Regionsrådsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen, ønsker ikke at kommentere på politiets undersøgelse.

Region Sjælland og flere ledende medarbejdere sigtet i brystkræft-skandalen  

Region Sjælland og flere ledende medarbejdere er blevet sigtet for overtrædelse af straffeloven og autorisationsloven i sagen om mangelfulde undersøgelser for brystkræft på Ringsted Sygehus. Politiet har i dag foretaget ransagninger i Sorø, Ringsted og Næstved. 

Politiets efterforskning er foranlediget af en anmeldelse - den 14. marts 2019 - fra Styrelsen for Patientsikkerhed - om muligt mangelfulde undersøgelser for brystkræft på Ringsted Sygehus, skriver Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

I forbindelse med dagens aktion har politiet indhentet en del materiale, der nu skal gennemgås nærmere med bistand fra lægefaglige eksperter for at kunne vurdere sagens beviser og evt. behov for yderligere efterforskning. Det sker for at vurdere, om politiet vil gå videre med sagen hos domstolene.

Kort før pressemeddelelsen blev udsendt ved 11.30-tiden, forlod politiet regionshuset i Sorø, hvor de ifølge sn.dk blandt andet har ransaget koncerndirektør Leif Panduro Jensens computer.

"De tog ingen papirer med, og jeg er fuldstændig rolig. Her er intet, de ikke må se," siger Leif Panduro Jensen til sn.dk. Han blev ansat efter perioden med mangelfulde undersøgelser på radiologisk afdeling på Ringsted Sygehus.

Det kan ikke afvises, at der vil komme yderligere sigtelser i sagen, skriver politiet, der ikke har yderligere kommentarer.

Per Bennetsen, administrerende direktør i Region Sjælland, bekræfter, at Region Sjælland er sigtet for forhold på Ringsted Sygehus i perioden 2013 til 2017.

"Vi ønsker at samarbejde og bidrage så meget som muligt til politiets undersøgelser. Da regionen er sigtet, har vi ikke yderligere kommentarer, mens politiets undersøgelser pågår," siger Per Bennetsen i en pressemeddelelse.

Region Sjælland har som led i sagen med de mangelfulde brystundersøgelser allerede taget flere skridt for at rette op, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.
 
"Jeg ønsker ikke at kommentere på politiets undersøgelse. Det, jeg kan sige, er, at vi fra politisk side har taget hånd om sagen, der foregik frem til 2017. Det har vi gjort ved at vedtage en syvpunktsplan, som sikrer, at der bliver taget hånd om de berørte kvinder, og at kvaliteten i dag er, som den skal være," siger han.
 
Der er ikke rejst direkte sigtelser mod medlemmer af regionsrådet eller regionens direktion.

Sagen vokser

I februar kom det i Jyllands-Posten frem, at undersøgelser for brystkræft på Ringsted Sygehus var mangelfulde og havde været det i fem år - fra 2013-2017, fordi elementer af undersøgelserne blev sparet væk af en ledende overlæge på Ringsted Sygehus, som villet "spare lægetimer og undersøgelsestid". Man havde undladt at følge de nationale retningslinjer i forbindelse med mistanke om brystkræft, der ud over mammografi omfatter en fysisk undersøgelse samt undersøgelse med ultralyd.

Siden har skandalen vokset sig større og større.  Regionen har undersøgt tusindvis af kvinders journaler fra perioden 2013-2017, og i dag formoder man, at der kan være tale om, at  304 kvinder kan have været udsat for den mangelfulde undersøgelse - og herved have udviklet brystkræft.

Om kvinderne har fået en utilstrækkelig undersøgelse og er berettiget til erstatning, skal Patienterstatningen nu afgøre.

Tilbageholdt oplysninger

Styrelsen for Patientsikkerhed har siden februar været på sagen. Det viser sig nu, at man også har tilbageholdt oplysninger til kvinder, om at man har fundet tegn på brystkræft, hvilket vurderes at være i strid med sundhedsloven. Regionen afviste i første omgang at ændre procedure, fordi det ville betyde, at det var en radiolog og ikke den behandlende læge, der så skulle give beskeden til kvinderne. Først da styrelsen truede med at udstede påbud, rettede Region Sjælland ind og ændrede proceduren.

Sygehusdirektør Vagn Bach blev i februar fyret som følge af skandalen. Psykiatridirektør i Region Sjælland, Michael Werchmeister, er konstitueret som sygehusdirektør, og samtidig er vicedirektør Knut Borch-Johnsen konstitueret som lægefaglig vicedirektør på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse.

 

 

 

Regionens 7-punkts-plan

Direktionen i Region Sjælland har udarbejdet en plan med syv indsatser, som ikke mindst styrker hjælpen til de berørte kvinder samt sikrer kvaliteten i brystundersøgelserne.

De syv indsatser som er sat i værk er:

1: Hotline for berørte kvinder
Kvinder der er berørt at sagen kan på hverdage fra 8-22 få rådgivning og hjælp i f.t. at klage og søge erstatning. Kvinder kan også få afklaret, om de har fået en mangelfuld undersøgelse.

2: Personlig samtale
Kvinder der har fået konstateret brystkræft tilbydes en personlig samtale med afdelingen, eller alternativt andre uvildige fagpersoner, for at få afklaring om deres forløb, behandling, samt klage og erstatningsmuligheder.

3: Psykologbistand
Region Sjælland har indgået aftale med en virksomhed, som kan yde krisehjælp og psykologbistand til berørte kvinder. Såfremt nogle hellere selv vil finde en psykolog finansieres dette af Region Sjælland.

4: Vurdering fra Rigshospitalet
Rigshospitalet vurderer undersøgelses- og behandlingsforløb for de kvinder, der har fået konstateret kræft i perioden, for at afdække om der er sammenhæng til den mangelfulde undersøgelse. Ud fra vurderingen kontaktes de kvinder, hvor vi anbefaler, at de klager og søger erstatning.

5: Afdelingen flyttes til Sjællands Universitetshospital
Afdelingen der udfører undersøgelserne for brystkræft foreslås flyttet til Sjællands Universitetshospital. Regionsrådet vil hurtigst muligt tage stilling den organisatoriske flytning og en eventuel fysisk flytning.

6: Overvågning af at kvaliteten opretholdes
For sikre at der også fremadrettet er den rette faglige kvalitet på afdelingen, vil der blive gennemført en løbende klinisk kontrol af 10 udvalgte patientforløb pr. måned fra marts 2019. Der følges løbende op på, at alle retningslinjer er opdaterede og bliver fulgt.

7: Medarbejderne skal fortælle hvis de oplever kvalitetsproblemer
Der gennemføres en kampagne for at styrke kendskab til regional retningslinje for bekymringshenvendelser. Her har medarbejderne både ret og pligt til at gå til ledelsen, hvis de oplever problemer.

 

LÆS ANDRE ARTIKLER OM SAGEN:

 

05 Ellen Trane Noerby Fotograf Flemming Leitorp
Nyheder | Mandag, 18. februar 2019 11:23

Ellen Trane Nørby om Ringsted-skandale: ’Fuldstændig uforståelig'

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) vil nu have et tættere samarbejde mellem tilsyn og klagesy...

 

Michael Werchmeister.
Nyheder | Torsdag, 14. februar 2019 13:41

Han skal midlertidigt styre sygehuset i Ringsted

I forbindelse med, at sygehusdirektør Vagn Bach har fået sparket efter brystkræftskandalen, har d...

 

»Det er helt uacceptabelt, at man på ledelsesplan pålægger lægerne på en afdeling at undersøge patienterne i strid med gældende danske retningslinjer. Jeg kan ikke mindes at have set noget lignende før. Man udsætter kvinderne for en risiko og sætter ressourcehensyn over hensynet til deres helbred og liv. Og oven i reagerer man langsomt, når man skal rette op på svigtene,« siger Niels Kroman.
Nyheder | Mandag, 4. februar 2019 07:26

Ringsted Sygehus undlod bevidst undersøgelser

Spareøvelse var skyld i mangelfulde undersøgelser af brystkræft på Ringsted Sygehus. Det vækker s...

 

Vagn Bach får i alt 2,5 millioner kroner inklusiv pension med sig.
Nyheder | Tirsdag, 5. marts 2019 11:40

Fyret efter brystkræftskandale: Så mange penge får han med sig

Det kostede sygehusdirektøren for Næstved, Slagelse, Ringsted Sygehuse, Vagn Bach, en fyreseddel, ...

 

Vagnbachnet
Nyheder | Onsdag, 13. februar 2019 17:03

Sygehusdirektør fyret efter brystkræft-skandale

  c

 

Nyheder | Tirsdag, 5. februar 2019 07:23

Læger udelod oplysninger i brystkræftmistænktes journaler

Læger på Ringsted Sygehus brød reglerne om journalføring i sagen om mangelfulde undersøgelser af...

 

Tags: brystkræft, brystkræft-skandale, Ringsted-skandale

Like eller del denne artikel