"Patienter, som er diagnosticeret med lavt stofskifte og i behandling med thyroid må ikke afvises fra undersøgelse og kontrol i sundhedsvæsenet. De har ret til behandling på linje med alle andre patienter," siger Magnus Heunicke.

Patienter på thyroid afvises - det må de ikke, siger minister

En 48-årig kvinde, som i mange år har haft for lavt stofskifte, blev i oktober 2018 afvist af ambulatoriet på Sygehuset Sønderborgs Endokrinologiske afdeling.

Årsagen var, at hun tog det kontroversielle lægemiddel thyroid. Forsatte hun med det, kunne hun ikke længere blive kontrolleret på sygehuset, var beskeden. Kvinden fortsatte imidlertid med thyroid, og 2. august 2019 fik hun så et brev fra ambulatorier, hvori det hed, at man ville afslutte hende, fordi hun blev ved med at indtage stoffet.

Sådan fortæller kvinden i et brev til Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselotte Blixt. Hun vedlagde dokumentation, og Liselott Blixt gik straks videre med sagen til sundhedsminister Magnus Heunicke (Soc.), som nu har svaret:

"Patienter, som er diagnosticeret med lavt stofskifte og i behandling med thyroid må ikke afvises fra undersøgelse og kontrol i sundhedsvæsenet. De har ret til behandling på linje med alle andre patienter," slår ministeren fast i sit svar til Liselott Blixt.

Ifølge Blixt er kvinden langt fra den eneste patient på thyroid, som oplever at blive afvist.

FAKTA om thyroid

Thyroid fremstilles ud fra tørret grise-skjoldbruskkirtel og indeholder derfor en kombination af T4 (levothyroxin) og T3 (liothyronin).

Man brugte indtil 1950´erne præparatet til behandling af lavt stofskifte. Herefter blev man i stand til at lave syntetisk T4, som blev den foretrukne behandling af patienter med lavt stofskifte.

Mange stofskiftepatienter bliver fuldt tilstrækkeligt behandlet med syntetisk T4, men der er en gruppe, der fortsat har symptomer trods behandlingen. Ligeledes findes der en gruppe patienter, der har symptomer på lavt stofskifte på trods af at skjoldbruskkirtlen danner tilstrækkeligt T4.

Nogle oplever at få det bedre ved behandling med Thyroid.

"Jeg har fået flere mails de seneste uger, hvor patienter bliver droppet i stor stil, og ingen vil udskrive thyroid til dem, selvom de har taget det længe med god virkning," siger Liselott Blixt. 

Sidste år blev det netop indskærpet i en rapport fra Sundhedsministeriet, at hospitaler og læger ikke må slippe af sted med at afvise stofskiftepatienter, der medicinerer sig selv med for eksempel thyroid. Faktisk har den gruppe især behov for kontrol og opfølgning, hedder det i rapporten.

"Tværtimod kan det netop være relevant at følge disse patienter, fordi der kan være risiko for, at de får for højt stofskifte og komplikationer hertil," står der.

Rapporten blev til direkte på baggrund af henvendelser fra patienter, som synes, at thyroid er den eneste behandling, som hjælper dem. Alligevel kan patienter ikke få lægerne til at udskrive medicinen, og køber patienterne det på det sorte marked, bliver en del patienter nægtet adgang til opfølgende blodprøver og kontroller hos lægen. 

Kontroversielt middel

Thyroid er på linie med medicinsk cannabis et meget kontroversielt middel og har været heftigt diskuteret i medierne i de seneste par år. Det er med thyroid som med medicinsk cannabis: Lægerne er imod, patienterne vil have det, og politikerne giver patienterne ret.

Thyroid er ikke godkendt og markedsført som lægemiddel i Danmark. Thyroid udvindes fra skjoldbruskkirtlen hos grise, og det har derfor et andet forhold mellem de aktive stoffer end det, som er naturligt hos mennesker. Det betyder, at behandling med thyroid giver risiko for overbehandling og bivirkninger, såsom knogleskørhed, hjertepåvirkning, tidlig død m.v. Netop derfor ønsker længerne ikke at udskrive. Men nogle patienter ønsker det alligevel, fordi det er det eneste middel, som får dem til at få det bedre, mener de.

Selv om thyroid hverken anbefales i den nationale behandlingsvejledning fra Dansk Endokrinologisk Selskab eller i den europæiske behandlingsvejledning fra European Thyroid Association (ETA), er det ikke ulovligt for danske læger at ordinere thyroid. Det kræver dog, at lægen på vegne af patienten søger og får tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen til at få Thyroid. Det er heller ikke ulovligt at modtage patienter, der tager thyroid, som de har fået fra anden side. 

"Det betyder ikke, at lægerne i alle tilfælde skal fortsætte en anden læges ordination af thyroid," skriver Magnus Heunicke videre i sit svar til Liselott Blixt. "Lægen skal altid lade den enkelte patients ønsker og præferencer indgå i sin vurdering, men patienten har ikke krav på specifikke behandlingstilbud, der ikke findes lægefagligt velbegrundede eller forsvarlige. Omvendt må patienten dog ikke afvises fra relevant undersøgelse og kontrol eller alternativer til thyroid. Efter sundhedsloven har alle ret til let og lige adgang til sund- hedsvæsenet, også selv om patienten måtte træffe valg, som sundhedsvæsenet ikke støtter," siger han i sit svar.

Patienterne har med andre ord ikke krav på at få udskrevet thyroid. Men de har krav på at blive kontrolleret, hvis de får det andet sted fra.
Ministeren oplyser, at Sundhedsministeriet har indskærpet dette over for Danske Regioner i august 2018 og gentog det i november 2018 i et nyhedsbrev til lægerne.

Men det føler den 48-årige kvinde altså ikke, at hun har fået lov til på ambulatoriet på Sygehuset Sønderborgs Endokrinologiske afdeling.

"I udgangspunktet kan vi ikke kommentere patientsager i pressen. Ej heller ikke dem, der har været behandlet i Folketingets udvalg. Men jeg kan fortælle, at vi på Sygehus Sønderjylland behandler patienter efter gældende kliniske retningslinjer. Men det sker nogle gange, at patienter føler sig afvist, hvis lægen ikke ordinerer et specifikt stof eller lægemiddel, som patienten ønsker," siger ledende overlæge Frans Brandt Kristensen, Medicinske sygdomme Sønderborg-Tønder i en skriftlig kommentar.

Liselott Blixt er glad for, at Magnus Heunicke har samme holdning til thyroid som den tidligere sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V).

"Men ingen af ministrene tager ansvaret for de patienter, som netop bliver droppet i sundhedsvæsnet i øjeblikket. Det tager Magnus Heunicke jo ikke stilling til i sit svar. Jeg vilel høre ministeren, hvad han mener, at de afviste patienter skal gøre, og det svarer han jo ikke på," siger Liselott Blixt.

Tags: thyroid

Like eller del denne artikel