”Danmark er gået forrest i skiftet fra de biologiske til de biosimilære lægemidler, og jeg kunne da godt ønske mig, at man havde prioriteret at bruge den opnåede besparelse på at sikre sig større viden på området.”," siger Lars Iversen. Foto: Psoriasis DK/Youtube

Professor: Millionbesparelser bør give mulighed for flere studier

Medicinrådets godkendelse af et slags kopipræparat til behandling af psoriasis sparer regionerne for millioner. Og ifølge professor, overlæge, dr. med Lars Iversen kunne de sparede millioner bruges på at sikre større viden om skift fra biologisk til biosimilær behandling ved velbehandlede patienter.

Medicinrådet har godkendt et slags kopipræparat til det biologiske middel adalimumab, der forhandles under navne som Humira, Amgevita, Hyrimoz og Imraldi. Et kopipræparat til et biologisk middel hedder et biosimilært middel og kan aldrig være en eksakt kopi, men virker på samme måde.

Introduktionen af de biosimilære præparater til behandling af psoriasis betyder større kompleksitet og stiller derfor større krav til monitorering af både effekt og sikkerhed, siger professor, overlæge, dr. med Lars Iversen.

I udgangspunktet ser Lars Iversen ikke noget problem i at skifte patienterne fra biologisk til biosimilær behandling. Han peger dog på, at et skift hos velbehandlede patienter burde føre til studier på området.

”Danmark er gået forrest i skiftet fra de biologiske til de biosimilære lægemidler, og jeg kunne da godt ønske mig, at man havde prioriteret at bruge den opnåede besparelse på at sikre sig større viden på området.”

Besparelser skal gavne psoriasispatienter

Medicinrådets godkendelse af biosimilært adalimumab giver rum for mere sundhed for pengene til flere patientgrupper, også psoriasispatienterne, men ledende overlæge, ph.d. Hanne Rolighed Christensen mener ikke, at besparelsen udelukkende skal komme psoriasispatienterne til gode.

”Medicinrådets opgave er at vurdere, hvilken medicin der er bedst for patienterne. Og opgaven er også at sørge for, at pengene bruges bedst muligt i sundhedsvæsenet til gavn for alle patientgrupper, også psoriasispatienterne. Jeg er enig i, at forskning er vigtig og opfordrer i den forbindelse til, at man bl.a. ser på, hvad der sker i forhold til udvikling af sygdommen, co-morbiditet etc., hvis man behandler tidligere, ligesom jeg savner målbare data i forhold til QOL (lQuality of life - livskvalitet, red.). At en behandling virker efter strikse farmakologiske krav, er ikke nødvendigvis det samme som, at patienten oplever behandlingen positivt," siger Hanne Rolighed Christensen.

Den vigtige dialog

Lars Werner, direktør i Psoriasisforeningen, mener, at det er vigtigt med dialog på patientens præmisser ved skift fra biologisk til biosimilær behandling. De velbehandlede patienter skal opfatte skiftet som et resultat af en fælles beslutning mellem læge og patient, og at der på linje med Medicinrådets egne retningslinjer er mulighed for at tage individuelle patienthensyn – og dermed mulighed for, at den enkelte patient kan blive på den eksisterende behandling.

I dag er knap 3.000 danske psoriasispatienter i biologisk og biosimilær behandling. Et baggrundsnotat fra Dermbio viser, at mere end 10.000 psoriasispatienter potentielt kunne tilbydes behandling med biologiske lægemidler.

Tags: psoriasis

Like eller del denne artikel