer mente, at der ikke var ført bevis for, at Svend Lings var skyldig i det forhold.

Højesteret siger om den sag: I forhold to er tiltalte fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 240 ved forud for Bs død den 7. maj 2017 via en kontakt at have skaffet medicin til B med viden om, at medicinen skulle bruges til hans selvmord.

Sag tre - den 85-årige kvinde

Svend Lings stod i den tredje sag tiltalt for at have medvirket til, at en 85-årig kvinde fra Hørsholm begik selvmord i august 2018.

Svend Lings vari den forbindelse anklaget for ved i tiden mellem den 17. juli 2018 kl. 23.52 og den 6. august 2018 kl. 12.54, via mailkorrespondance, at have vejledt den 86-årige kvinde om metoder til at begå selvmord på. 

Datteren har fortalt til Sundhedspolitisk Tidsskrift, at moderen havde spurgt Lings om, hvor vidt det ville være en god ide at bruge en plastikpose, hvortil han svarede: "Hvis du kan gennemføre det, vil du være 100 % sikker. Husk i givet fald, at der skal en elastik om halsen.” Derefter skrev hun: Tak for dit klare svar. Jeg føler, at det her er en meget ensom proces og håber, at jeg kan finde mod. Derpå skrev han tilbage: "Hvor jeg forstår dig", hvortil hun med store bogstaver skrev: "TAK".

Både byretten og landsretten fandt Svend Lings skyldig i at medvirke til kvindens selvmord. Retten fandt det bevist, at han ved at rådgive kvinden, herunder bekræftede hendes valg af medicinske produkter samt en supplerende selvmordsmetode, havde udført en så konkret medvirken, at han var skyldig.

Om den sag skriver Højesteret: I forhold 3 er T fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 240 ved i mailkorrespondance med C at have vejledt hende om metoder til at begå selvmord, bl.a. ved at bekræfte medicinvalget og ved at bekræfte, at det er en god idé at supplere med en plastikpose, ogherunder at have skrevet ”Hvis du kan gennemføre det, vil du være 100 % sikker. Husk i givet fald at der skal en elastik om halsen”, hvorved han medvirkede til hendes selvmord ved indtagelse af medicin og placering af en plastikpose lukket sammen med et gummibånd over hovedet.

To ud af fem dommere mente i dette tilfælde, at Svend Lings skulle frifindes.

"Han hverken opfordrede elleropmuntrede hende til at begå selvmord. Under disse omstændigheder finder vi, at tiltaltes oplysninger til C er af sådan karakter, at oplysningerne i sig selv ikke kan anses for strafbar medvirken til, at hun berøvede sig selv livet," skriver dommerne Lene Pagter Kristensen og Marianne Højgaard Pedersen blandt andet.

Det var de samme to dommere, som mente, at Svend Lings´dom alt ialt skulle nedsættes til 30 dages betinget fængsel.

Endnu en sag truer

Svend Lings er med Højesteretsdommen ikke færdig med at gå i retten. Styrelsen for Patientsikkerhed inddrog for godt et år siden Svend Lings’ lægeautorisation, men kun midlertidigt, idet permanent frakendelse kræver en domstolsafgørelse. Kammeradvokaten har nu rejst sag ved Retten i Svendborg med krav om permanent frakendelse. 

Svend Lings har også modtaget kritik for sine handlinger fra Lægeforeningens Lægestisk Nævn, og Lægeforeningens bestyrelse har indstillet en sag om eksklusion til Lægeforeningens Voldgiftsret, der endnu ikke har fastsat en dato for behandling af sagen.

 

 

Kommentarer:

Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen: ”Nu har Højesteret stadfæstet landsrettens dom, og Lægeforeningen er tilfreds med, at denne meget ulykkelige sag nu er endeligt afgjort. Da sagen handler om en læge, har vi naturligvis fulgt sagen tæt. Jeg hæfter mig først og fremmest ved, at Højesteret slår fast, at det er ulovligt og strafbart at medvirke til selvmord, og det er helt afgørende.”

Janus Tarp, formand for UlykkesPatientForeningen: "UlykkesPatientForeningen hilser med tilfredshed rettens afgørelse velkommen. For os som forening er det vigtigt at få fastslået, at aktiv dødshjælp ikke er en del af den danske lovgivning på nogen som helst måde."

Tags: Svend Lings, lings, aktivdoedshjaelp

Like eller del denne artikel